Studieform

Geografi

Språk

Utbildningsform

AI (8)
AI for Executives

AI for Executives

Stockholms Universitet

6 dagar | Fysisk | Svenska

Stockholm | Göteborg

Utbildningsform: Öppen


AI for Executives är ett nationellt 6-dagars program för chefer, styrelser och topteam i svenska organisationer. AI for Executives är ett unikt samarbete mellan tre stora universitets enheter för uppdragsutbildning och AI Sweden.

Expertföreläsare med erfarenheter från näringslivet, den akademiska världen och politiken kommer att ge dig en detaljerad genomgång av de viktiga strategiska valen som måste göras när du ska införa AI-projekt i din verksamhet. Programmet erbjuder inte bara möjligheter till lärande och nätverkande, utan deltagarna kommer även att introduceras till AI Swedens breda nätverk av specialister. Utbildningen är inriktad på att förse dig med de nödvändiga verktygen för att framgångsrikt implementera AI i din organisation.


 

AI för utvecklare

AI för utvecklare

ELVIRA Kunskapsutveckling

2 halvdagar á 3,5 timmar | Fysisk/digital | Svenska

Stockholm

Utbildningsform: Företagsanpassad


Vår kurs i AI för utvecklare riktar sig till dig som utvecklare, som vill få en större förståelse för GenAI (generativ artificiell intelligens) och hur du kan tillämpa det inom ditt arbete.

Kursens övergripande innehåll kommer att bestå av djupare förståelse för generativ AI och dess tillämpningar för utvecklare, genomgång av verktyg för att effektivisera arbetsflödet, lära sig hur du effektivt promptar, implementering av AI till verksamhetens egna produkter, etiska och lagfrågor kring AI, samt att kännas vid vilka begränsningar som finns med AI.

Teoretiska inslag kommer att varvas med praktiska exempel, och deltagaren uppmanas att delta aktivt och lyfta frågor och ämnen från sin egen verksamhet för att effektivisera kursens innehåll.

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att ha en djupare kunskap i hur generativ AI kan användas för att effektivisera det egna arbetsflödet.

Kursen är upplagd på två dagar, med 3,5 timme per dag, men upplägget går att anpassa så det passar just dig och din verksamhet.


 

Introduktionskurs till AI

Introduktionskurs till AI

ELVIRA Kunskapsutveckling

2 halvdagar á 3,5 timmar | Fysisk/digital | Svenska

Stockholm

Utbildningsform: Företagsanpassad


När utvecklingen av AI fortsätter att gå framåt ökar också intresset för hur man på ett effektivt sätt kan integrera AI i sitt dagliga arbetsflöde.

Vår introduktionskurs till AI riktar sig till dig som är nyfiken på AI och vill lära sig mer om hur AI fungerar och hur det kan användas dagligen för att underlätta ditt arbete. Kanske har du redan provat olika typer av AI på fritiden eller arbetet och känner att du vill öka din kompetens inom området.

Kursens övergripande innehåll består av vad AI är och hur det skapas, etik och säkerhet inom användningen av AI, implementering av AI på arbetsplatsen samt praktiska övningar för att kunna implementera generativ AI i deltagarens dagliga arbetsflöde.
Kursen kommer att varva teoretiska inslag med praktiska exempel, och deltagaren uppmanas att delta aktivt och lyfta frågor kopplade till sin egen verksamhet för att kunna effektivisera kursens innehåll.

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att ha kunskap kring generativ AI, hur det fungerar och hur man på bästa sätt kan implementera AI i det dagliga arbetsflödet, för att kunna effektivisera till exempel administrativa uppgifter. 
Kursen är upplagd på två dagar, med 3,5 timme per dag, men upplägget går att anpassa så det passar just dig och din verksamhet.
 

Excel och AI

Excel och AI

Infocell

1 halvdag | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige | Stockholm | Göteborg | Malmö

Utbildningsform: Öppen


Detta är kursen för dig som vill lära dig mer om hur du kan använda AI tillsammans med Excel.

I kursen ingår filer med exempel och övning. Tillgång till e-kurs i 12 månader.

Excel och AI

Excel och AI

Infocell

e-kurs | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Utnyttja kraften av AI tillsammans med Excel i denna e-kurs. Lär dig olika knep att lösa Excelproblem med till exempel Chat GPT eller Bing Chat.

Grundkurs - Digitalisering och AI för HR

Grundkurs - Digitalisering och AI för HR

HR Digi

2 dagar | Fysisk | Svenska

Stockholm

Utbildningsform: Öppen


I takt med att den digitala eran och HR-världen utvecklas snabbare än någonsin, står vi inför oändliga möjligheter tack vare framstegen inom AI. Genom vår tvådagars grundkurs får du en djupare förståelse för både möjligheter, risker och förväntningar inom organisationen där tekniken kommer att bli ditt och din organisations bästa redskap. 

AI på jobbet

AI på jobbet

Kunskapsgruppen

Halvdag | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Kom igång med AI på jobbet! Lär dig hur du kan använda de vanligaste AI-verktygen för att effektivisera och höja kvaliteten på ditt arbete.

Demystifying AI: Förstå AI – möjligheter och begränsningar

Demystifying AI: Förstå AI – möjligheter och begränsningar

GU Executive Education

2 halvdagar | Fysisk | Svenska

Göteborg

Utbildningsform: Öppen


Programmet vänder sig till beslutsfattare som vill förstå vilka möjligheter och begränsningar AI medför för den egna organisationen när det gäller att förbättra verksamhet, produkter och förutsättningar.