Vad är ledarskap?
PUBLICERAD 12/8/2021
Lästid ca 3 min

Vad är ledarskap?

Att hitta ett ledarskap som passar verksamhetens mål och vision är det många som strävar efter. Men hur blir du egentligen en bra chef? Något som är tydligt är i alla fall att det auktoritära ledarskapet, där chefen bestämmer och medarbetarna bara utför order på löpande band, är på väg ut. Istället krävs inkännande chefer som har förtroende för sin personal och lyssnar och motiverar.

Tillitsbaserat, hälsofrämjande, proaktivt, pedagogiskt och agilt – ledarskapsmodellerna är många och vilken som passar organisationen bäst är ibland inte helt enkelt att veta. Här reder vi ut de vanligaste begreppen.

Pedagogiskt ledarskap – med kunskap som grund

Ett pedagogiskt ledarskap grundar sig i kompetens- och vidareutveckling och betyder att du hjälper dina medarbetare att utvecklas som självständiga individer. Samtidigt ser du till att deras kunskaper bidrar till gruppen. Den här typen av ledarskap kräver en bra chef med självförtroende som sätter rimliga gränser och inspirerar till engagemang och framåtrörelse. Du vågar ställa krav och använder pedagogiska strategier för att få personalen att känna sig behövd och betydelsefull. Dina medarbetare lär sig hela tiden mer och du motiverar dem genom att lyssna, kompromissa och vara lyhörd. I ett pedagogiskt ledarskap behöver du också kunna ta snabba beslut, ibland positiva och ibland mindre populära, så att ni tillsammans kan prestera mot ett gemensamt mål.

Coachande ledarskap – att leda utan att vara chef

Ett coachande ledarskap hjälper personalen uppnå sin fulla potential genom att uppmuntra till engagemang och ställa frågor, snarare än att peka med hela handen och ge råd och direktiv. Istället använder du motiverande samtal och andra praktiska verktyg som en väg framåt. Ledarskapet bygger mindre på detaljstyrning och mer på att kunna jobba snabbfotat mellan olika förändringar och omställningar tillsammans med din personal. Genom att lyssna aktivt och ställa de rätta frågorna skapar du ett beteende och en delaktighet för framtiden, men det kräver också att du är en god lyssnare, kan kompromissa och ha tålamod. Den goda nyheten är att coachande chefer är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.

Agilt ledarskap – snabbrörligt i en digital värld

Att jobba agilt i sitt ledarskap är enligt många vägen till framgång, särskilt i en tid när digitaliseringen går fortare och fortare.Snabbrörlighet och förändringsbenägenhet är nyckelord – och här ställs krav på att du som chef snabbt kan ställa om och inte fastnar i byråkratiska system.

Där det traditionella ledarskapet är mer mekaniskt och granskande med olika typer av belöningssystem, jobbar det agila ledarskapet istället med inre motivation, kundorientering, förtroende och anpassning. Du skapar förutsättningar för dina medarbetare, snarareän att bestämma över dem – vilket gör att du slipper omfattande dokumentationer, långa beslutskedjor och detaljerade kravspecifikationer.

Det skapar i sin tur en effektiv och transparant organisation med förtroende för sina medarbetare. I ett agilt ledarskap krävs det att du vågar ta ett steg tillbaka och låta medarbetarna fatta besluten, något som kan kännas läskigt, men har blivit framgångsrikt för flera stora företag, bland annat Spotify, Microsoft och Handelsbanken.

Transformellt ledarskap – stark gemenskap i organisationen

Transformellt ledarskap bygger på en stark gemenskap i organisationen. Här uppmuntrar, motiverar och inspirerar ledarna till att tänka innovativt och kreativt. Medarbetarna är med och påverkar företaget och kulturen, som ofta är stark. Transformellt ledarskap är en motsats till detaljstyrning och medarbetarna leds med tillit och egen påverkan.

Situationsbaserat ledarskap – anpassa efter situationen

Ett situationsbaserat ledarskap är precis som det låter ett ledarskap som anpassar stilen efter situationen. Ledaren bedömer vilken strategi som är lämpligast för uppgiften, teamets sammansättning och individernas personlighet. Det här sättet att leda är mycket effektivt och uppskattas ofta av medarbetarna.

Utvecklande ledarskap – för den nya generationen

Som en utvecklande ledare ser du dina medarbetare som vägen till framgång. Enligt många är det utvecklande ledarskapet också den modell som bäst bemöter den nya generationens behov och förväntningar.

Framtidens ledare jobbar mycket med relationsbyggandet i företaget och försöker skapa en hållbar arbetsmiljö för alla, samtidigt som de agerar som föredöme och ständigt inspirerar och motiverar. Den inre drivkrafter hos personalen får styra, vilket får individen att växa och därmed skapa resultat. En medarbetare som känner sig trygg kan också lättare fokusera på uppdraget och på så sätt skapa effektivitet.

Idag är kreativitet och innovation eftertraktade egenskaper och ett utvecklande ledarskap stimulerar de anställda, både i sin roll på företaget och som individer, avsett arbetsområde.

Vill du bli en bättre ledare? Gå en utbildning och lär dig mer om den ledarskapsmodell som passar din organisation. Här hittar du HRnytts utvalda ledarskapsutbildningar.

Eller läs mer om hur HR kan stödja ledare och personal här .