Ljudmiljö – hur låter ditt företag?
PUBLICERAD 30/6/2022
Lästid ca 2 min

Ljudmiljö – hur låter ditt företag?

Som arbetsgivare behöver du ha koll på ljudmiljön på ert kontor och se till att ta bort eller minska störande ljud på arbetsplatsen. På så sätt reducerar du också risken att drabbas av kostnader för sjukfrånvaro och hjälper dina medarbetare att orka jobba med sin fulla kapacitet. Här är fler tips för att förbättra arbetsmiljön ljudmässigt.

En bra ljudmiljö

Hur mycket medarbetarna störs av buller beror på vilket allmäntillstånd de är i, till exempel om de är glada, stressade eller ur balans. Vissa arbetstagare kan också vara särskilt känsliga för buller, till exempel de som har en hörselskada eller är gravida.

Extra kraftigt ljud

Starka ljud kan skada de känsliga hårcellerna i innerörat och nervceller i hörselnerven och därför bör det genomsnittliga bullret under en arbetsdag hållas under 80 dB. Om impulsstoppvärdet är 135 dB eller högre behöver arbetsgivaren informera och utbilda arbetstagarna och erbjuda både hörselskydd och hörselundersökning.

Kollegorna stör mest

Störande eller höga ljud under en lång tid kan ge upphov till stress, trötthet och i förlängningen sjukskrivning. Men det är inte bara ljudet av maskiner som kan påverka medarbetare på en arbetsplats, utan också konstanta ljud från skrivare, fläktar – och inte minst medarbetare. Forskning visar nämligen att tal är det som stör oss allra mest när vi försöker koncentrera oss.

Förbättra ljudnivån på ditt kontor

Det finns inga gränsvärden när det gäller ljud från an dra människor i en kontorsmiljö, men det finns ändå mycket som kan göras för att förbättra den. Det vanligaste är att tänka på akustiken redan när lokalen planeras och att använda absorberande material som skärmar, undertaksplattor och mjuka mattor i gångstråk för att sänka ljudnivån när ni flyttat in.

Skärma av

En av fördelarna med att sitta nära varandra i öppna kontorslandskap är att det skapar utrymme för spontana möten, något som också kan verka störande. Halvhöga skärmar och andra avgränsningar kan fungera för att skapa naturliga platser för avskildhet. Även kring plats för kaffe och paus kan det vara bra att fundera över hur miljön ser ut och eventuellt skärma av.

Undersök ljudnivån

Genom att göra en undersökning av hur era medarbetare uppfattar ljudmiljön på just er arbetsplats kan ni få fler insikter i vilka åtgärder som behövs. Sedan kan ni följa upp och se om det blev några förbättringar eller om större åtgärder måste till.

Mät ljudet på din arbetsplats

I appen Buller finns en mätare som visserligen inte är att jämföra med en professionell ljudnivåmätare, men som ger dig ungefärliga värden av bullret på din arbetsplats. Appen finns för både Apple och Android och resultatet kan du sedan skriva in i en bullerkalkylator på Arbetsmiljöverkets hemsida.


Källa: Arbetsmiljöverket, arbetsmiljöforum