Hållbarhetsarbete måste utgå från barnen
PUBLICERAD 12/5/2016
Lästid ca 3 min

Hållbarhetsarbete måste utgå från barnen

Barns rättigheter väcker alltid känslor. Alla vet hur förödande det kan vara för ett varumärke att till exempel ertappas med barnarbete. Vi tipsar om riskminimering i 4 steg.

- Det är den ultimata dimensionen av hållbarhet, för om man utgår från barns rättigheter tänker man automatiskt långsiktigt, säger Charlotta Sterky, chef för Child Rights and Business på Rädda Barnen.

Hon berättar stolt om en särskild hållbarhetsmodell som Rädda Barnen tog fram tillsammans med sin globala partner Accenture. Den fokuserar på att genomföra de tio barnrättsprinciperna i praktiken.

- Vår hållbarhetsmodell hjälper företag att först identifiera sin påverkan på barn och sedan att utveckla strategier för hur de i sin kärnverksamhet ska lyckas med hållbarhetsarbetet, berättar Charlotta Sterky.

I grund och botten handlar det om att få svar på frågor som: Har företaget full koll på leverantörsleden? Hur påverkar marknadsföringen barn? Hur påverkar arbetsvillkoren föräldrarnas möjlighet att ta hand om sina barn?

- Ofta är det lättare sagt än gjort. Därför håller vi workshops, genomför djupanalyser, går igenom existerande policies och ger förslag på såväl förbättringar som praktiskt genomförande, säger Charlotta Sterky.

Hon berättar också att det i processen ingår ett digitalt verktyg där företaget svarar på frågor kopplade till varje barnrättsprincip. På så sätt blir det enklare att identifiera var i värdekedjan den största påverkan på barn finns och var fokus därför ska ligga. Charlotta Sterky säger att hållbarhetsmodellen ställer krav på det företag som vill arbeta med det. Men att det samtidigt skapar stolthet och glädje internt - och inte sällan bra PR.

- Alla vet hur förödande det kan vara för ett varumärke att till exempel ertappas med barnarbetare. Det är en slags riskminimering, säger hon.

En av Rädda Barnens partners som har arbetat med modellen är Clas Ohlson. Vd:n Klas Balkow berättar:

- Hållbarhet är en av våra strategiska hörnstenar och en integrerad del av vår verksamhet. Barn och ungdomar är ett bra perspektiv för att belysa hållbarhetsfrågor generellt och hur vi som företag påverkar genom verksamhetens alla delar, från tillverkning och produktsäkerhet till transporter och marknadsföring. Därför sätter vi barns och ungas rättigheter i fokus.

Fotnot: De 10 barnrättsprinciperna togs ursprungligen fram av Rädda Barnen tillsammans med Unicef och FN för att hjälpa företag att ta större ansvar för barns rättigheter.

Rädda Barnens hållbarhetsmodell genomförs i fyra steg

 1. Ge kunskap och engagera
  Vad är barnrättsprinciperna? Hur hänger de ihop med din bransch och ditt företags verksamhet?
 2. Fördjupa förståelse och ge insikt
  Hur påverkas barn av ditt företags kärnverksamhet? Vad är er nuvarande nivå av engagemang för att respektera och ta er an barns rättigheter?
 3. Definiera aktiviteter
  Vilken nivå skulle ni vilja ha när det gäller engagemanget? Vilka av barnrättsprinciperna ska ni fokusera på? Företagets behov och möjligheter identifieras med hjälp av djupgående analyser.
 4. Implementera, integrera och följa upp
  Vilka nyckelåtgärder kan ert företag göra för att införa barnrättsprinciperna i praktiken? Vilka specifika åtgärder behöver ni hjälp med att utföra?


Läs mer om hållbarhetsmodellen