Agil HR – att anpassa roller i en föränderlig värld
PUBLICERAD 5/10/2023
Lästid ca 2 min

Agil HR – att anpassa roller i en föränderlig värld

I dagens arbetsklimat sker allt snabbt och mycket kan förändras över en natt. Det betyder nya möjligheter och utmaningar för HR-avdelningen och större krav på att kunna möta nya verkligheter. Här utforskar vi vad begreppet agil HR betyder och HR genom att anpassa sig kan omdefiniera sina traditionella roller.

Rollen som förändringsagent

Agil HR handlar om att vara en drivkraft för förändring i organisationen. När HR-avdelningen arbetar proaktivt för att dentifiera de förändringsbehov som organisationen står inför – och samtidigt tar sig tid att utforma strategier för att hantera dem – har ni allt att vinna.

Flexibilitet och anpassning

I en agil arbetsmiljö måste HR också vara redo att anpassa sig till nya krav och utmaningar – tillexempel när det gäller vad rollerna innebär, relationer till konkurrenter, utveckling av processer eller hur rkryteringen sköts. Det kan du göra genom att träna på att se överge gamla rutiner och utveckla nya policies och träningsprogram med kort varsel.

Kreativ rekrytering

Agil HR kräver också en innovativ rekrytering för att locka och behålla de bästa talangerna. Här handlar det om att våga använda nya metoder för att rekrytera roller inom HR – som sociala medier – och att hitta nya kreativa förmåner som lockar de mest kompetenta individerna. Ett förändringsbenäget och flexibelt företag lockar dem också att stanna längre.

Fatta beslut med färsk data

För att kunna vara tillräckligt agil behöver HR även ta hjälp av modern teknik och aktuell data som häjlper till att ta välinformerade beslut – till exempel om personalresurser. Genom att använda AI för att göra HR-analyser kan du snabbt identifiera trender och mönster som stöder organisationens mål.

Snabb respons

En annan stor fördel med att definiera HRs roller så de blir mer atila är att du snabbt kan svara på medarbetarnas behov. Det gör det lättare att undvika psykisk ohälsa och långvarig stress hos dina kollegor, till exempel genom att komma igång med stöd, hantera konflikter direkt och hjälpas åt för att hitta nya möjligheter till professionell utveckling inom företaget.

Stöd vid omstrukturering

Dagens arbetsklimat betyder också att det kan ske fler omstruktureringar än tidigare. Där spelar HR en avgörande roll när det gäller att stödja och hjälpa medarbetarna att anpassa sig till ny arbetsuppgifter eller arbetsmiljöer. Genom att erbjuda kontinuerlig träning och utveckling kan HR hjälpa till att bygga upp nya kompetenser som gör det enklare att ställa om.

Vad betyder agil HR för er?

Det bästa sättet att komma igång med agil HR är att definiera vad det betyder i er organisation. Uppmuntra medarbetarna att komma till tals och låt sedan alla diskutera fördelarna med en agil kultur. Genom att samarbeta från medarbetar- till ledningsnivå ser du till att alla är med på tåget och förstår de mål ni har satt upp.

Källa: Simployer, Dandy People