Studieform

Geografi

Språk

Utbildningsform

Säkerhet (8)
Skyddsvakt för samhällsviktig verksamhet

Skyddsvakt för samhällsviktig verksamhet

Säkkon

8 dagar | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Omvärldsläget försämras och hotbilden mot Sveriges samhällsviktiga verksamheter ökar. En viktig del i uppbyggnad av försvarsförmågan är att säkerställa att man kan skydda sin verksamhet med egna anställda skyddsvakter att kalla in vid höjd beredskap.

Butikssäkerhet

Butikssäkerhet

Säkkon

1 dag | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Antalet butikstillgrepp ökar. Likaså antalet ingripanden som butikspersonal gör mot brottsmisstänkta. I den här kursen får du lära dig när vilka rättigheter och skyldigheter som finns i samband med att man ingriper mot brott med den så kallade envarsrätten. 

Säkerhetsskydd - grund

Säkerhetsskydd - grund

Säkkon

1 dag | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Omvärldsläget försämras och hotbilden mot Sverige ökar. Som svar bygger Sverige upp sitt totalförsvar. En viktig del i denna uppbyggnad är förmågan att identifiera verksamhetens risker och uppfylla svensk säkerhetsskyddslagstiftning.

Säkerhet i reception

Säkerhet i reception

Säkkon

1 dag | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


I kursen får du lära dig att bemöta och hantera besvärliga situationer med bibehållen professionalitet och service. Kursen tar upp säkerhetsrisker, hot och intrångsförsök som kan ske i receptionsmiljö och genom telefon, epost eller brev.

Pågående dödligt våld

Pågående dödligt våld

Säkkon

1 dag | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


En PDV-händelse pågår till dess att gärningsmannen, som ofta är villig att offra sitt eget liv, blir avbruten. Skillnaden mellan att veta vad man ska göra och inte, kan spela stor roll. I denna kurs får du lära dig om vad pågående dödligt våld är, hur det kan förebyggas och hur det kan hanteras. Kursen anpassas till beställarens miljö och förutsättningar.

Konflikthantering, teori och praktik

Konflikthantering, teori och praktik

Säkkon

1 dag | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


På den här kursen får du lära dig en ansvarsfull konflikthantering som minskar sannolikheten för hot- och våldsincidenter. I kursens praktiska del får du lära dig etiskt, medicinskt och juridiskt godkända självskyddstekniker anpassade till dina egna förutsättningar.

Skydd mot hot, våld och otillåten påverkan

Skydd mot hot, våld och otillåten påverkan

Säkkon

1 dag | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


I den här kursen får du lära dig mer om hot, våld och otillåten påverkan, var i den egna verksamheten som de största riskerna finns och vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra och hantera otillåten påverkan.

Hur vi bemöter hotfulla personer

Hur vi bemöter hotfulla personer

Durewall

Flexibel kurs | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Målet med utbildningen är att du som deltagare ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en hotfull eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta hotfulla beteenden. Fokus ligger på att förebygga att situationen uppstår.

Verbal konflikthantering för att trappa ned en obehaglig situation är ett av många verktyg som du får med dig. Deltagaren ska också genom medvetenhet om hur man kan arrangera sin arbetsplats när det gäller möblering, flyktvägar mm. kunna minska riskerna för att hamna i en trängd situation.

Utbildningen anpassas utifrån er verksamhet.