Näringslivet tar inte sitt hållbarhetsansvar anser 30% av svenskarna
Foto: Erik Elvingsson Hedén
PUBLICERAD 21/5/2024
Lästid ca 1 min

Näringslivet tar inte sitt hållbarhetsansvar anser 30% av svenskarna

Näringslivet spelar en central roll för att påskynda en hållbar utveckling. Däremot visar en ny undersökning att endast en tredjedel av svenskarna i landet tycker att företagen gör tillräckligt.

En färsk undersökning från SB Insight visar att trots ett globalt fokus på hållbarhet och miljöfrågor, möter inte näringslivets insatser förväntningarna hos svenskarna. Enligt undersökningen anser bara 30% att företagen i Sverige tar ett tillräckligt stort ansvar för en hållbar utveckling.

Det är tydligt att näringslivet behöver stärka sina insatser och sin kommunikation kring hållbarhet för att återvinna folkets förtroende. Företag måste inte bara implementera hållbara praxis, utan också aktivt kommunicera detta till konsumenterna."
Erik Elvingsson Hedén, vd för SB Insight

Näringslivet behöver öka sin transparens

Svenska företag har ett stort ansvar i det globala hållbarhetsarbetet genom Agenda 2030. Däremot visar undersökningen att näringslivet behöver öka sin transparens och sina ansträngningar inom hållbarhetsarbetet.

Våra data visar att det finns ett avsevärt gap mellan näringslivets insatser och allmänhetens förväntningar. Detta bör ses som en möjlighet för företag att leda vägen i hållbarhetsfrågor och bygga starkare relationer med kunderna.
Erik Elvingsson Hedén.


Om Sustainable Brand Index

SB Insight, grundare av Sustainable Brand Index som är Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet. Studien har genomförts årligen sedan 2011. I 2024 års studie har ett riksrepresentativt urval av 29 000 svenskar i åldern 16–75 år intervjuats under perioden december 2023 - februari 2024.

Totalt 432 varumärken i 36 branscher har bedömts utifrån hur de upplevs prestera inom de 17 globala hållbarhetsmålen. Respondenterna hämtades från Norstats panel.