Jobbar du med HR? Undvik det här

Lästid : 3 min

Jobbar du med HR? Undvik det här

Som HR är det många delar du ska hålla koll på, medan det finns andra du bör undvika. Inte bara för att spara mer tid i din vardag, utan också för att få ut det bästa av dig och dina kollegor. Här är några vanliga misstag och vad du kan göra istället.

Att inte följa upp enkätundersökningar

En enkätundersökning och sen – ingenting? Ett vanligt misstag är att ta tag i ett problem genom att undersöka hur medarbetarna eller kunderna tycker och sedan låta det gå alldeles för lång tid innan återkoppling. Det skapar ofta frustration hos de medarbetare som faktiskt svarat på enkäten. Genom att se till att inte låta det gå för länge mellan enkät och uppföljning, till exempel genom att skicka ett mejl och informera om resultat och hur ni jobbar med åtgärder, skapar du god kommunikation och tillit. Glöm inte heller att informera ledningen på att åtgärder kommer att behöva göras.  

Att behandla motivation som enbart en HR-fråga

Det är inte alltid lyckat att ansvaret för att skapa en organisationskultur som bygger på engagemang och motivation enbart ligger hos HR. Ledningen äger alltid huvudansvaret för att visa att verksamheten har högt i tak och att misstag är till för att lära sig av, istället för att skapa dålig stämning. Hur chefer och ledare reagerar och agerar blir ett riktmärke för resten av organisationen, oavsett vad HR gör. 

Att använda floskler i rekryteringen

Stresstålig, passionerad och driven? Jo, det är alla trevliga ord, men väldigt slitna. Att använda många floskler i platsannonsen är ett klassiskt misstag som speglar av sig på intrycket ert företag ger. Satsa i stället på er bra sammanfattning av tjänstens innehåll och beskriv den ni söker och er företagskultur och värderingar med egna ord. Se annonseringen som en chans att visa er kompetens, kreativitet och expertis och kommunicera er som en attraktiv arbetsgivare som sticker ut. 

Att försöka dölja egna misstag

Att dölja sina egna misstag är just det – ett misstag. Då missar du chansen att visa medarbetarna hur problem kan få er att utvecklas och hitta nya vägar när de gamla inte fungerar. En ledare som tar ansvar och inte sopar saker under mattan visar för andra hur de ska agera. Att glömma bort att be om ursäkt är också vanligt. Misstag är mänskliga, men att dölja dem kan skapa stora problem – även som chef. 

Att inte ha koll på lagar och regler

Många lagar och regler skrevs när arbetsmarknaden såg helt annorlunda ut än idag. Men det är ändå viktigt att HR har full koll det arbetsrättsliga. Regler lägger grunden för arbetet och vad som är accepterat och oacceptabelt beteende i er organisation. Som ledare är det ditt ansvar att leda och fördela det arbetet, liksom att ta upp saker som inte är okej på arbetsplatsen. Det är extra viktigt i förhandlingar och vid större förändringar. 

Att använda omedveten särbehandling

I rollen som arbetsgivare är det lätt att särbehandla sina anställda. Det görs ofta omedvetet och inte med något ont uppsåt, men om särbehandlingen upprepas under en längre tid kan det leda till ohälsa och i värsta fall sjukskrivning eller uppsägning. Som arbetsgivare är du skyldig att arbeta systematiskt med att åtgärda och riskbedöma just särbehandling som en del av arbetsmiljön. Här glömmer många inom att ta ansvar och se över sitt eget beteende som ledare. Genom att undvika de värsta misstagen som HR skapar du en bättre arbetsmiljö för alla.