Studieform

Geografi

Språk

Utbildningsform

Logistik & Produktion (6)
Strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet

Strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet

Gothia Logistics

30 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Utbildningen Strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet fokuserar på att ge deltagarna fördjupad insikt i försörjningsprocessen med leverantörer samt strategiarbete för att hantera risker och utforma mål och riktlinjer för hållbara inköp. Målet är att möjliggöra affärs- och lösningstillfällen inom begreppet hållbara inköp.

Målgruppen för kursen är personer som arbetar eller planerar att arbeta med affärsutveckling, inköp, produktionsplanering och leverantörsutveckling på strategisk nivå. Inga formella förkunskapskrav finns, men en bred erfarenhet inom områden som affärsutveckling, inköp, planering, produktionsteknik och logistik rekommenderas.

Utbildningen levereras som en Premiumkurs via e-learningplattformen Instant Education, vilket möjliggör flexibel och tillgänglig utbildning över internet.
 

Ledarskap för flödeseffektivitet

Ledarskap för flödeseffektivitet

Gothia Logistics

30 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Utbildningen Ledarskap för flödeseffektivitet fokuserar på att ge deltagarna insikter i processorienterad styrning och ansvarsfördelning för medarbetare, samt att introducera nya mätetal för organisationen. Målet är att förstå betydelsen av att anpassa ekonomistyrningen för att stödja företagets affärsstrategi och kundernas intresse, och att öka flödeseffektiviteten för att möta kundernas behov och förväntningar.

Målgruppen för kursen är personer som arbetar med förändringsledning oavsett roll eller nivå i organisationen. Deltagarna behöver inte nödvändigtvis vara chefer utan kan vara projektledare, utvecklare, utbildare eller andra nyckelpersoner engagerade i förändringsarbete. Inga formella förkunskapskrav finns, men erfarenhet av organisatoriskt arbete och kommunikation rekommenderas.

Utbildningen levereras som en Premiumkurs via e-learningplattformen Instant Education, vilket möjliggör flexibel och tillgänglig utbildning över internet.

Lean för tjänster och service

Lean för tjänster och service

Gothia Logistics

30 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Utbildningen Lean för tjänster och service fokuserar på att ge deltagarna kunskap om principer, metoder och tankesätt för att implementera Lean som arbetssätt i företagets tjänsteproduktion. Målet är att visa att Lean-filosofin är ett effektivt sätt att förbättra det ekonomiska resultatet genom att öka kvaliteten och effektiviteten i företagets tjänster.

Målgruppen för kursen är alla som arbetar med verksamhetsutveckling och effektivisering av processer inom tjänster och service för både interna och externa kunder. Förkunskapskrav är inte formella, men erfarenhet inom området är fördelaktigt.

Utbildningen levereras som en Premiumkurs via e-learningplattformen Instant Education, vilket möjliggör flexibel och tillgänglig utbildning över internet.
 

Kompetens för flexibel produktion

Kompetens för flexibel produktion

Gothia Logistics

15 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Utbildningen Kompetens för flexibel produktion fokuserar på att ge deltagarna förståelse för betydelsen av att individens och organisationens kompetens kontinuerligt måste utvecklas för att hantera ständiga förändringar på marknaden. Målet är att förse deltagarna med kunskaper och verktyg, från övergripande planering till konkreta åtgärder, för att skapa en flexibel produktion som kan anpassa sig till nya produkter och kundönskemål.

Målgruppen för kursen är chefer och medarbetare inom produktion, lager och distribution som vill förstå kompetensfrågor och arbetet med effektiva arbetsteam för att göra produktionen anpassningsbar mot marknadsförändringar. Förkunskapskrav är inte formella, men erfarenhet inom dessa områden rekommenderas.

Utbildningen levereras som en Premiumkurs via e-learningplattformen Instant Education, vilket möjliggör flexibel och tillgänglig utbildning över internet. En workshop inom samma ämne kan också vara ett komplement till denna utbildning.
 

Grundläggande Lean Production

Grundläggande Lean Production

Gothia Logistics

30 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Utbildningen Grundläggande Lean Production fokuserar på att ge gedigen kunskap om principer och metoder för att bekämpa slöseri och implementera ett resurssnålt arbetssätt i företaget. Målet är att förstå och använda dessa principer för att uppnå ständiga förbättringar och utveckling samt att lära deltagarna införa Lean Production i verksamheten. Kursen betonar även vikten av att skapa engagemang och motivation för att främja ett gemensamt lagarbete.

Kursen riktar sig till alla som arbetar med verksamhetsutveckling och effektivisering av företagets processer inom förädling av varor och tjänster för både interna och externa kunder. Förkunskapskrav är inte formella, men erfarenhet inom området är fördelaktigt.

Utbildningen levereras som en Premiumkurs via e-learningplattformen Instant Education, vilket möjliggör flexibel och tillgänglig utbildning över internet. En workshop inom samma ämne kan också vara ett komplement till denna utbildning.
 

Grundläggande Supply Chain Management

Grundläggande Supply Chain Management

Gothia Logistics

30 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Grundläggande Supply Chain Management fokuserar på att ge deltagarna förståelse för strategiska målsättningar och tillvägagångssätt för att utforma logistik i försörjningskedjor och dra nytta av den nya utvecklingen inom digital logistik.

Målet är att förse deltagarna med kunskap om förändringsprocesser och olika perspektiv och arbetsmetoder inom området.

Målgruppen för kursen är chefer och medarbetare inom försäljning, distribution, produktion, inköp och logistik som söker en helhetsförståelse för planering och styrning av materialflöden mellan företag och i partnerskapets nätverk i integrerade flöden. Förkunskapskraven är inte formella, men erfarenhet av planering, inköp, produktion, lager och distribution rekommenderas.

Utbildningen levereras som en Premiumkurs via e-learningplattformen Instant Education, vilket möjliggör flexibel och tillgänglig utbildning över internet.