Är distansarbete dåligt för den mentala hälsan?
PUBLICERAD 22/11/2021
Lästid ca 3 min

Är distansarbete dåligt för den mentala hälsan?

Har ni på er arbetsplats tvingats att gå tillbaka till kontoret på heltid? Eller har ni sagt upp kontorskontraktet för gott? I den här artikeln diskuterar Mindlers psykolog, Suzan Mobarke psykologiska effekter av den nya arbetssituationen som vi har ställts inför.

Suzan Mobarke håller även ett webinar den 1:adecember kl 11.00där hon diskuterar psykiska effekter av olika arbetsmodeller. Webinariet är gratis men antalet deltagare är begränsat.

Anmäl dig till webinaret här.

Vilka effekter har distansarbete haft på vår mentala hälsa?

Att arbeta hemifrån på heltid eller i en hybridmodell leder till olika utmaningar beroende på personliga preferenser, personlighetsdrag och livssituation, säger Mobarke. För en del har det blivit lättare att kombinera arbete med fritid medan andra har svårt att dra gränsen mellan dessa, vilket leder till stress.


”För vissa har distansarbete en positiv inverkan men andra kan uppleva en motsatt effekt.”


Vad ser du som de största riskerna?

Det finns många som pushar sig själva för att bevisa att de arbetar lika hårt hemma som på jobbet. De ser till att visa sin närvaro genom att vara online och svara på mejl utanför arbetstid. Detta kan leda till en belastande arbetssituation.

Vad kan en arbetsgivare göra för att fånga upp de psykiska effekterna av distansarbete?

Arbetsgivare måste skapa en miljö där anställda känner sig bekväma med att diskutera hur de mår säger Mobarke. Konkreta åtgärder är att anordna temadagar, skapa rutiner för öppna dialoger om mental hälsa och att erbjuda hjälp. Att exempelvis ge sina medarbetare möjligheten till att prata med en psykolog på arbetstid är ett utmärkt sätt att bryta stigmat kring mental ohälsa på arbetsplatsen. Ett enkelt sätt att komma i gång med detta är Mindlers företagsupplägg.


Välkommen på vårt webinar onsdag den 1:a december kl 11:00 där Mindlers psykolog Suzan Mobarke pratar om hur den nya arbetssituationen som vi har ställts inför påverkar vår psykiska hälsa. Boka din plats gratis idag för att säkra din plats.


Du sa att personlighetstyp och livssituation påverkar. Kan du utveckla?

Hur manhanterar osäkerhet –det vill säga de som uppvisar lägre grad av personlighetsdraget neuroticism, bör ha lättare att hantera förändringar i arbetssituationen. Det är också tänkbart att introverta personer uppskattar hemarbetet mer än personer som är extroverta.

Människor som lever ensamma kan ha upplevt att livet blivit mer ensamt. De som arbetar hemma tillsammans med sin partner kan även ha känt av slitningar i förhållandet till följd av att man spenderat mer tid tillsammans. I andra fall har mer tid med varandra varit bra för förhållandet.

Slutligen, vad är dina tips till arbetsgivarna?

Kom ihåg att människor är olika! Vi har olika behov, preferenser, personligheter och kommer ur pandemin med skilda erfarenheter. Man ska därför skapa arbetsrutiner som är anpassade utifrån dessa skillnader. Pandemin har satt mental ohälsa på kartan och lika viktigt som att adressera problemen är det att arbeta preventivt!

Med Mindlers företagslösning kan du enkelterbjuda psykologhjälp på din arbetsplats.Här kan du läsa mer om Mindlers företagsupplägg.


Inbjudan webinar

Vill du veta mer om vad ni kan göra på er arbetsplats för att förebygga mental ohälsa? Onsdag den 1:adecember kl 11.00bjuder Mindler in til till ett kostnadsfritt webinar med psykologSuzan Mobarke där vi kommer prata om psykiska effekter av olika arbetsmodeller.

Boka din plats här