Här är HR-trenderna som är värda att hålla koll på 2023

Lästid : 3 min

Här är HR-trenderna som är värda att hålla koll på 2023

Så här dags börjar det ofta spekuleras vilka de största trenderna inom HR är inför nästa år. Även om många är branschspecifika finns det några gemensamma nämnare som behöver få fokus på de flesta HR-avdelningar i framtiden – här är några:

HR som beslutsfattare

HR har gått från att vara en avdelning som sysslade med det där som ledningsgruppen inte hade tid med, till att bli en central del av en organisation – och den trenden ser inte ut att minska. I en mer och mer datadriven värld, där personalen fortfarande är företagets viktigaste resurs, behövs HR i ledningsgruppen. HR har alla verktyg som behövs för att driva organisationen mot framgång, och behovet av att ha med HR i diskussionerna när de strategiska besluten tas ser inte ut att minska. Här hittar du mer om trenden HR i styrelser i ett avsnitt av HRnytt-podden. 

Tydlig organisationsdesign

Digitaliseringen tillsammans med ekonomisk osäkerhet och politiskt spänt läge i världen gör att det inte bara är HR som kämpar med att vara ständigt öppen för förändring. Det börjar också märkas att medarbetarna är tröttna på att inte veta vad som gäller från ena dagen till den andra. En tydlig kultur, struktur och ett belöningssystem som fungerar får effekt på både hälsa och välmående. År 2023 kommer alltså kraven på organisationsdesign öka för att kunna möta förändringar på ett bra sätt – utan att tappa fokus på verksamhetens egna mål och visioner. 

Empatiska ledare

Mänskligt ledarskap är ett modeord som har blivit allt viktigare. Många har upptäckt fördelen med att utgå från verksamhetens syfte och värderingar, samtidigt som vi hela tiden stämmer av hur medarbetarna mår, för att nå framgång på riktigt. Det har visat sig påverka inte bara människorna på arbetsplatsen, utan i förlängningen även effektivitet och resultat. Men att leda med empati kräver både mod och tålamod. HR kommer behöva fortsätta att utveckla sin förmåga till nyfikenhet och empati och ta med personalens känslor i beräkningen vid varje beslut.  

Rekrytering i fokus

När behovet av personal ökar samtidigt som kandidatbrist blir allt vanligare, behöver rekryteringsprocessen få högre prioritet. De senaste årens ständigt snabbrörliga marknad har gjort det svårt att hitta personal som stannar länge och här kommer det krävsa en stark strategi för att möta framtida kompetensbehov. Hur jobbar vi med rekrytering? Hur attraherar vi nya medarbetare? Hur fungerar vår onboarding och hur ser vår Employer branding ut? Det är frågor som kommer behöva ännu större fokus framöver. Här ingår också att planera framtida rekryteringsbehov i tid, för att undvika att behöva stå utan nyckelpersonal i perioder. En intelligens-baserad process hjälper till att kontinuerligt attrahera och behålla medarbetare och behöver flytta upp i prioritetsordningen inför nästa år. 

Trenden Total wellbeing

Kraven på HR ökar ständigt och innefattar fler och fler delar. Samtidigt behöver vi hantera allt större mängd information, vilket gör att utbrändheten skenar. Precis som på flygplan där man ska ta på sig sin egen mask först innan man hjälper andra, behöver HR-ledare börja prioritera sitt eget välmående. För att kunna hjälpa resten av organisationen att stå starka när det blåser krävs fokus på den egna hälsan.

Punktinsatser räcker inte längre, utan trenden går mer mot så kallad ”total wellbeing” där vi jobbar med alla delar – det vill säga mental, fysisk och ekonomisk hälsa parallellt. När det gäller det fysiska välmåendet handlar det tillexempel om att kunna uppmuntra hälsosamma vanor och skapa en inkluderande arbetsplats – även för personer med fysiska svårigheter och andra begränsningar. Ekonomi är också en stor del av välbefinnandet. Här kan vi stötta både oss själva och personalen genom att ta in coacher och utbilda inom privatekonomi, likväl som att erbjuda bra försäkringar och avtal som skapar trygghet. Då kan även en osäker prognos erbjuda en trygg vardag där organisationen står stark – oavsett vad framtiden bär med sig.