7 av 10 vill ha mobila medarbetare
PUBLICERAD 7/10/2015
Lästid ca 2 min

7 av 10 vill ha mobila medarbetare

70 procent av företagen vill att anställda ska kunna arbeta mobilt. Trots det kommer bara 25 procent av medarbetarna åt företagsinformation från mobilen eller paddan.

Mobiltelefonen har på några år blivit det självklara verktyget för att läsa mejl eller kolla upp information för väldigt många av oss. I takt med att mobilanvändandet både ökat och utvecklats har allt fler börjat jobba mobilt i någon form och utsträckning.

Företag är medvetna om de vinster som kommer med mobila medarbetare, det visar en undersökning som B2B Opinion. I undersökningen, där svenska företag med över 150 anställda medverkat, svarar hela 70 procent att det är viktigt att medarbetarna är mobila.

Trots det är det bara 25 procent av medarbetarna som kommer åt företagsrelaterad information från sina mobiltelefoner eller surfplattor, enligt samma undersökning.

- Att verkligen jobba mobilt handlar om att frikoppla sig från tanken om mobila enheter. Det handlar om frihet att jobba som man vill, var man vill, säger Mille Beckman, konceptansvarig på Telia Mobility Management.

Viljan att erbjuda medarbetarna möjlighet att arbeta mobilt finns där, precis som önskan att kunna göra det. Undersökningen visar dock att väldigt många företag ligger efter i utvecklingen.

- I grunden handlar det om att förstå att ditt arbete inte är en plats, utan vad du gör för stunden som bidrar till företagets eller organisationens framgång, säger Mille Beckman till Telia Mobility Management .