Här är de nya kraven på framtidens ledare
PUBLICERAD 3/6/2022
Lästid ca 2 min

Här är de nya kraven på framtidens ledare

De senaste årens händelser i världen har kastat om våra prioriteringar och gjort tid för hälsa, familj, fritid och återhämtning till ännu viktigare faktorer av våra vardagsliv. Gratis lunch och ett fint kontor hamnar inte längre högst på önskelistan – men krävs av framtidens ledare och vad söker medarbetarna?

I Microsofts studie där 31 000 personer i 31 länder deltog, fann man att chefer idag behöver leda med intention och vara öppna för utveckling i högre grad än tidigare, eller riskera att organisationen hamnar på efterkälken. Medarbetarna har helt enkelt större krav på sin arbetsgivare och för att kunna attrahera och behålla topptalanger gäller det att ta reda på vad som är viktigt för dem och vad som får dem att engagera sig.

Familjen före jobbet

Hela 47% av deltagarna i undersökningen svarade att de var mer benägna att sätta familj och vänner framför jobb, än innan pandemin. Speciellt föräldrar och kvinnor (53%) prioriterar sin hälsa och välmående – en förflyttning som inte är över än. Resultaten visade också att särskilt unga medarbetare värderar flexibilitet, mobilitet och entreprenör-frihet som icke förhandlingsbara delar av ett arbetsliv.

Skillnad mellan generationerna

77% av deltagare i Generation Z angav att de var mer benägna att engagera sig i ett företag på LinkedIn om det stod ”flexibelt” i arbetsbeskrivningen, medan bara 30% av Millennials svarar samma sak. Det har med andra ord vuxit fram en slags ”värde-ekvation” i de yngre generationerna, som omdefinierar vad de behöver som medarbetare och vad de är villiga att ge i gengäld.

Framtidens ledare

Det som verkligen kan bli en utmaning för morgondagens ledare är att 70% av Generation Z och 67% av Millennials funderar på att tjäna en extra inkomst via något sidoprojekt i framtiden. Det betyder att medarbetarna i större utsträckning kommer definiera och designa sina karriärer kring egna, kreativa sysselsättningar. Det kommer medföra att de ledare som redan idag har svårt att engagera anställda i jobbet kommer få ännu större utmaningar.

Topp 5

Förutom lön, är det här de fem största lockelserna som medarbetare söker hos sin arbetsgivare idag, enligt Microsoft undersökning:

  1. En positiv företagskultur
  2. Flexibla arbetstider
  3. Möjlighet till mer än standardsemester
  4. Positiv feedback och bekräftelse
  5. Ledare som hjälper till att karriärutveckla

Källa: Microsoft, Psykologifabriken