Studieform

Geografi

Språk

Utbildningsform

Coaching (14)
Individuell coaching

Individuell coaching

MetaNoova Utbildning

Behovsanpassad | Fysisk/digital | Svenska

Stockholm

Utbildningsform: Företagsanpassad


Ger dig ökad förståelse om dina strategier, behov och värderingar. De insikter du får kan ge ett annat perspektiv och utgångsläge för att få till de förändringar du önskar. Du får tillgång till enkla och kraftfulla kommunikationsverktyg för att öka medvetenheten i kommunikationen med dig själv och andra.

Coaching och handledning

Coaching och handledning

MetaNoova Utbildning

Behovsanpassad | Fysisk/digital | Svenska

Stockholm

Utbildningsform: Företagsanpassad


För individer, par och grupper. Coaching/handledning är ett sätt att öka din självkännedom, sortera problem, genomföra förändringar, uppnå mål och skapa balans i din tillvaro.

Kurser i svenska för företag

Kurser i svenska för företag

ELVIRA Kunskapsutveckling

15 tillfällen/60 minuter | Fysisk/digital | Svenska

Stockholm

Utbildningsform: Företagsanpassad


Våra kurser i svenska är avsedda för företag och organisation som vill fördjupa sina medarbetares färdigheter inom det svenska språket. Kurserna erbjuds på flera nivåer, anpassade efter deltagarnas individuella startnivåer.  

Det övergripande innehållet består av uttal, läs- skriv- och hörförståelse och grammatik, där deltagarna får rätt verktyg för att kunna uttrycka sig på svenska. Ett annat fokusområde är situationsbaserade träningsmoment och muntlig interaktion, där deltagarna får möjligheten att öva och bli mer självsäkra på svenska som används i livsbaserade sammanhang. Våra kurser i svenska fokuserar även på vardagliga & formella språkliga uttrycksformer samt branschspecifik terminologi vid behov.  

Efter avslutad kurs kommer deltagarna kunna uttrycka sig på svenska med ökad frihet och självförtroende, då kursen har skapat förtroende för den egna språkkompetensen i olika situationer, både i vardagen och på arbetsplatsen. 

Exempel på tidigare uppdrag: 

  • Svenska på nybörjar-, medel- och avancerad nivå. 
  • Affärssvenska. 
  • Yrkesinriktade svenskkurser som t.ex. vårdsvenska, svenska för byggingenjörer och svenska för mekaniker.

I priset ingår kostnader för framtagning av anpassat kursinnehåll, planering, arvoden, genomförande samt lokal* (vid fysisk kurs).
 

Stärkande dialog – för lärare och omsorgspersonal

Stärkande dialog – för lärare och omsorgspersonal

Tuff ledarskapsträning

5 halvdagar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Ett träningsprogram i en dialogmetod som går bortom traditionell coaching och ger påtagligt bättre och mer hållbar effekt. Hur stöttar jag någon som har ”olösliga” problem? Hur coachar jag ungdomar som tappat gnistan och inte vill någonting? Hur kan jag upplevas stärkande utan att själv tappa energi och kraft? Metoden Stärkande Dialog leder till att individerna du stöttar tar fram sin egen kapacitet i mycket högre grad och du själv får lättare arbetsdagar. Stärkande Dialog är en utbildning för dig som arbetar med människor i behov av stöd i sin livssituation.

Arbetsmarknadscoaching

Arbetsmarknadscoaching

Tuff ledarskapsträning

5 halvdagar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Arbetsmarknadscoaching är en dialogmetod som går bortom traditionell coaching och ger mycket mer effekt. I vår träning utvecklar coacherna den förmågan. Träningen kommer att ge ett betydande avtryck i coachens arbetsvardag med coachingsamtal som ger direkt effekt. För människor som arbetar med att stötta arbetssökande, t ex kommunala jobbcoacher, arbetsförmedlare, medarbetare på arbetsmarknadsenheter på kommuner och privata omställningsaktörer. Inga förkunskaper krävs.

Novares Karriärscoaching

Novares Karriärscoaching

Novare Leadership Academy

5 sessioner | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Novare Leadership Academys skräddarsydda, individuella karriärcoachning som hjälper dig välja rätt väg för att hitta ett nytt hållbart och långsiktigt karriärspår.
Målet med programmet är att utveckla deltagarens potential och styrkor och att bygga upp energi och motivation för att hitta vägen vidare, antingen i linje med tidigare roller eller i ett nytt spår.

Vi matchar dig med rätt person från Novare som kan ge bästa möjliga support utifrån specifika behov och utmaningar. Våra karriärcoacher är erfarna, kunniga, engagerade och omtänksamma. Beroende på behov och målsättning matchar vi med rätt konsult.

Programmet bidrar till ökad kunskap om arbetsmarknad och rekryteringsprocessen men målet är också att utveckla individens självtillit och handlingsförmåga.

Coachutbildning

Coachutbildning

Resultatbolaget

Skräddarsydda företagsutbildningar | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


En bra coach hjälper människor i sin omgivning att bli sina bästa jag och uppnå olika slags mål. Med vår utbildning får du rätt verktyg att stötta, utmana, inspirera och motivera en person till önskad målbild.

Certifiering EQ-i2.0

Certifiering EQ-i2.0

Kandidata

2 dagar | Fysisk | Svenska

Stockholm

Utbildningsform: Öppen


Utveckla förmågan att uppfatta, förstå och hantera egna och andras känslor för att nå målen. Emotionell intelligens (EQ)  leder till högre välmående och prestation. Certifiering i EQ-i2.0 används i rekrytering och ledarutveckling.

 

Nästa kursstart: 17-18 juni i Stockholm

Coaching och mentorskap

Coaching och mentorskap

Aktivt Ledarskap

1-6 tillfällen | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Coaching är en vägledande process där en erfaren individ hjälper en klient att utveckla sina färdigheter, mål och självmedvetenhet för personlig eller professionell framgång.

Advanced Coach Program ACTP

Advanced Coach Program ACTP

Akademi Coachstjärnan

18 kursdagar | Fysisk | Svenska

Stockholm

Utbildningsform: Öppen


Förverkliga din coachdröm med Akademi Coachstjärnans Advanced Coach Program. ICF-ackrediterad, prisvärd och professionell utbildning i två steg.

Certifieringsprogrammet

Certifieringsprogrammet

Akademi Coachstjärnan

8 kursdagar | Fysisk | Svenska

Stockholm

Utbildningsform: Öppen


Ta nästa steg i din coachkarriär med Akademi Coachstjärnans ICF-ackrediterade Certifieringsprogram. Steg 2 i Advanced Coach Program - bli en Professionell Coach! Förverkligar dina mål och du växer som coach.

Diplomerad Coachutbildning

Diplomerad Coachutbildning

Akademi Coachstjärnan

2 dagar vid 5 tillfällen | Fysisk | Svenska

Stockholm

Utbildningsform: Öppen


Få en högkvalitativ diplomutbildning som coach från Akademi Coachstjärnan AB. Certifierad av ICF med ACC-nivå, perfekt för din professionella framtid.