Områden inom HR
PUBLICERAD 9/8/2021
Lästid ca 3 min

Områden inom HR

Inom HR finns många områden att fokusera på och utvecklas inom. Arbetsmiljö, rekrytering, lagar och regler – många delar är avgörande för organisationens – och personalens – välmående. Här är några av de viktigaste.

Arbetsmiljö och rehabilitering

Arbetsanpassning- och rehabiliteringsfrågor bör ingå i varje HR-avdelnings planering, ledning och uppföljning. Här gäller det att hela tiden arbeta med miljön och agera på tidiga signaler från personalen när det gäller ohälsa som stress eller värk. Arbetsanpassning kräver att HR ständigt gör olika justeringar för att behålla arbetsmiljön så hållbar som möjligt på lång sikt. HR sköter hur arbetet styrs upp, följs, kontrolleras och organiseras och ser till att det finns en bra kommunikation mellan medarbetare och ledning. Att stödja chefer i deras rehabiliteringsansvar kan vara utmanande, men är avgörande för att upprätthålla en sund arbetsmiljö.

Hållbarhet och HR

För att upprätthålla en framgångsrik organisation behövs ett strukturerat person- och HR-arbete som jobbar för att främja hållbarhet på lång sikt. Trivsel, lojalitet, hälsa, och samarbete stärker ert varumärke både internt och externt och rutiner och processer ser till att ni uppnår en god arbetsmiljö med friska medarbetare och nöjda kunder. HR-avdelningen jobbar hela tiden för att skapa en arbetsmiljö som använder sig av CSR för att ta er närmare era visioner och mål. Med hållbar HR blir ni en attraktivare arbetsgivare, får nya möjligheter, innovation och konkurrensfördelar – och kan hantera beslutsom skapar framgång på lång sikt. Det gäller dels inverkan på personalen, dels hänsyn till samhället utifrån ett livscykelperspektiv – där du hjälper verksamheten att se till att helt enkelt använda era resurser lite klokare.

Coaching som HR-område

Ett område som blivit mer och mer uppskattat inom HR på senare tid är coaching – och efterfrågan på utbildade coacher är stor. Som coach hjälper du dina medarbetare att söka, utbilda och utveckla nya färdigheter efter företagets mål. Tillsammans sätter ni upp mål och identifierar hinder, styrkor och möjligheter för att kunna ta fram potentialen i varje individ. Du hjälper till att driva dina medarbetare framåt mot gemensamma mål och motivera dem. Coaching är ett område som fokuserar på företagets viktigaste resurs – människan - och som coach behöver du lyssna aktivt och bibehålla sekretess för att hjälpa dina medarbetare hitta sin personliga och professionella potential. Du ger konstruktiv kritik, föreslår utbildningar och använder verktyg och processer för att öka din egen och dina medarbetares utveckling. En modern HR-avdelning stöttar, utvecklar och agerar rådgivare till både anställda och chefer.

Etik och mångfald

Ibland uppstår svåra situationer på en HR-avdelning och du behöver kunna ta ställning när det gäller etik och moral i enighet med företagets policy. Kanske behöver du balansera företagets krav på effektivitet mot de anställdas hälsa, eller hantera känsliga frågor som missbruk eller mobbing. Även vikten av mångfald på arbetsplatsen är ett fokusområde som blir alltmer viktigt – och fler och fler studier visar hur medarbetare på arbetsplatser som arbetar med inkludering känner högre engagemang och trivsel. Mångfald stärker företagets varumärke och er som arbetsgivare och är ett område där du jobbar aktivt mot diskriminering. Som en del av HR-teamet är du med och ser till att er organisation främjar lika rättigheter i arbetslivet.

Praktisk arbetsrätt

HR- avdelningen behöver också hela tiden hålla sig informerad om praktisk arbetsrätt och de senaste lagarna och reglerna när det gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Du behöver ständigt hålla dig uppdaterad om lagstiftning och informera chefer och medarbetare om ändringar och uppdatera anställningskontrakt, policys och andra dokument. Många frågor som uppstår i det dagliga HR-arbetet förväntas du lösa genom att ge råd och support om just praktisk arbetsrätt.

Rekrytering

Processen att söka, attrahera och kontraktera mänskliga resurser tar upp en stor del av HR-avdelningens tid och resurser. Rekryteringsprocesser och strategier hjälper till att underlätta och som anställd inom HR innefattar ditt jobb allt ifrån behovsanalyser, kompetensprofiler, annonser, ansökningar, kontakt med rekryteringsbyråer, urval, intervjuer, referenstagning, tester och urval. Din främsta uppgift är att skapa positiva upplevelser av er som arbetsgivare och samtidigt hitta en ny kollega som passar i rollen och kan vara med och utvecklas tillsammans med er. Du ser till att rekryteringsprocessen är etisk och fördomsfri och att ni har uppdaterade anställningsavtal och andra dokument redo. När ni rekryterat sköter HR-avdelningen även onboarding, dvs att ta hand om den nya kollegan och se till att de snabbt kommer in i arbetsrollen, känner till företagets mål, förstår företagets kultur och känner sig hemma med sina nya kollegor.

Är du intresserad av att utvecklas mer inom dessa områden? Läs mer om olika roller inom HR här.