Upskilla eller hamna utanför – särskilt om du är kvinna
PUBLICERAD 25/4/2022
Lästid ca 2 min

Upskilla eller hamna utanför – särskilt om du är kvinna

Hela 30% av alla tjänstemannajobb kommer bli automatiserade inom fem år, enligt en trendspaning från Unionen. Här är kvinnor överrepresenterade med bred marginal och det är också kvinnor som i högre grad riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden om de inte utvecklas med rätt kompetens. Men det finns en enkel lösning.

I den snabba utvecklingstakt som svenskt näringsliv befinner sig i blir behovet av att utveckla medarbetarnas kompetens direkt avgörande för både företagens och medarbetarnas framtid. Enbart i IT- och telekombranschen spås ett kompetensbehov av över 70 000 nya medarbetare framtill 2024. Men utan rätt kompetensutveckling riskerar många att sakna efterfrågad kompetens.

Hitta rätt kompetens – en utmaning

76 % av svenska arbetsgivare upplever att det har svårt att hitta rätt kompetens – samtidigt som 43% av den befintliga personalen skulle kunna hantera företagets arbetsuppgifter om de fick rätt upskill. Idag står istället var tredje medarbetare helt utan kompetensutveckling.

Orsaker till utbebliven upskill

Det finns flera olika orsaker till att kompetensutveckling uteblir. Jens Grönlund, Edup Group, expert inom Yrkeshögskolan och med lång erfarenhet av upskill menar att förutom kostnadsaspekten är det många företag som upplever att det är svårt att hitta utbildningar som är både flexibla och nischade utifrån företagets specifika behov.

– Samtidigt inser allt fler företag vikten av att erbjuda kompetensutveckling för att attrahera och behålla medarbetare, berättar Jens. Både företag och individer som inte satsar på kompetensutveckling tar därmed en stor risk.

Upskill för yrkesverksamma

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) lanserade 2020 ett koncept som helt riktar sig till upskill för yrkesverksamma – med målet är att förbereda företag och medarbetare för nya krav på arbetsmarknaden. Företagen tar initiativ till kurserna och bestämmer över både innehåll och form, medan utbildningsanordnarna sedan ansöker hos MYH om att få bedriva dem. Det är alltså helt kostnadsfritt för företagen och staten finansierar kurserna om MYH beviljar kursstart.

– I dag är det endast fem procent av alla företag som använder det offentliga utbildningssystemet för kompetensutveckling, trots att det är helt gratis och att det finns stora möjligheter att styra över både innehåll och form, berättar Jens Grönlund. Här har företagen också en fantastisk möjlighet att kompetensutveckla medarbetare i områden där kompetensbehoven är som störst.

Över 109 kurser att söka

I dagsläget finns det 109 upskill-kurser att söka på Yrkeshögskolan. Kurserna är framtagna utifrån företagets eget upskill-behov och är helt gratis. Kontakta en anordnare för Yrkeshögskola för att få veta mer. Nästa ansökningsomgång startar under hösten 2022.

Du hittar kurserna här