Hälften är sugna på att byta jobb
PUBLICERAD 14/12/2021
Lästid ca 3 min

Hälften är sugna på att byta jobb

Chefen, lönen och rollen – det är orsakerna till vantrivsel på jobbet. Knappt hälften av Sveriges anställda säger att de aktivt söker nytt jobb eller är villiga att söka nytt jobb. Det avslöjas i en ny undersökning från Workspace Recruit.

I undersökningen får svenskarna frågan om hur de trivs på jobbet. ”Helt ok” svarar hälften. 19 procent trivs inte. Dessutom uppger fem procent att de vantrivs. Orsakerna till missnöjet är ungefär lika stort mellan chefskapet, den egna rollen, lönen, ledningen och företagskulturen. Knappt hälften av Sveriges anställda säger att de aktivt söker nytt jobb eller är villiga att söka nytt jobb.

– Detta är en illavarslande situation för svenska arbetsgivare. Dessutom har pandemin satt fart på svenskars tankar kring hur de ser på sin roll och arbetsplats. Mycket talar just nu för att det kommer ske stora rörelser på arbetsmarknaden. Därför är det extra viktigt för arbetsgivare att veta vilka verktyg som är viktigast för att behålla och attrahera kompetent personal. De verktyg som idag finns tillgängliga för rekrytering är alldeles för dåliga och leder till att  många arbetssökande känner sig osedda och illa behandlade. Effekten blir att arbetsgivare snarare skapar badwill för sitt företag genom dålig återkoppling och bristfällig information i ansökningsprocessen säger Jenny Sandén, marknadschef på Workspace Recruit. 

Top 5 anledningar till att man inte trivs på jobbet 

 1. Jag är missnöjd med min lön 36 %
 2. Jag trivs inte med företagskulturen 35% 
 3. Jag trivs inte med min chef 33% 
 4. Jag trivs inte med min roll/ arbetsuppgift 33%
 5. Jag trivs inte med ledningen 32%

Så behåller du kompetens

1. Tydligt ledarskap

Tydligt ledarskap handlar mycket om hur man kommunicerar och förmedlar budskap. Att vara inkännande och tillgodose de anställdas behov är en motivation som krävs för att få dem att trivas.

2. Öppen dialog

Inom en organisation är det viktigt att ha högt i tak, en uppmuntrande miljö samt att relationen mellan ledarskapet och medarbetare bygger på ömsesidigt förtroende.

3. Gemensamma mål

Det är viktigt att sätta gemensamma mål tillsammans med dina medarbetare, sätt rimliga mål som är förankrade i medarbetarens ambition. Följ upp regelbundet och utvärdera prestation.  

Trivs du på din arbetsplats idag?

 • Ja, jag trivs mycket bra 32%
 • Ja, jag trivs helt ok 49%
 • Nej, jag trivs inte särskilt bra 14%
 • Nej, jag trivs inte alls 5%
Om nej, varför trivs du inte på din arbetsplats idag?  
 • Jag är missnöjd med min lön 36%
 • Jag trivs inte med företagskulturen 35%
 • Jag trivs inte med min chef 33%
 • Jag trivs inte med min roll/ arbetsuppgift 33%
 • Jag trivs inte med ledningen 32%
 • Jag utvecklas inte i min roll 31%
 • Jag trivs inte med mina kollegor 21%
 • Jag bor för långt bort ifrån jobbet 18%
 • Ingen möjlighet att jobba hemifrån 12%
 • Annat 12%
 • Vet ej 4%

Funderar du på att söka ett nytt jobb inom de kommande 12 månaderna?

 • Ja, jag söker aktivt efter ett nytt jobb 16%
 • Jag söker inte aktivt men jag är öppen för att byta jobb ifall rätt möjlighet uppenbarar sig 29%
 • Nej, jag har inga planer på att söka (nytt) jobb 54%

Om undersökningen 

Den statistiskt säkerställda undersökningen är beställd av Workspace Recruit och  genomförd av YouGov under perioden 15-17 november 2021. Totalt har 1010 svenskar deltagit. Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är  representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.