Ny bok om Chefshälsa för fysiskt aktiva arbetsplatser.
PUBLICERAD 14/11/2022
Lästid ca 2 min
Boktips

Ny bok om Chefshälsa för fysiskt aktiva arbetsplatser.

Nu finns boken Chefshälsa - för fysiskt aktiva arbetsplatser ute. Boken är skriven av läkarna Erland Colliander och Carl Johan Sundberg och beskriver hur bra ledarskap kan minska de negativa hälsoeffekterna av arbetsrelaterad stress, stillasittande och fysiskt tunga jobb.

Bokens syfte är att för chefer visa vad de och organisationen har att vinna på engagemang i frågan om hälsa och hur denna kan drivas på ett mer strukturerat sätt.

Carl Johan Sundberg och Erland Colliander började utbilda sig till läkare 1980 vid Karolinska Institutet. Båda genomförde forskarutbildning inom idrottsfysiologi på Institutionen för Fysiologi vid Karolinska Institutet och doktorerade i början av 1990-talet.

Erland fortsatte sin bana inom ortopedi och jobbade därefter som informationschef inom Astrakoncernen för att år 2000 bli VD för hälsoföretaget Proformia Hälsa AB. Under drygt 20 år har Erland skaffat sig en gedigen erfarenhet av hälsofrämjande processer, både gentemot ledningsgrupper och som stöd till linjechefer och hälsoinspiratörer.

Carl Johan har å sin sida fortsatt med forskning inom fysisk aktivitet. Han var en av grundarna av och ordförande (2010 - 2017) för Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, som utvecklat boken FYSS. Carl Johans forskning är fokuserad på effekter av fysisk aktivitet vid diabetes, cancer och psykisk sjukdom samt arvets betydelse för träningseffekter. Carl Johan är idag professor i arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet.

Vad är ert viktigaste budskapet med boken?

Att cheferna mår bra när medarbetarna mår bra. Därför vinner chefer på olika nivåer på att engagera sig i medarbetarnas hälsoutveckling. Enhetscheferna föregår med gott exempel för sina medarbetare och prioriterar upp hälsofrågan vid medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar.

Vilka förändringar skulle ni vilja se hos arbetsgivare?

Att hälsa får samma status som andra nyckelfrågor för organisationen. Detta innebär bland annat att man regelbundet utvärderar hälsa och sätter den i relation till andra kritiska värden i organisationen. Att enhetschefernas arbetsbeskrivning omfattar att de skall stödja en hälsoutveckling hos medarbetarna.

Hur kan chefer engagera sig i hälsofrågan enligt er uppfattning?

Det kan göras genom att chefer i ledningsgrupper skapar en hälsoplan för organisationen där resurser för satsningen anges och som visar enhetscheferna i vilken riktning de skall gå. På längre sikt bör man också arbeta för att en hälsokultur utvecklas. För enhetschefer handlar det om att vara föredömen för sina medarbetare och att motivera medarbetare till en hälsosam livsstil i samband med medarbetarsamtal, vid arbetsplatsträffar och i korridorsnacket.

Vilka ledaregenskaper ser ni som viktigast för att minska effekterna av arbetsrelaterad stress på hälsan?

  • Att cheferna tänker proaktivt och inte bara reagerar när någon mår dåligt.
  • Att de har en bra kommunikation med medarbetaren och ser till att deras arbetsbelastning är rimlig och att möjligheter till återhämtning ges.
  • Till dessa och andra klassiska faktorer som utmärker ett hälsofrämjande ledarskap vill vi tillfoga ett engagemang för fysisk träning för att minska en hög stressrespons och risken för överbelastningsskador.

Av: Annika Hegardt