Stena Line:s event för mångfald ger hopp
PUBLICERAD 14/6/2022
Lästid ca 4 min

Stena Line:s event för mångfald ger hopp

Den 20 maj hade Stena Line ett event för etnicitet och hudfärg på arbetsplatsen som en del i firandet av den europeiska mångfaldsmånaden. Salem Yohannes, Diversity & Inclusion Lead på Stena Line berättar mer om det interna arbetet på Stena Line och Magali Guzmán, anställd på Stena Line, var på plats och ger oss en upplevelse av själva eventet.

Berätta om dig själv. Vem är Salem Yohannes?

Jag är statsvetare i grunden och har tidigare jobbat som konsult i mänskliga rättigheter samt som anställd utbildare för Länsstyrelsen Stockholm i projektet ”Vidga normen i praktiken” (2021). Innan dess var jag, under tiden jag var anställd som planeringsledare (2019), med och tog fram Göteborgs Stads första plan för stärkta insatser mot rasism.

Berätta om mångfaldsarbetet på Stena Line. Vad kommer att vara ditt viktigaste fokus?

Från 2022 och framåt accelererar vi vårt interna arbete med mångfald och inkludering. Vi tar nu ett bredare tag om mångfald där vi ser till fler dimensioner än kön erkänns (se bifogad illustration). Vår vision är att bli en säker (både fysiskt och psykologiskt), attraktiv och inkluderande arbetsplats för alla oavsett identiteter.

Vårt arbete struktureras enligt FNs hållbarhetsmål, där vi fokuserar på tre områden:

Jämställdhet

Här driver vi olika initiativ för att balansera fördelningen mellan könen bättre och för att lyfta fler kvinnliga chefer, exempelvis genom att uppmärksamma International Womens’ Day, International Day for Women in Maritime och vi deltar också i Stena AB:s kvinnliga nätverk.

God hälsa och välbefinnande

Här driver vi olika initiativ för att främja fysisk och mental hälsa med mål att få ner sjukfrånvaro och stressnivåer, exempelvis genom att förbättra våra hälsoförmåner för alla medarbetare, erbjuda flexibla arbetsmöjligheter och initiera kunskapshöjande initiativ kring fysisk och mental hälsa.

Minskad ojämlikhet

Här driver vi olika initiativ för att höja kunskapen om diskrimineringsgrunderna med målet att bli en mer inkluderande och säker arbetsplats. En av strategierna är, likt andra företag, målet att få ner andelen fall av trakasserier, exempelvis genom att driva olika initiativ, medvetandegöra och utbilda medarbetare kring de nio diskrimineringsgrunder vi har på Stena Line.

Ser du några utmaningar?

Jag ser två huvudsakliga utmaningar:

  1. Att röra oss från ett endimensionellt tänk kring mångfald (primärt kön innan) till att se och erkänna alla dimensioner och hur de hänger ihop med varandra. Det förstnämnda är ett snävt sätt att se på mångfald, men det är vanligt inom företagsvärlden och inte bara på Stena Line. Här gäller det att utmana gamla tankebanor och normer.
  2. Bristen på jämlikhetsdata eller mångfaldsdata, vilket gör att vi inte kan sätta mätbara mål på alla mångfaldsdimensioner. För att komma dit kommer det krävas mycket förankring, kommunikation och utbildning. Men det hindrar oss inte från att gradvis samla olika typer av data under tiden.

Berätta om dig själv. Vem är Magali Guzmán?

Jag är rekryterare på Stena Line på dagarna och tonårsmamma på fritiden. Fotbolls- och musikälskare. Jag flydde från Bolivia tillsammans med min syster och mina föräldrar och vi kom till Sverige 1982. Vi bodde först på en flyktingförläggning och flyttade sedan till Angered i nordöstra delen av Göteborg. Till sist flyttade vi till Linné, i centrala Göteborg, där jag idag bor tillsammans med mina tonårsbarn.

Berätta om Stena Lines event för mångfald, etnicitet och hudfärg. Vad är bakgrunden till eventet?

Eventet var en del av flera initiativ som pågått nu under mångfaldsmånaden. Målet med eventet är att nå ut till alla som vill ha mer information och guidning i hur man beter sig på arbetsplatsen när man möter någon med en annan hudfärg. Eventet var också en arena för oss som är en minoritet i vår hudfärg, brun eller svart, att ta mer plats. Tillsammans kommer vi att kunna få fram en bättre arbetsmiljö som kommer att generera bättre dynamik i våra arbetsgrupper på Stena Line.

Bakgrunden skulle jag säga är att vi hittills inte arbetat med frågor som hudfärg och etnicitet. Man har kanske tänkt tanken om att jobba mer med inkludering men inte förstått vad det inneburit förrän nu. Andra företag jag varit på har knappt lyft frågan och har man gjort det har man pratat om annan mångfald som ålder eller kön. Jag tror det har varit avgörande för Stena Line att ta in en expert som Salem som kan arbeta med mångfald och inkludering på en bredare front.

Vad tog du med dig från eventet?

Jag får väldigt mycket energi av att träffa andra kollegor och ta del av deras utmaningar och mål, men jag har inte riktigt förstått att jag inte bara representerar min yrkesroll och mitt företag, utan även kulturer och traditioner från hela världen på grund av min egen etnicitet. Efter eventet reflekterade jag över hur utmattad man faktiskt kan bli av att vara brun i en vit företagsvärld, att alltid vara en representant för “lyckade fall” från marginaliserade områden i staden. Jag befinner mig ofta i situationer där det inte är många utlandsfödda med olika hudfärger representerade.

Det är så inpräntat i mig att hela tiden representera andras matkulturer eller religioner och det tar energi. Automatiskt så vill man visa och bevisa att man faktiskt kan lyckas fast man är ifrån Angered. När jag hörde Siduri Poli, en av panelexperterna på eventet, säga att det var likadant för henne så blev jag extremt lättad! Det är inte bara jag som kommer hem utmattad efter givande möten med nya människor.

En kollega ställde en fråga till panelexperterna på eventet och undrade om det finns saker man som kollega ska undvika att göra eller säga. Jag tyckte att panelen svarade så bra då de lyfte vikten av att faktiskt vara påläst som kollega i möten med andra. Hälsosamma samtal är avgörande, för det vi har gemensamt är viktigare än det som skiljer oss åt.

Jag tog också med mig att det var fullt hus på eventet! Det var många som var på plats, vilket för mig betyder att det finns kollegor som är intresserade och att vi har ett gemensamt mål på Stena Line.