Utmaningen med HR i ett tillväxtföretag
PUBLICERAD 23/11/2022
Lästid ca 3 min

Utmaningen med HR i ett tillväxtföretag

Minnovation har under de senaste fyra åren ökat sin tillväxt med 2567 procent och nådde i år en omsättning på 150 MSEK. Men det finns också utmaningar för HR i en växande organisation där man kan behöva ta snabba beslut. Peter Åberg, vd för Minnovation kommenterar.

Rekryterings- och bemanningsföretaget Minnovation växer snabbt och har nu uppmärksammats som Gasellvinnare. De började sin resa med att stötta internationella företag under uppstart eller i expansion till Europa och är nu en väletablerad aktör som bland annat bidrar med kompetensförsörjning till industrietableringen i norra Sverige.

Utmaningar inom HR när tillväxten går så snabbt?

Utmaningen med HR i ett tillväxtföretag är att aldrig underskatta "kommunikation". Kommunicera mer än planerat. Då missar man inga detaljer och kan fokusera på kärnverksamheten. En annan utmaning är att planera framåt i tiden och alltid ligga ett halvår före i tänket om rekryteringar och samtidigt vara modig nog att ta både bekväma och obekväma beslut.

Är det viktigt att HR tar en plats i ledningsgruppen?

HR bör ta plats i ledningsgruppen. HR är en strategisk resurs som ska kunna spegla bolagets resurser för snabb tillväxt, och leverera information om anställdas motivation, ambitioner och eventuellt missnöje. Här får ledningsgruppen förstahandsinformation som är avgörande för att kunna hålla en snabb tillväxt.


Utmaningen med HR i ett tillväxtföretag är att aldrig underskatta "kommunikation"


Kan HR ta en mer central roll i företagets affärer?

HR kan ta en mer central roll i bolagets affärer. När vi tar nya affärer måste vi innan avslut förstå vilka personalkategorier vi ska hjälpa kundföretaget att anställa. Personalkategorier från hela världen som kulturellt måste kunna passa ihop. Här har vi stor erfarenhet av en HR-funktion som kan guida våra säljare under säljprocessen.

Viktigaste stegen för att få anställda att trivas och få möjlighet att överträffa sina arbetsinsatser?

För att få nyanställda att trivas ska de snabbt komma in i sin position. De ska ha tydliga arbetsbeskrivningar med mål och krav som fungerar i verkligheten. Chefer behöver vara inlyssnande och stödjande. Har vi utländsk personal så ska de få möjlighet att bidra med sin kulturella erfarenhet i arbetet. Gemensamma aktiviteter där bl a code of conduct visualisera som företagets vision och mission är nödvändiga för att stödja samhörighet. Då får den anställde möjlighet att överträffa sina mål, trivas och utvecklas.

Berätta kort om dig själv och din roll

Jag har lång erfarenhet av att snabbt bygga upp organisationer och att öka både försäljning och lönsamhet på kort tid. Som tidigare vd, försäljningschef och hållbarhetschef i både svenska och internationella industriföretag från startups till börsföretag så vet jag vad som krävs av mig och teamet för att nå förväntningar som ligger långt över budgeterade nivåer. 

Nu leder jag som vd HR- och rekryteringsföretaget Minnovation International AB med ett fantastiskt gäng ambitiösa och dedikerade medarbetare som gör allt för att våra kundanställda på tillverkningsföretagen ska trivas och få möjlighet att överträffa sina arbetsinsatser. Här kommer min kompetens och erfarenhet till nytta i hur ledarskap och organisationsutveckling måste gå hand i hand. När det gäller utländsk arbetskraft så är jag tydlig med hur integrationen ska genomföras i det svenska samhället så att utländsk personal kan trivas, bidra till skatteintäkter, ta hit sina familjer och bidra till den svenska samhällsutvecklingen. 

Jag har också stor nytta av mitt arbete som hållbarhetsexpert för ALMI, där jag förser ALMIs företag med föreläsningar och workshops med tonvikt på HR som en strategisk partner, hållbara arbetsplatser och integration. Är också FN:s ordförande i Stockholms län och föreläser om ledarskap och hållbarhetsarbete till företag och organisationer. Expert inom Agenda 2030, dess delmål och koppling till dagligt HR arbete i företag och organisationer. ISO expert med tydligt fokus på HR- strategier med koppling till olika ISO standarder. Medförfattare till internationella standarder som ISO 26000 (Ekonomiskt-miljö och social hållbarhet).

Av: Annika Hegardt