HR-generalist vs HR-specialist – vilken roll passar dig?
PUBLICERAD 7/9/2023
Lästid ca 2 min

HR-generalist vs HR-specialist – vilken roll passar dig?

Inom HR finns det två typer av roller som är vanligast – HR-generalisten och HR-specialisten. Men vad är skillnaden mellan de två och vilka styrkor och ansvarsområden har de? Här utforskar vi och hjälper dig avgöra vilken som passar bäst för dig och ditt företag.

HR-generalist – mångsidighet och mångfald

En generell HR- roll är mycket mångsidig, men på en mer övergripande nivå än specialistens. Det kan innefatta att arbeta med ungefär samma saker – till exempel rekrytering, chefsstöd, medarbetarhälsa – men utan att bli expert. En HR-generalists lön ligger på cirka 38-47 000 i månaden. Några nyckelområden som en HR-generalist ägnar arbetsdagen åt är bland annat:

1. Rekrytering och urval
Att ansvara för att rekrytera nya medarbetare, nå ut med nya tjänster, hantera intervjuer, utvärdera kandidater och sköta onboarding.

2. Personaladministration
Hantera policys, löneadministrering och förmåner.

3. Utbildning och utveckling
HR-generalister kan också vara involverade när det gäller att skapa och leverera träningsprogram och utvecklingsmöjligheter för medarbetare och ledning.

4. Arbetsrelationer
En HR-generalist hjälper till att hantera arbetsrelationer och kan hjälpa till att lösa konflikter och problem på arbetsplatsen.

5. Företagskultur
HR-generalisten spelar även en stor roll när det gäller att främja och upprätthålla en hälsosam företagskultur.

HR-specialist – djup expertis och omfattande kunskap

Som HR-specialist är du mer fokuserad på kompetens inom ett specifikt område inom HR. Det kan till exempel vara att du är expert på rekrytering, arbetsrätt eller löner och förmåner. Marknadslönen för en HR-specialist ligger mellan 38-52 000 kr i månaden. Här är några exempel på roller en HR-specialist kan ha:

1. Rekryteringsspecialist
En rekryteringsspecialist fokuserar på rekrytering för att kunna ge företaget en djupare förståelse hur de ska kunna attrahera och välja rätt kandidater. Det ger i sin tur en stark konkurrenskraft och är därför viktigt för företagets framgång.

2. Löneekonom
En HR som är specialiserad på lön och förmåner arbetar med att utveckla lönestrukturer och förmånsprogram som blir uppskattade av både medarbetare och arbetsgivare.

3. Arbetsrättsspecialist
Den här typen av HR-specialister är experter på arbetsrättsliga frågor och ser till att företaget följer och tillämpar de lagar och regler som finns.

4. Förmånsspecialist
En förmånsspecialist har djup kunskap om vilka förmånspolicys som finns och hanterar framför allt frågor om hälso- och sjukvård, pension och andra förmåner.

5. Utbildningsspecialist
En utbildningsspecilist utvecklar och levererar utbildningsprogram för medarbetare och chefer. Utbildningsspecialisten är viktig för kompetensförsörjningen i ett företag.

Vad passar dig och ditt företag?

Att specialisera sig inom ett ämne är en god väg framåt i en HR-kariär. Ett sätt är att fundera över om det är något område du tycker är extra intressant eller om ditt företag har något unikt behov där du kan erbjuda djupgående expertis. En HR-avdelning som kan dra nytta av både mångsidighet och specialiserad kompetens har många fördelar när det gäller framtiden. Vad du och din organisaiton än väljer som en väg framåt för dig, har du som HR en nyckelfunktion när det gäller att stödja ditt företags framgång – oavsett om du vill vara administratör, specialist eller en kombination av båda.

Källa: Jobnet, Unionen