Ledarskap (74)
Vad är grejen med Förändringsledning?

Vad är grejen med Förändringsledning?

Improviate

3 timmar | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Den här grundutbildningen vänder sig till dig som inte har någon tidigare erfarenhet av att ha jobbat strukturerat med förändringsledning. I kursen får du en inblick i vad förändringsledning är, varför det är viktigt och hur det fungerar i praktiken. Du får även med dig kunskap om hur hjärnan fungerar i förändring och insikt kring varför förändringsarbete behöver ses som en lagsport.

Med en ökad förståelse för vad som krävs för att driva ett framgångsrikt förändringsarbete ökar sannolikheten att nå målen både snabbare och med bättre effekt. Trots att förändringar är en del av vardagen i så gott som alla verksamheter, kan det vara utmanande att hitta riktningen, farten och uthålligheten i förändringsarbetet. I den här introduktionsutbildningen får du med dig grundläggande kunskap för att börja stärka upp din trygghet och kompetens inom området.

Hur tar jag mig an förändring?

Hur tar jag mig an förändring?

Improviate

1 dag | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Den här kursen djupdyker i det mänskliga perspektivet i förändring. Hur reagerar individer och grupper i förhållande till förändring och hur kan jag som individ stå bättre rustad för att lyckas ta mig hela vägen in i mål? Står ni som organisation inför eller befinner ni er mitt i en stor förändring som påverkar många medarbetare kan det här vara kursen för er. Kursen riktar sig till medarbetare i förändringsprocesser och utforskar deltagarnas individuella roll och förmåga att navigera i förändringsarbetet så de kan bidra till en framgångsrik förändringsprocess.

En central punkt i kursen är att analysera olika faser av förändring och förstå reaktioner som kan uppstå under dessa faser, samt att utrusta deltagarna med verktyg och insikter för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt.

Kursen går bortom teoretisk kunskap genom att erbjuda praktiska övningar, självreflektion och gruppreflektion. Det är genom det interaktiva tillvägagångssättet som deltagarna får möjlighet att tillämpa sina nya kunskaper och öka sin förståelse för ämnet.

En betydande del av kursen är grupparbetet och den gemensamma lärandeprocessen. Genom att skapa en miljö som främjar öppenhet, dialog och kollektivt lärande, stärker kursen samarbetet och sammanhållningen inom organisationen.

För deltagarna är förändringsarbete inte bara en fråga om att följa processer utan också om att förstå sitt förhållningssätt och agerande i förändringsprocessen. Genom att öka medvetenheten kring detta kan deltagarna bli mer effektiva förändringsagenter som kan leda sina organisationer mot en mer framgångsrik framtid.

I en värld där förändring är konstant är kursen om förändringsarbete en investering i deltagarnas förmåga att hantera och leda förändringar med mod och övertygelse. Genom att kombinera teori och praktik ger kursen deltagarna verktygen och kunskapen för att framgångsrikt navigera genom förändringens utmaningar och möjligheter.

Masterclass Förändringsledning

Masterclass Förändringsledning

Improviate

6 månader | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Välkommen till vår Masterclass för förändringexperter – en unik möjlighet för företag och organisationer att ta sina förändringsinitiativ till nya höjder. Även med gedigen teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet kan utmaningarna med att driva förändring vara betydande. Vårt program är skräddarsytt för förändringsspecialister som strävar efter att förbättra sina färdigheter och få det nödvändiga stödet för att göra verklig skillnad i sina organisationer.

Som deltagare i vår Masterclass har du redan en stabil grund av teoretisk kunskap inom förändringsledning, men du känner att det är dags att ta nästa steg. Du vill stärkas i praktiken för att kunna tillämpa din kunskap fullt ut och nå nya framgångsnivåer. Med minst ett års erfarenhet av att stödja organisationer och individer i förändringsprocesser är du en erfaren förändringsspecialist. Du har förmodligen även certifierat dig eller erhållit diplom inom förändringsledning och är redo att ta din kompetens till nästa nivå. Hos oss får du den nödvändiga träningen, verktygen och insikterna för att bli en ännu mer effektiv och framgångsrik förändringsledare. Kom och ta nästa steg mot att bli en ledare för transformation och framgång!

Förändringsledning för styrgrupper

Förändringsledning för styrgrupper

Improviate

3 timmar | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Den här unika utbildningen riktar sig till styrgrupper som är ansvariga för förändringsprojekt och transformationer. Syftet är att stärka styrgruppens förmåga att effektivt navigera i förändringsprocesser genom att tydligt definiera gemensamma mål, förtydliga de frågeställningar som behöver säkras för att nå ut med förändringar i organisationen, hantera hinder på ett proaktivt sätt och klargöra förväntningar. Genom att förstärka samarbetsförmågan och grundläggande förutsättningar, ger utbildningen deltagarna verktygen för kraftfull styrning av förändringsarbete.

