5 saker du bör veta om arbetsmiljölagen
PUBLICERAD 10/3/2023
Lästid ca 2 min

5 saker du bör veta om arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är till för att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö för dina medarbetare. Det gör den till ett av de viktigaste dokumenten när det gäller arbetet inom HR. Men hur kan de allmänna kraven ge dig en indikation på vad som bör få fokus i verksamheten? Här är 5 saker du behöver veta:

1. Arbetsmiljölagen kräver ständigt arbete

Alla företag är skyldiga att bedriva så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete som ser till att medarbetarna har en god arbetsmiljö. Det betyder att arbetsgivare inte bara kan lägga upp en plan och sedan slappna av, utan att ni hela tiden måste jobba för att minska hälso- och säkerhetsrisker i verksamheten. HR-avdelningen spelar här en viktig roll – både genom att se till att miljöarbetet sker kontinuerligt och på ett effektivt sätt, men också genom att säkerställa att arbetsgivaren följer de skyldigheter som arbetsmiljölagen avser.

2. Arbetsmiljölagen reglerar arbetsförhållanden

I arbetsmiljölagen anges tydliga krav på att arbetsgivaren måste anpassa arbetsmiljön efter medarbetarnas fysiska och psykiska förutsättningar. Det betyder bland annat att se till att medarbetarna har den utrustning och de anpassningar som behövs för att kunna utföra arbetet på ett säkert och hälsosamt sätt. Genom att följa dessa krav inkluderar ni alla medarbetare i arbetet och delaktighet i verksamheten.

3. Samverkan och skyddsombud

Alla arbetsplatser som har fem eller fler anställda behöver utse skyddsombud som representerar medarbetarna. Som arbetsgivare är du enligt arbetsmiljölagen även skyldig att samverka med medarbetarna och deras företrädare när det gäller just arbetsmiljöfrågor. Här är HR-avdelningens roll bland annat att stödja samverkan och att ge sina skyddsombud den utbildning och den kunskap de behöver i arbetsvardagen.

4. Som chef är du ytterst ansvarig

Det viktigaste att komma ihåg när det gäller arbetsmiljölagen är att du som chef eller ledare alltid är ytterst ansvarig för att arbetsmiljön är hälsosam och säker. Du behöver därför bedöma och hantera risker, anpassa miljön efter medarbetarnas förutsättningar och ge dem den utbildning och kompetens de behöver för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Genom att ta ansvar och se till att arbetsmiljöarbetet bedrivs på rätt sätt gör du inte bara ditt jobb utan följer företagets skyldighet.

5. Regelbrott riskerar påföljder

Bra att tänka på är när det gäller arbetsmiljölagen är att den är just en lag och inte bara en rekommendation. Om ditt företag inte följer föreskrifterna kan det alltså påföljder, det vill säga konsekvenser i form av sanktionsavgifter, vite eller i värsta fall böter eller fängelse. Därför är det som HR extra viktigt att ha koll på arbetsmiljölagen och alla dess delar. Här kan du läsa mer om vad arbetsmiljölagen betyder egentligen.


Det här bör du som chef göra enligt arbetsmiljölagen (AML):

• Ansvara för att arbetsmiljön är säker och hälsosam.
• Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.Anpassa arbetet efter medarbetarnas fysiska och psykiska förutsättningar.
• Se till att alla på företaget har den kompetens som behövs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.
• Genomföra kontinuerlig riskbedömning av arbetsplatsen.
• Samverka med medarbetarna och deras företrädare i miljöfrågor.
• Utse och samverka med skyddsombud.
• Upprätta skriftlig arbetsmiljöpolicy kring både arbetsgivarens och medarbetarnas rättigheter.