Arbetsmiljö (13)
Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

VeaLearn

Flera olika utbildningar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Här hittar du onlineutbildningar som är speciellt utformade för chefer, HR-specialister och skyddsombud, som syftar till att stärka din kunskap och kompetens inom arbetsmiljöområdet. Bland annat hittar du här BAM – Bättre Arbetsmiljö, SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete och OSA – Organisatorisk och Social Arbetsmiljö som Arbetsmiljöverkets inspektörer rekommenderar för att ge dig en solid grund inom ämnet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Iseskog

Föreläsning | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö kräver att alla chefer och arbetsledare har kunskaper för att kunna arbeta med ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Vad menas med organisatorisk och social arbetsmiljö? Hur ska vi förstå begreppen ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling?

Chefens arbetsmiljöansvar

Chefens arbetsmiljöansvar

Iseskog

Föreläsning | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


I föreläsningen om chefens arbetsmiljöansvar beskrivs detaljerat arbetsgivarens olika skyldigheter i den dagliga verksamheten (arbetsmiljöarbetsuppgifter), hur delegering av dessa uppgifter kan och bör genomföras samt innebörden av begreppet arbetsmiljöbrott.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Trainor

2 timmar | Flexibelt kursformat | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


En serie med grundläggande arbetsmiljöutbildningar som du kan ladda ner i din telefon och lyssna på. Lär dig om Lagar och regler, SAM, OSA, Revision och hur du leder arbetsmiljöarbetet.

Samordningsansvar

Samordningsansvar

Trainor

2 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Som samordnare på fast drifts-/arbetsställe är du ansvarig för samordningen av arbetsmiljön och ska kunna styrka din kompetens. I den här kursen får du kunskaper om regelverket, rollerna och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Elsäkerhet vid arbete

Elsäkerhet vid arbete

Trainor

1-2 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Flexibel webbkurs anpassade för olika branschers behov. Baserad på Skötsel av elektriska anläggningar SS EN-50110-1 och handboken Arbete vid risk för elektrisk fara. Elsäkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elriskkällor krävs att vi behärskar och följer regelverket.

Bättre arbetsmiljö på en dag

Bättre arbetsmiljö på en dag

Förbättringsverket

1 dag | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Öppen


Stresshantering, förebyggande och ekonomiskt lönsamt arbetsmiljöarbete. Från paragrafer, fakta och ska-krav, till en lekfullhet i hur man får en struktur för att använda arbetsmiljö för att öka engagemanget. Fungerar både för chefer som vill ha en bättre arbetsplats och för ledningsgrupper som vill ha en workshop för att på allvar komma åt problematiken bakom bland annat oönskad stress på jobbet.

Instruerad Person

Instruerad Person

APV utbildarna

4 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Lär elsäkerhet med vår anpassningsbara webbutbildning Instruerad person. Flexibel kurs med möjlighet till kursintyg direkt efter godkänd genomförd utbildning. Som beställare kan du få Få god överblick med vårt smidiga adminverktyg för anställdas framsteg och intyg.

BAS P och BAS U

BAS P och BAS U

APV utbildarna

Flexibel kurs | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Bli en skicklig byggmiljösamordnare med vår webbkurs. Lär dig enligt senaste Arbetsmiljöverket riktlinjer, i din takt, med kompetensbevis och ID06-registrering inkluderat.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete SAM

Systematiskt Arbetsmiljöarbete SAM

APV utbildarna

3-4 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Flexibel webbkurs i Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer, arbetsledare och skyddsombud. Du säkrar arbetsplatsens välmående på 3-4 timmar med AFA-godkända instruktörer. Gå kursen när det passar dig.

BAM - Bättre arbetsmiljö

BAM - Bättre arbetsmiljö

APV utbildarna

Flexibel kurs | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Optimera arbetsplatsen med vår flexibla BAM-utbildning online. Lär dig arbetsmiljölagen och riskhantering när det passar dig – för chefer och skyddsombud.

Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledare

Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledare

Right Education

5 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, ger riktlinjer för att skapa en bra arbetsmiljö. Syftet är att arbetsgivare ska jobba förebyggande med arbetsmiljön.
Den här utbildningen ger praktisk kunskap i att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.

Artiklar - Arbetsmiljö
Går du till jobbet trots att du är sjuk?

Går du till jobbet trots att du är sjuk?

En nyligen genomförd Sifo-undersökning visar att nästan hälften av alla arbetstagare är oroliga för att bli smittade på jobbet.  »

Så stort är glappet mellan arbetsgivares och medarbetares uppfattning om personalförmåner

Så stort är glappet mellan arbetsgivares och medarbetares uppfattning om personalförmåner

”Den stora studien om personalförmåner” utforskar vad arbetsgivare och arbetstagare i Sverige och Finland egentligen tycker om personalförmåner. Fler än …  »

Kan den hybrida arbetsplatsen underlätta för kvinnan i klimakteriet?
Krönika

Kan den hybrida arbetsplatsen underlätta för kvinnan i klimakteriet?

Trots att hälften av befolkningen går igenom klimakteriet är kunskapen låg, vilket också inkluderar förståelse på arbetsplatser. Många tror fortfarande …  »