3 faktorer som gör dig till en attraktiv chef och arbetsgivare
PUBLICERAD 27/9/2022
Lästid ca 2 min
Webinar

3 faktorer som gör dig till en attraktiv chef och arbetsgivare

Arbetsmarknaden har förändrats tillsammans med vår syn på ledarskapet. Allt fler väljer samtidigt att byta arbetsplats. Så arbetar du för att behålla dina kompetenta medarbetare och ta dig an den moderna chefsrollen!

Många arbetsgivare står inför utmaningen att behålla sin kompetenta personal. De nya digitala arbetsformerna till följd av distansarbetet, kom med möjligheten att jobba mer individanpassat och flexibelt. Något som idag är ett krav för många när de väljer arbetsplats.

Visa på bibehållen flexibilitet och tillit

Mot bakgrund av de nya arbetsvanorna sedan pandemin är det viktigare än någonsin att du tar reda på vad som motiverar just dina medarbetare och hur dem individuellt arbetar mest effektivt. Ha förstående för att alla har olika förutsättningar och lita på att dem alltid gör sitt bästa.

Skapa en hälsosam arbetsplats

Engagemang och välmående är ytterligare betydelsefulla faktorer när vi talar om en attraktiv arbetsplats. Det leder dessutom till hög produktivitet och lönsamhet hos de anställda. På senare tid har detta blivit allt tydligare och något som många företag arbetar för.

Men det kan vara svårt för HR och chefer att ta ansvar för medarbetares mentala hälsa när vi inte alltid ses fysiskt. Likaså att bygga och bibehålla en stark företagskultur. Det gäller att vara påhittig och jobba hårt för att hitta nya sätt att kommunicera med varandra på förteget. Frekvent feedback har visat sig effektivt när du snabbt vill uppmärksamma eventuella problem och dess orsak.

Ge utrymme för utveckling och avancering

Bristen på karriärmöjligheter kan vara en faktor till att en medarbetare söker sig till andra verksamheter. Många vill känna att dem ständigt utvecklas, avancerar sig och att deras arbetsuppgifter är viktiga. Dem vill ha en ledare som ser och uppmärksammar deras potential och unika talanger.

Organisationen måste sträva efter att ge en tydlig vision och för att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter för sina anställda. Kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare om deras karriär inom verksamheten, är mer givande en endast ett årligt samtal.


Vill du veta mer om vad som krävs av morgondagens ledare?

Anmäl dig till kostnadsfritt webinar 12 okt, där Christina Andersson och Sara Hellsten från Novare delar sina insikter, tips och verktyg för att kunna navigera sig i det moderna arbetslandskapet.