Experten: Så blir lönen rätt – per automatik

Lästid : 2 min

Experten: Så blir lönen rätt – per automatik

Sex av tio svenskar har någon gång fått fel lön. Men att hantera löner ska i princip kunna ske per automatik. Det menar löneexperten.

Rätt lön varje månad är grundläggande. Trots det har många fått fel lön och 37 procent uppger att de inte kontrollerar sitt lönebesked, enligt en mätning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Visma Spcs. 

Lön utan möda – enkelt lönearbete online

Vid ett felaktigt lönebesked riskerar man att få för lite pengar eller bli återbetalningsskyldig. Det är självklart något som alla vill undvika. Men lönekörningar kan vara krångliga, där en rad variabler ska räknas in och bli korrekta.

– Utmaningarna handlar framförallt om att få med sig alla avvikelser och frånvaro på sina anställda, men också att följa rätt skattesatser och kollektivavtal, säger Adam Wetterstrand som är löneexpert på Visma Spcs. 

– Men att hantera löner ska vara smidigt. Det ska vara lätt att göra rätt, men också svårt att göra fel. Alltid.

Undvik fallgropar och fel

En av de vanligaste orsakerna till fel är stress. Ofta görs lönerna bara några dagar före utbetalning och det är mycket som ska hanteras. Men felmarginalen går att i princip eliminera.

– Det handlar om förberedelse och att, oavsett antalet anställda, nyttja ett lönesystem som tar hand om din data men som också gör beräkningar och kontroller automatiskt, hela vägen. Ett lönesystem ska vara som ett facit utan att behöva kolla det, förklarar Adam Wetterstrand.

– Mitt främsta råd, för att säkerställa rätt lön och att lagar följs, är att anställda använder ett tid- och utläggssystem för att registrera eventuella avvikelser eller resor, som i sin tur är integrerat med lönesystemet – och att det ligger online. Den strategin kommer bli din bästa vän, menar Adam Wetterstrand som också vill uppmärksamma säkerheten.

Säkerhet i framtiden

Företag kommer behöva utöka säkerhetstänket i framtiden, inte minst inom löneområdet där personuppgifter måste hanteras varsamt. Framtiden ställer också allt högre krav på mjukvaruleverantörer. 

– Din data ska skyddas från intrång och uppgiftshantering ska behandlas enligt gällande lagar och regler. Så se till att din leverantör har musklerna att säkerställa just det, avslutar Visma Spcs löneexpert. 

Trygg lönehantering – 3 tips från experten

Effektivisering

Digitalisera så mycket du kan. Koppla lönesystem med tidsredovisning och utläggshantering där löntagare registrerar själva, rakt in i systemet.

Säkerhet

Säkerställ att din leverantör har policys för hantering av data och att systemen uppdateras löpande med nya lagar och regler.

Hållbarhet

Se över administrativa rutiner. Ett hållbart arbetssätt ger ett hållbart företagande som kan resultera i mer tid och ökad affärsnytta. 

Bästa tipsen för dig som hanterar löner »


Om Visma Spcs

Flest småföretagare i Sverige väljer Visma Spcs för sin bokföring, fakturering och lönehantering. Visma Spcs webbaserade löneprogram, som integrerar bokföring och lönehantering i samma system, heter Visma Lön Smart.