5 modeord inom HR just nu
PUBLICERAD 27/2/2023
Lästid ca 2 min

5 modeord inom HR just nu

Employer branding, talent management och diversitet har varit trender som redan är gamla i gemet – och helt enkelt räknas till hygienfaktorer på dagens företag. Men vilka ord och begrepp är på tapeten just nu? Här är 5 av dem:

Total wellbeing

Friskvård har länge varit fokus och dagens ledare är väl medvetna om hur viktigt det är med välmående medarbetare – både för individ och lönsamhet. Men Total wellbeing är ett holistiskt och integrerat tillvägagångssätt som stödjer och främjar de anställdas välbefinnande på flera områden samtidigt. Det vill säga, den tar hänsyn till hela medarbetaren och den emotionella och sociala hälsan, inte bara den mentala eller fysiska.

Organisationsdesign

Organisationsdesign bidrar till att skapa en optimal organisationsstruktur – både för att uppnå företagets strategiska mål, men också när det gäller att skapa en effektiv arbetsmiljö. Därför är det viktigt att HR är en del av organisationsdesignsarbetet och kan anpssa den efter organisationens kultur- och arbetsprocesser.

Agilt HR

Agilt har varit vägen till framgång för många företag de senaste åren och HR är inget undantag. Agilt HR är ökar flexibiliteten och effektiviteten i organisationen och gör den mer redo att snabbt hantera förändringar efter behov – både inom rekrytering men också när det gäller prestation och utbildning. Det är särskilt viktigt i dagens snabbrörliga arbetsmiljö där organisationer står inför ständiga förändringar, nya utmaningar och krav på att öka samarbete, snabbhet och effektivitet.

HR analytics

I en värld där datamängden ökar läggs allt mer fokus på analys – och HR är inget undantag. HR analytics används med fördel för att optimera beslut kring till exempel rekrytering, talent management, lönehantering och andra HR-processer.

Employee engagement

De anställdas engagemang, motivation och känsla av tillhörighet till företaget och dess mål är hett byte för ledningen. Medarbetare med hög Employee engagment ökar inte bara produktiviteten utan skapar också högre kundnöjdhet och lägre personalomsättning. Det bidrar i sin tur till en förbättrad företagskultur – vilket gör det till något för HR att fokusera på både nu och framöver.