Takt och ton på jobbet

Lästid : 3 min

Takt och ton på jobbet

Elisabeth Falkemo, tidigare HR-chef på Apoteket, har under sin yrkestid arbetat i olika typer av kontor. Det senaste tio åren har hon arbetat med att introducera aktivitetsbaserade kontor, (activity based workplace, ABW).

Elisabeth har insett att människor i de nya kontorsmiljöerna behöver påminnas om hur man uppför sig mot varandra, hur ett kontor fungerar. Nya boken om Takt och ton på jobbet har fokus på det öppna kontorslandskapet och aktivitetsbaserade arbetssättet.

Vad är bakgrunden till boken?

Tanken att skriva en bok om vett och etikett på jobbet fick jag min sista anställningsdag. En kollega kom då med förslaget. Sagt och gjort. I hela mitt yrkesverksamma liv har jag ju arbetat på kontor och i många olika miljöer. Dessutom har jag från och till varit ansvarig för dessa frågor. Jag antog utmaningen och har försökt utveckla idén till en mer guide eller vägledning för hur man kan hantera olika situationer, men också i slutet av varje avsnitt lagt till reflekterande frågor. Förhoppningen är att med text och bilder kunna vägleda och hjälpa till i den nya kontorsmiljön till en god arbetsmiljö.

Vad är ditt viktigaste budskap med boken?

Budskapet med boken är att alla har ett ansvar för en fungerande vardag på kontoret, trivseln och arbetsmiljön. Kontoret är viktigt för företaget och dess utveckling. I den nya miljön som utvecklas blir vars och ens roll än viktigare. Det aktivitetsbaserade kontoret bjuder på en fantastisk möjlighet till eget ansvar och när det blir accepterad erbjuder det en mycket demokratisk kontorsform. 

Varför är det så viktigt idag att företag uppmärksammar relationerna på jobbet?

Det är viktigt att arbetsgivarna uppmärksammar relationerna på jobbet. Idag är konkurrensen hård om kompetensen. Distansarbeta har många lärt sig och företagens framgång kommer mycket att handla om att träffas och mötas. Dagens informationsteknologi innebär att du kan sitta var som helst och vara uppkopplad, men samtidigt räcker inte detta, utan det är i mötet människor emellan, mellan olika kompetenser o s v som tingens ordning utvecklas. Därför blir kontoret en viktig mötes- och samlingsplats.

Har du några tips du kan dela med dig av?

Boken innehåller många tips; men om jag ska ge ett generellt (som inte står i boken) är det viktigaste att involvera medarbetarna, te. x. ha någon form ”kontorsråd”. Jag tror också mycket på introduktionen, en bra introduktion underlättar för alla. För att introducera ABW är förankringen och delaktigheten hos ledningen, cheferna och medarbetarna det viktigaste framgångsreceptet.

Berätta lite mer om dig själv

Efter fantastiskt intressanta och lärorika år på Apoteket där jag varit med om en av vår tids stora marknads-omregleringar lämnade jag företaget med pension förra sommaren. Jag är jur.kand med inriktning arbetsrätt och HR. Idag arbetar jag som konsult och rådgivare inom HR och är styrelseledamot i Sensus och Cancerfondens valberedning. I Apoteket har jag arbetat som HR-chef med ansvar för centrala staber och kontor, Comp & ben-ansvar, förhandlingar, arbetsmiljö, jämställdhet och lönekartläggningar, samt var internationellt HR-ansvarig under den period som Apoteket hade etableringar i Norge och Tyskland.

Som kontorschef i ett stort företag har jag utvecklat kunskapen kring nya arbetssätt och de förändringar som sker inom kontorssfären. Jag har tillägnat mig förståelsen för hur viktigt kontoret är för medarbetares vardag, arbetsmiljön, kulturen, kompetensförsörjningen, men också att det spelar roll för varumärket och företagets utveckling och konkurrenskraft. I tre vändor gjorde vi om kontoret till ABW och med den erfarenheten och när vi till sist lyckades berättar jag gärna om och delar med mig av gjorda erfarenheter, vad som gick bra och vad vi kunde gjort bättre från början. Även under min tid som generalsekreterare vid Svenska Lottakåren fanns dessa frågor på agendan. Var ska kontoret ligga? ska medarbetare sitta i eget rum, öppet landskap eller delade arbetsrum.

Av: Annika Hegardt

Boktips

Här kan du läsa mer om boken Takt och ton på jobbet.