Hur ser framtidens HR-teknologi ut?
PUBLICERAD 1/11/2022
Lästid ca 2 min

Hur ser framtidens HR-teknologi ut?

Pandemin tvingade vårt samhälle att ta ett rejält kliv framåt och mogna digitalt. Många HR-avdelningar använde sig av "HR Tech" för att underlätta det dagliga arbetet – med både positiva och negativa utfall. Joakim Karlsson, chef på HR Tech Lab hos PwC Sverige kommenterar.

En färsk undersökning med mer än 3000 europeiska företag, visar att en stor mängd utmaningar löstes med hjälp av digitalisering och ny teknologi. Företag har varit snabba på att ta till sig ny teknik. Det gäller inte minst inom HR-funktionen där det har skett många framsteg.

Vinster och risker?

  • Det handlar mycket om hur ny teknologi ska fungera ihop med människor och hur den ska få folk att vilja använda systemen. Ibland behövs utbildning av medarbetare för att de ska kunna använda vissa verktyg till exempel.
  • Fördelarna med nya teknologier och digitalisering är att HR blir mer snabbfotat, mer datadrivet och mer framtidssäkrat. Går man igenom hela HR-hjulet (Attrahera, Rekrytera, Onboarda, Utbilda, Prestera och Offboarda) kan alla bitar dra nytta av olika typer av teknologi.
  • Använder du nya verktyg för dina HR-processer, kan du sammanställa data på ett sätt som inte var möjligt förut. Det är en av de stora USP:arna - att sammanställa och kunna integrera med annan teknologi. Helt plötsligt sitter du på en mycket bättre dashboard än vad du hade gjort tidigare och det gynnar hela verksamheten.
  • Riskerna med att inte hänga med finns framför allt mot framtida kandidater och investerare. Det blir svårare och svårare att attrahera människor till sin organisation idag om man har förlegade system. Det behöver såklart inte falla på det, men i en tid när vi alla är digitala konsumenter privat, vill vi ha det i våra arbetssammanhang också. Det är en nackdel om man inte är "på bollen".

En modern organisation förlorar mycket på att ha viktiga processer som släpar efter och sänker tillväxttakten. HR måste kunna anpassa sig efter den förändring som resten av bolaget gör. Levererar HR värde till en version av verksamheten som inte finns kvar längre, försvinner existensberättigandet för HR-sektionen och riskerar att bli överflödig.


Om undersökningen

SD Worx har tillfrågat mer än 3000 europeiska företag om deras största utmaningar inom HR i studien Future of Work & People.