Dags att prova flexibla arbetstider?
PUBLICERAD 4/5/2023
Lästid ca 2 min

Dags att prova flexibla arbetstider?

Flexibla arbetstider är redan en självklarhet på många företag, men hur boostar det produktiviteten och hur fungerar det? Här hittar du svaren.

Vad är flexibla arbetstider?

Flexibla arbetstider är till skillnad från flextid en regel där medarbetarna själva får bestämma vilka tider de vill komma och gå. Som ledare kan det låta riskfyllt och kräver givetvis en stor mängd tillit från chefens håll, men på många arbetsplatser är flexibel arbetstid redan en självklarhet. Utmaningar som svårighet att boka möten och så vidare går att lösa med tydliga policys – till exempel tydliga regler om dagar där medarbetarna måste finnas på plats på kontoret.

Varför kan det vara värt att testa?

För medarbetaren är vetskapen om att det går att få in alla delar av livet i vardagen en stor fördel och har visat sig sänka stressnivån betydligt. För arbetsgivaren är fördelarna, förutom dedikerad och nöjd personal, att kunna anställa personer som sitter någon annanstans i Sverige – eller för den del i världen – och låta dem lösa sina uppgifter på distans, på den tid som passar dem bäst. Det ger en helt annan möjlighet att hitta rätt kompetens. Enligt rapporter kan flexibla arbetstider sänka stressnivån och tvärtemot vad många ledare tror – öka produktiviteten och sammanhållningen. De anställda känner sig oftast lyckligt lottade att ha en arbetsgivare som är flexibel, vilket gör att många också stannar kvar och inte är lika benägna att se sig om efter andra jobb.

Vad är skillnaden mot ett flexibelt arbetsliv?

Det finns också företag som vågat ta det hela ännu lite längre – från flexibla arbetstider till flexibelt arbetsliv – det vill säga låter medarbetarna arbeta när de vill och varifrån de vill. Ett flexibelt arbetsliv kan höja arbetsgivarvarumärket och motiveringen ännu ett snäpp. Flexibelt arbetsliv hjälper medarbetaren att inte bara nå sina mål på arbetet, utan även i privatlivet. Det är en extra fördel och ger konkurrenskraft i en värld där globalisering och så kallat ”work for me” blivit allt mer vanligt. Finns medarbetarna dessutom i olika tidszoner blir flexibelt arbetsliv snabbt en naturlig del av verksamheten.