Arbetsmiljö (12)
Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

VeaLearn

Flera olika utbildningar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Här hittar du onlineutbildningar som är speciellt utformade för chefer, HR-specialister och skyddsombud, som syftar till att stärka din kunskap och kompetens inom arbetsmiljöområdet. Bland annat hittar du här BAM – Bättre Arbetsmiljö, SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete och OSA – Organisatorisk och Social Arbetsmiljö som Arbetsmiljöverkets inspektörer rekommenderar för att ge dig en solid grund inom ämnet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Iseskog

Föreläsning | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö kräver att alla chefer och arbetsledare har kunskaper för att kunna arbeta med ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Vad menas med organisatorisk och social arbetsmiljö? Hur ska vi förstå begreppen ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling?

Chefens arbetsmiljöansvar

Chefens arbetsmiljöansvar

Iseskog

Föreläsning | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


I föreläsningen om chefens arbetsmiljöansvar beskrivs detaljerat arbetsgivarens olika skyldigheter i den dagliga verksamheten (arbetsmiljöarbetsuppgifter), hur delegering av dessa uppgifter kan och bör genomföras samt innebörden av begreppet arbetsmiljöbrott.

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Trainor

10 timmar | Flexibelt kursformat | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


En serie med grundläggande arbetsmiljöutbildningar som du kan ladda ner i din telefon och lyssna på. Lär dig om Lagar och regler, SAM, OSA, Revision och hur du leder arbetsmiljöarbetet.

Trainors serie av webbkurser består av de 5 fristående kurserna Lagar och regler, SAM, OSA, Revision och Hälsofrämjande ledarskap. Hela kurspaketet ger dig en bra grund i din roll som chef, arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud.

Samordningsansvar

Samordningsansvar

Trainor

2 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Som samordnare på fast drifts-/arbetsställe är du ansvarig för samordningen av arbetsmiljön och ska kunna styrka din kompetens. I den här kursen får du kunskaper om regelverket, rollerna och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma drift-/arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. Detta gäller alla slags drift-/arbetsställen.

Samordningsansvaret på ett fast drift-/arbetsställe ligger enligt arbetsmiljölagen i första hand på den som råder över arbetsstället. Det företag eller den arbetsgivare som är samordningsansvarig ska se till att skyddsarbetet samordnas. I den här kursen får du lära dig vilka uppgifter du som samordningsansvarig har samt begrepp som arbetsmiljöplan (AMP), riskbedömning, skyddsrond, systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur.

Elsäkerhet vid arbete

Elsäkerhet vid arbete

Trainor

1-2 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Flexibel webbkurs anpassade för olika branschers behov. Baserad på Skötsel av elektriska anläggningar SS EN-50110-1 och handboken Arbete vid risk för elektrisk fara. Elsäkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. 

Elsäkerhet vid arbete ger dig kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar (Europastandarden SS-EN 50110-1). Genom att veta om vilka elfaror du kan utsättas för kan du bättre planera ditt arbete så att det blir tryggt och säkert.

Syftet med kursen är att deltagaren ska förstå och kunna tillämpa regelverket för arbete på driftsatt anläggning. Det inkluderar att du kan upprätta arbetsrutiner, göra riskanalys, välja arbetsmetod samt förstå anläggningsägarens underhållsansvar. Dina kunskaper om arbetsföreskrifterna ska kontinuerligt uppdateras i takt med utvecklingen.

Kursen bygger på SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar och handboken Arbete vid risk för elektrisk fara som är publicerad av Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket. Kursen finns i tre anpassade versioner; för dig som jobbar med låg- och högspänning i industrin, för Produktions- och underhållspersonal och för dig för som jobbar med installation av elanläggningar. I kursen ingår även Första hjälpen vid elolyckor.

Bättre arbetsmiljö på en dag

Bättre arbetsmiljö på en dag

Förbättringsverket

1 dag | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Öppen


Stresshantering, förebyggande och ekonomiskt lönsamt arbetsmiljöarbete. Från paragrafer, fakta och ska-krav, till en lekfullhet i hur man får en struktur för att använda arbetsmiljö för att öka engagemanget. Fungerar både för chefer som vill ha en bättre arbetsplats och för ledningsgrupper som vill ha en workshop för att på allvar komma åt problematiken bakom bland annat oönskad stress på jobbet.

Instruerad Person

Instruerad Person

APV utbildarna

4 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Lär elsäkerhet med vår anpassningsbara webbutbildning Instruerad person. Flexibel kurs med möjlighet till kursintyg direkt efter godkänd genomförd utbildning. Som beställare kan du få Få god överblick med vårt smidiga adminverktyg för anställdas framsteg och intyg.

BAS P och BAS U

BAS P och BAS U

APV utbildarna

Flexibel kurs | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Bli en skicklig byggmiljösamordnare med vår webbkurs. Lär dig enligt senaste Arbetsmiljöverket riktlinjer, i din takt, med kompetensbevis och ID06-registrering inkluderat.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete SAM

Systematiskt Arbetsmiljöarbete SAM

APV utbildarna

3-4 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Flexibel webbkurs i Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer, arbetsledare och skyddsombud. Du säkrar arbetsplatsens välmående på 3-4 timmar med AFA-godkända instruktörer. Gå kursen när det passar dig.

BAM - Bättre arbetsmiljö

BAM - Bättre arbetsmiljö

APV utbildarna

Flexibel kurs | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Optimera arbetsplatsen med vår flexibla BAM-utbildning online. Lär dig arbetsmiljölagen och riskhantering när det passar dig – för chefer och skyddsombud.

Ergonomi och föremålshantering

Ergonomi och föremålshantering

Durewall

3 timmar | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Praktisk ergonomiutbildning för att arbeta med kroppens naturliga rörelser och minimera belastningar. Målet med utbildningen är att du skall arbeta på ett flexibelt och kraftbesparande sätt. Du får kunskap om hur arbetet kan genomföras för att minska belastningsskador och värk.

Anpassas efter era behov och genomförs på er arbetsplats.

Artiklar - Arbetsmiljö
Ska ni satsa på företagskulturen eller medarbetarna?
Krönika

Ska ni satsa på företagskulturen eller medarbetarna?

I dagens affärsvärld pratas det ofta om vikten av en stark företagskultur. Men vad är egentligen företagskultur, och hur skapas …  »

Öka tempot & fulgråt! Receptet för en bättre semester…
Krönika

Öka tempot & fulgråt! Receptet för en bättre semester…

Hela Sverige svämmar över av semesterprat! På Instagram, Facebook och även LinkedIn ser man bilder från personer som ”checkar ut” …  »

Skvallra snällt – bli en motvikt till skitsnacket
Krönika

Skvallra snällt – bli en motvikt till skitsnacket

De allra flesta av oss vill ha en arbetskultur där vi trivs, är vänliga och hjälper varandra. Vi vill känna …  »