Vilka hälsoinsatser ger bäst resultat?
PUBLICERAD 21/4/2022
Lästid ca 3 min

Vilka hälsoinsatser ger bäst resultat?

Hur ska man ska tänka kring friskvårdsbidrag, företagskultur och sammanhållning? Åsa Severgårdh, vd Epassi kommenterar Epassis rapport om välmående och friskvård, "Faktum är att det är ett ganska så stort trendbrott i toppen, där andra fysiska aktiviteter traditionellt har tampats om topplaceringarna"

Berätta om dig själv. Vem är Åsa Severgårdh?

Jag föddes i Dalarna och växte upp i en sportig familj med utförsåkning, golf, löpning och fotboll som återkommande vardagsinslag. Numera har jag två barn och bor i Täby utanför Stockholm. Där spenderar jag mycket av min vardagstid i kalla hockeyhallar där jag följer min sons hockeyäventyr. Arbetsmässigt är jag ansvarig för Epassis svenska verksamhet där jag började 2021 via uppköpet av Sodexo Benefits & Rewards Services samma år. Jag tycker både mitt jobb och branschen jag verkar i är superspännande! 

Kan du berätta om undersökningen. 

Välmåenderapporten fungerar som en inspirations- och informationsbank för dem med hälsa och välmående på agendan. Med utgångspunkt från egen data och samtal med experter och branschföreträdare visar rapporten bland annat hur olika hälsoförmåner användes 2021, vilka förmånstrenderna var och hur personalförmåner generellt har påverkats av omvärldsfaktorer som covid-pandemin och mycket annat.

Kan du berätta om de slutsatser du själv drar från undersökningen?

Att hälsa och välmående är en fråga som stärkt sin aktualitet i samband med pandemin både hos anställda, ledning och HR! Effekterna under pandemin tydliggjorde verkligen att förmåner bidrar till ökad samverkan och kulturbyggande på arbetsplatsen. Det är något vi tror kommer fortsätta och bli ännu mer relevant i framtiden. Framför allt hos de företag som i någon form fortsätter att tillämpa distansarbete. En trend vi också märker är att företagare har börjat mäta, och se tydliga kopplingar, mellan sina verksamhetsresultat och hur friska och välmående medarbetare är.

Hur stor påverkan har pandemin på resultatet skulle du säga?

Vad gäller pandemins påverkan på resultatet så kan vi konstatera ett generellt ökat behov av förmåner som främjar psykiskt och fysiskt välmående – konsekvenserna av hemmakontoret upplevs som positiva för vissa och negativa för andra. Det kan handla om allt från en känsla av isolering till skador orsakade av en icke-ergonomisk arbetsmiljö. Det blir därför ännu viktigare att titta på alla delarna när man arbetar med hälsa, från att tillhandahålla rätt teknisk utrustning till att bygga upp en tillit mellan medarbetare och ledare. Vi ser också att pandemin har ställt högre krav på såväl ledarskap som självledarskap. Det är svårare att upptäcka ohälsa vid distansarbete, något som ställer krav på transparent dialog ledare och medarbetare emellan och en kultur där man som medarbetare känner sig trygg.

Vad tycker du att en arbetsgivare bör tänka på?

Arbetsgivare spelar en otroligt viktig roll som inspiratör i friskvårdsarbetet. Att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag till sina medarbetare är grunden för att bygga både fysiskt och psykiskt välmående i organisationen. Att tillhandahålla en lättillgänglig och bra tjänst för att hantera friskvårdsbidraget och parallellt locka sina medarbetare att utforska både nya och gamla friskvårdsaktiviteter för att träna såväl kropp som knopp regelbundet leder snabbt till bättre välmående generellt och därmed lägre sjukfrånvaro, ökad effektivitet och bättre resultat i verksamheten.

Har du några favoriter, kommentarer eller unika citat?

Jag tycker att det finns en klokhet i att trenden pekar mot större fokus på individanpassade frisk- och hälsofrämjande lösningar. Allt passar inte alla och sannolikheten att man som arbetsgivare lyckas med uppgiften att förbättra medarbetarnas välmående ökar ifall man hittar individuella aktiviteter som appellerar till den som ska utöva dem. Att vi också i större utsträckning går från traditionella till digitala lösningar skapar ett större utbud och en högre flexibilitet. Det är inte längre ett måste att packa träningsväskan och förflytta sig för att kunna träna. 

Ur Välmåenderapporten

Rapporten visar bland annat att 2 av 3 av de mest utnyttjade friskvårdsförmånen under 2021 var kopplat till välbefinnande och ergonomiskt kopplade åtgärder som massage och fotvård. Faktum är att det är ett ganska så stort trendbrott i toppen, där gym/gruppträning varit ohotad etta sedan decennier. Top 3-listan är:

  1. Massage
  2. Gym/gruppträning
  3. Fotvård

Det blev uppenbart att personalförmåner för hälsa och välbefinnande tog sig högre upp på anställdas agenda jämfört med åren innan. Något som minskat under pandemin har föga förvånande varit lunchförmåner, som minskat mycket eftersom många suttit hemma. 

Om undersökningen

Epassi Sverige har fler än 800 000 användare i Sverige idag, men undersökningen är baserad på cirka 500 000 användare. Via sina användare har de analyserat de mest populära friskvårdsförmånerna och hetaste HR-trenderna kopplat till hälsa var i Sverige under 2021. www.epassi.se