Se till att vara väl rustad inför höstens alla utmaningar
PUBLICERAD 23/7/2024
Lästid ca 3 min

Se till att vara väl rustad inför höstens alla utmaningar

En stressad hjärna fungerar inte särskilt bra när det handlar om att lösa problem, planera och strukturera upp saker. En stressad hjärna är däremot jättebra på att se potentiella faror och snabbt skapa en rad olika negativa tankar som påverkar både dina känslor och beslut. Därför gäller det att du nu, när du kanske har det lite lugnt och ledigt, investerar tid i att bygga på verktygslådan inför stormigare tider.

En stressad hjärna kan behöva lite förståelse och stöttning

Händer det ofta att det känns rörigt i huvudet? Att du inte vet vad du ska börja någonstans för att allt bara snurrar runt där uppe? Har du perioder där du på ett obehagligt sätt glömmer saker som du bara inte förstår hur det kunde hända? Då har du upplevt en hjärna under stress.

Faktum är att det är ett helt naturligt sätt för hjärnan att fungera, eftersom det viktigaste den har som uppgift då är att säkra din överlevnad. Det betyder att de delar av hjärnan som står för känslor och minnen kopplade till känslorna är mer aktiva, medan de delar av hjärnan som har i uppgift att tänka logiskt och planera saker är mindre aktiva. När de delarna i hjärnan är bortkopplade, ja då blir det rörigt. Då behöver hjärnan lite stöttning.

Så stöttar du en stressad hjärna

Det du kan göra i din vardag är att använda olika verktyg för att planera, strukturera, att minnas saker och att lösa problem. Det handlar om verktyg som du sen egentligen alltid använder, inte bara när du är stressad. Faktum är att man blir ännu mer stressad av att hjärnan inte fungerar som den ska. Att glömma saker är inte bara obehagligt, det kan få konsekvenser om det är saker som är viktiga. Att inte ha förmågan att ta tag i saker eller strukturera upp sin vardag kan bli både arbetsamt och nedbrytande. Om vi därtill lägger alla negativa katastroftankar som spär på oron och stressen så är vi minst sagt inne i en ond spiral! Ett mönster som måste brytas. Här kommer ett par exempel på några av de mest effektiva verktygen:

1. Aktiv problemlösning

Genom att följa en struktur för att lösa problem eller tänka kreativt kring en situation som behöver förändras kan även en stressad hjärna komma till sin rätt. Det handlar om att följa olika steg i en viss ordning; 1) Vad är själva problemet? 2) Vad finns det för olika vägar att gå? Gör en lista på allt som kommer upp! Ta gärna hjälp av någon och brainstorma ordentligt. 3) Hur ska det gå till? Vem ska göra vad? Och när? Vad behövs? 4) Testa någonting av det du valt och utvärdera. 6) Fungerade det? 5) Om inte, ta nästa potentiella lösning på din lista och fortsätt så.

2. Time Management

När allt känns rörigt gäller det att bygga en struktur kring alla måsten. Gör en lista med de saker du har att göra både i och utanför arbetet. Vad behöver du göra när? Hur ser den kommande veckan ut? Vad är mest bråttom? När hinner du göra vad? Kan du be någon om hjälp med något? Gör sen en planering t ex varje söndag, så du vet exakt vad du ska göra när.

3. Minnesstrategier för att släppa taget

Avlasta hjärnan genom att planera in när du ska göra vad. Skriv in i din kalender och sätt notiser och larm om det så behövs. Överdriv! Då kan du släppa det helt sen. Du kommer nämligen inte att glömma. När oron kring att du ska glömma eller inte hinna med minskar så kommer du lättare kunna varva ner och du skapar utrymme för en mer kvalitativ återhämtning och en mer rofylld sömn.

4. Konsten att varva ner

Ett annat sätt att stötta en stressad hjärna är att få systemen att varva ner. Då kommer den fungera som du vill att den ska och allt blir plötsligt mer klart och tydligt. Det du tränar på blir du bra på, vilket betyder att du blir bra på nedvarvning genom att träna på det regelbundet, även fast – eller framför allt när – du inte är särskilt stressad.


Hjärnan gillar vanor eftersom det inte tar någon större energi i anspråk. Men det kräver att man också bygger de nya vägarna mellan hjärncellerna så det du gör till slut blir till vanor, till väl fungerande motorvägar. Eftersom det tar lite tid att bygga motorvägar, så kan det vara en bra idé att börja redan nu!


-----

Helena Schiller,
Doktor inom folkhälsa
HejEngagemang

Helena har en lång och gedigen bakgrund inom arbets- och organisationspsykologi - såväl teoretisk som praktisk - och har under många år bland annat forskat kring stress och sömn i arbetslivet.