Denna kurs är idealisk för styrgrupper som befinner sig i uppstartsfasen eller som behöver förstärka sin kompetens och sitt team under pågående förändringsprocesser. Den är även lämplig för chefer som regelbundet agerar som styrgruppsmedlemmar i olika förändringsinitiativ.

Utvecklande ledarskap - förändringsledning

Utvecklande ledarskap - förändringsledning

Gothia Logistics

25 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Kursen fokuserar på att utveckla förändringsledningskompetens för att skapa en förbättringskultur inom organisationer. Den riktar sig främst till chefer och projektledare som arbetar med förändringsarbete och syftar till att ge deltagarna verktyg, metoder och insikter inom förändringspsykologi.

Genom att delta i kursen får deltagarna möjlighet att bli effektiva förändringsledare och hantera motstånd på ett konstruktivt sätt. Kursen betonar vikten av att förändringsarbete blir en naturlig del av företagskulturen för att uppnå varaktiga förbättringar och bättre resultat.

För att delta i kursen krävs förkunskaper motsvarande kursen "Du och gruppen" eller erfarenhet av att vara ledare eller chef. Genom att gå denna utbildning kan man utveckla de nödvändiga kunskaperna för att ta med sig organisationen från ett nuläge till ett nytt och förbättrat läge.

Ledarskap och arbetsorganisation

Ledarskap och arbetsorganisation

Gothia Logistics

20 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Kursen fokuserar på att effektivisera organisationer genom att samordna resurser och arbetsprestationer. Den är speciellt designad för chefer och ledare med personalansvar som vill utveckla sitt ledarskap. Genom att erbjuda verktyg för att hantera flexibilitet och omställningsförmåga, hjälper kursen deltagarna att skapa effektiva organisationer med färre beslutsnivåer och starkare linjechefer.

Målgruppen för kursen inkluderar första linjens chefer, produktionsledare, arbetsledare och de med gruppledaransvar. Förkunskaper är inte nödvändiga, men erfarenhet inom området är fördelaktigt.

Genom att delta i kursen får deltagarna möjlighet att utveckla sitt personliga ledarskap, vilket inte bara gynnar dem själva utan även deras medarbetare. Att satsa tidigt på att förbättra sitt ledarskap kan leda till ökad glädje och framgång inom organisationen.

Grundläggande ledarskap i företag

Grundläggande ledarskap i företag

Gothia Logistics

20 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Kursen "Grundläggande ledarskap i företag" fokuserar på att utveckla kunskaper och färdigheter för effektivt ledarskap. Genom att integrera system och rutiner för verksamhetsstyrning, betonas vikten av att kunna leda både sig själv och andra. Deltagarna får insikt i centrala lagar som MBL och LAS samt företagsdemokrati och ekonomiska begrepp.

Utbildningen ritar sig mot både etablerade chefer och de som förbereder sig för chefsroller. Första linjens chefer, produktionsledare, arbetsledare och liknande befattningar är välkomna. Förkunskaper är inte nödvändiga, men erfarenhet inom området är fördelaktigt.

Kursen erbjuds i form av e-learning via Instant Education-plattformen, vilket möjliggör flexibilitet och tillgänglighet för deltagarna. Genom att delta i denna kurs får man inte bara förståelse för grundläggande ledarskapskoncept utan även verktyg för att bli en effektiv ledare och förebild för sina medarbetare.

The Chair Program – Ordföranderollen, att leda styrelsens arbete

The Chair Program – Ordföranderollen, att leda styrelsens arbete

Novare Leadership Academy

4 dagar | Fysisk | Svenska

Stockholm

Utbildningsform: Öppen


Vår styrelseutbildning The Chair Program: Ordföranderollen – att leda styrelsens arbete belyser de unika frågeställningar som styrelsens ordförande har ansvar för, men också hur man leder arbetet i styrelsen och hur rollen som ordförande kan utvecklas. Utbildningen genomförs i en liten grupp och ger utrymme för interaktion och samtal. Under utbildningen deltar också flera gästföreläsare som fördjupar insikterna i respektive ämne. Styrelseutbildningen riktar sig till dig som har gedigen tidigare erfarenhet som styrelseledamot och har pågående eller kommande uppdrag som Styrelseordförande, eller vill förbereda dig för ett sådant uppdrag.

Utbildningen och workshopen leds av Carola Lemne, aktuell som ordförande i Internationella Engelska Skolan, Ung Företagsamhet Sverige och ArtClinic, och med styrelseposter i bland annat Arjo och IRLAB. Carola är en av landets mest uppskattade ledare och styrelsepersoner. I hennes bakgrund finns uppdrag i bland annat Getinge, Apoteket, Investor, AFA och Alecta, men också Uppsala Universitet och olika forskningsstiftelser. Hon har jobbat i internationella koncerner, varit vd för Danderyds Sjukhus AB, koncernchef för Praktikertjänst och senast vd för Svenskt Näringsliv.

Gästföreläsare kommer under programmet att bidra med insikter och kunskaper i specifika, utvalda och relevanta ämnen.

