Ny forskning ger oss bättre verktyg att motverka utmattningssyndrom
Webinar 22 feb kl 08.30

Lästid : 2 min

Ny forskning ger oss bättre verktyg att motverka utmattningssyndrom

Sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa blir allt vanligare. Att drabbas av utmattningssyndrom innebär ofta en lång sjukskrivning, ibland upp till flera år, och vägen tillbaka kan vara både lång och svår. Och värst drabbade är kvinnor som löper 41 % högre risk än män.

Trots att det är ett känt växande problem finns begränsat vetenskapligt stöd för de behandlingar som brukar erbjudas och som ersätts inom det så kallade vårdvalet. I jämförelse med annan psykisk ohälsa, som t ex depression och ångest, finns mindre kunskap om vilken behandling som är effektiv, och kunskapen är särskilt bristfällig för just utmattningssyndrom. Ett skäl till detta är att diagnosen bara finns i Sverige.

Just nu pågår det dock ny forskning om behandlingsmetoder som tyder på att det går att på relativt kort tid minska besvären vid utmattningssyndrom och det som kallas anpassningsstörning.


Inbjudan till Webinar

Varmt välkommen till detta webinar där vi kommer att prata med Mats Lekander, professor vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet, om vad stressrelaterad ohälsa är och vad den nya behandlingsforskningen visar.

Datum: 22 februari 2022
Tid: 08.30-09.15

Boka din plats här


Hållbar hälsa för alla medarbetare med OneLab

En ny undersökning från Arbetsmiljöverket visar att var tredje arbetstagare upplever hälsoproblem kopplade till arbetet och att ohälsan på svenska arbetsplatser ökar. Att aktivt arbeta för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö är därför viktigare än någonsin för att skapa förutsättningar för en hållbar och frisk arbetsplats.

Med smarta hälsoundersökningar, en modern hälsoportal och experter inom vård hjälper OneLab företag att identifiera och åtgärda eventuella arbetsmiljörisker och dolda arbetsrelaterade hälsoproblem. Som arbetsgivare får ni insikt i hur era medarbetare mår och varje individ som visar en hälsorisk får personlig återkoppling från sjuksköterska med förslag på insatser som skulle förbättra hälsan. En frisk arbetsplats gynnar alla, både er som arbetsgivare, medarbetaren och samhället i stort.

Vill du veta mer om hur OneLab kan hjälpa er organisation skapa förutsättningar för en frisk och hållbar arbetsplats? Läs mer om OneLab här »