Driftsledning för konkurrenskraft

Driftsledning för konkurrenskraft

Gothia Logistics

25 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Utbildningen "Driftsledning för konkurrenskraft" fokuserar på att ge deltagarna insikter i hur företag kan effektivisera sina interna och externa processer för att skapa konkurrensfördelar. Målet är att förstå hur man kan se helheten i verksamheten samtidigt som man skapar effektiva flöden och funktioner.

Målgruppen för kursen är alla som arbetar med verksamhetsutveckling och effektivisering av företagets processer inom förädling av varor och tjänster, både för interna och externa kunder. Förkunskapskrav är inte formella, men erfarenhet inom området är en fördel.

Utbildningen levereras som en Premiumkurs via e-learningplattformen Instant Education, vilket ger flexibilitet och tillgänglighet för deltagarna att studera över internet.
 

Du och gruppen

Du och gruppen

Gothia Logistics

2 dagar alt. 4 halvdagar | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Utbildningen "Du och gruppen" utvecklar ledare och chefer genom att ge förståelse för rollen som ledare och vad ledarskap innebär, med fokus på att leda personal mot att prestera sitt bästa och skapa en utvecklande och effektiv arbetsplats. Målet är att öka kunskapen att utveckla medarbetare och ledare med ökad självkännedom samtidigt som det yttre ledarskapet är tydligt. Deltagaren kommer få fördjupad förståelse för rollen som ledare/chef samt hur ett effektivt ledarskap kan utformas för att utveckla och leda en grupp, med insikter om den egna påverkan och metoder för effektiva samarbeten.

Kursen består av lärarledd utbildning med gruppövningar, personliga råd och diskussioner. Deltagarna får också en kompletterande e-learningskurs som ger insikter i viktiga förhållningssätt för att skapa resultat genom andra.

Utbildningen riktar sig till personer som har ett uppdrag eller en roll inom företaget som innebär ansvar för en funktion, för personal eller för uppgifter som påverkas av ledarskapet, formulerade mål, nyckeltal eller önskade resultat. 

Förkunskaper
För att delta rekommenderas praktisk erfarenhet av utövat ledarskap under några år eller förkunskaper motsvarande kursen "Ny som chef" eller "Grundläggande ledarskap i företag". Kursen kompletteras med en webbkurs om arbetsledarskap - personalledning som även innehåller ett kursprov.
Ledarskapskursen Du och Gruppen kombineras med Premiumkursen Ledarskap och arbetsorganisation

Ny som chef

Ny som chef

Gothia Logistics

2 dagar | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Utbildningen "Ny som chef" utvecklar nya ledare och chefer genom att ge dem förståelse för rollen som ledare och vad ledarskap innebär för att uppnå företagets mål och skapa en effektiv arbetsplats. Kursen fokuserar på att lära deltagarna metoden ”Ett situationsanpassat ledarskap” och inkluderar lärarledd undervisning, gruppövningar, personliga råd och diskussioner.

Målet med utbildningen är att ge blivande eller nya chefer grundläggande förståelse för ledarskapets roll samt hur det kan formas för att skapa en utvecklande och effektiv arbetsmiljö. Deltagarna kommer också att få insikter i relevanta lagar och regler som gäller för svensk arbetsmarknad.
Målgruppen för utbildningen är personer som har fått en roll inom företaget som innebär ansvar för en funktion, för personal eller för uppgifter som påverkas av formulerade mål, nyckeltal eller resultat. Utbildningen passar både de som precis har tillträtt en chefstjänst och de som är i början av sin karriär som ledare. Den kombinerar praktisk övning med teoretisk förståelse och kompletteras med en webbkurs om arbetsledarskapens regelverk, inklusive ett kursprov.

Ledarskapskursen Ny som chef kombineras med Premiumkursen Grundläggande ledarskap i företag
 

Företagsanpassade utbildningar ledarskap/projektledning

Företagsanpassade utbildningar ledarskap/projektledning

Ledar- och projekthantering

Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Skräddarsydd kompetensutveckling inom ledarskap och projekthantering för ditt företag. Från förberedande för IPMA-certifiering till agilt ledarskap och MS Project. Stärk ledare och team med våra anpassade utbildningar – investera i framgång idag.

Artiklar - Ledarskap
4 skäl att gå en ledarskapsutbildning

4 skäl att gå en ledarskapsutbildning

Är du nyfiken på att låta en ledarskapsutbildning hjälpa dig till större insikt i hur just din ledarstil fungerar och …  »

Att växa genom självledarskap: Lottas lärdomar från extremsportens värld

Att växa genom självledarskap: Lottas lärdomar från extremsportens värld

I en värld där arbetsliv och personliga utmaningar ofta sammanflätas, delar Lotta Weberg, en framstående figur inom både extremsport och …  »

Lyckas med ett hälsofrämjande ledarskap – 5 snabba tips

Lyckas med ett hälsofrämjande ledarskap – 5 snabba tips

Har du reflekterat kring din roll för att skapa en sund kultur på din arbetsplats? För dina medarbetare, kollegor och …  »