Vård & Omsorg (15)
HLR för Sjukvårdspersonal (S-HLR) Vuxen, Barn

HLR för Sjukvårdspersonal (S-HLR) Vuxen, Barn

HLR-teamet

4 timmar | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Öppen


Välkommen till vår dynamiska HLR- och Första hjälpen-utbildning, skräddarsydd för sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, inklusive tandvårdspersonal och vårdstuderande. Vi erbjuder en omfattande kurs där du lär dig en- och två-livräddartekniker med enkla hjälpmedel, hantering av halvautomatiska defibrillatorer och hur du assisterar vid luftvägsstopp.
Vi erbjuder även kurser för blivande instruktörer och huvudinstruktörer:
Genom realistiska scenarier får du möjlighet att öva på att agera vid verkliga hjärtstopp och utveckla dina teamarbetsfärdigheter.Följande förkunskaper krävs: 

  • Inläst kursbok i S-HLR (Vuxen eller Barn).
  • Genomförd webbutbildning i S-HLR vuxen eller barn med godkänt resultat.

HLR för insatspersonal

HLR för insatspersonal

HLR-teamet

Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Välkommen till vår specialiserade utbildning i HLR och Första hjälpen för insatspersonal – där vi rustar dig med kompetenser för att möta krävande nödsituationer med lugn och effektivitet. För poliser, brandmän och räddningstjänst är första hjälpen och HLR inte bara färdigheter, det är livräddande verktyg i det dagliga arbetet.

Vi fokuserar på snabb och precisionsinriktad vård som inkluderar att stoppa blödningar och administrera hjärt- och lungräddning. HLR-utbildningen för insatspersonal innefattar avancerade tekniker, inklusive användning av automatiska externa defibrillatorer (AED) och specialiserade protokoll för att hantera akuta situationer på ett professionellt sätt.

Denna utbildning ger dig kunskaper för snabbt agerande och ökar kunskapen om avancerade livräddningstekniker för att säkerställa att insatspersonalen är väl förberedda för att hantera alla tänkbara nödsituationer. Hos oss får du de kritiska verktygen för att upprätthålla säkerhet och minimera risker i en mångfald av krissituationer. 

Förkunskaper:
Inläst kursbok.
Godkänt resultat på webbutbildningen i HLR för insatspersonal.
Denna kurs består främst av praktisk träning. 

Första hjälpen och hjärt-lungräddning på barn

Första hjälpen och hjärt-lungräddning på barn

HLR-teamet

3 timmar | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning, och kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall. HLR för barn är kritiskt när det gäller att återställa andnings- och hjärtfunktionen hos ett barn i nöd. Vårt program omfattar korrekta bröstkompressioner och konstgjord andning, anpassade till barns unika anatomiska och fysiologiska egenskaper.

Denna utbildning är avgörande för föräldrar, vårdnadshavare och alla som regelbundet interagerar med barn. Genom att vara väl förberedd kan du öka chanserna att effektivt bistå och rädda liv vid barns hälsokriser. Gå med oss för att få den kompetens och trygghet som behövs för att vara en hjälte i varje barns liv.

Tekniken Grundregeln L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock – Cirkulationssvikt) är utgångspunkten för denna utbildning. Vi går igenom den prioriteringsordning som är fastställd för att säkra både dig och den skadade. 

Inga förkunskaper krävs. Instruktörerna är godkända av Svenska Röda Korset och/eller HLR-rådet.
 

Första hjälpen och hjärt-lungräddning

Första hjälpen och hjärt-lungräddning

HLR-teamet

3 timmar | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Välkommen till vår utbildning i HLR- och Första hjälpen. Här rustar vi dig med ovärdelig kunskap från att snabbt identifiera och agera vid hjärtstopp och hjärtinfarkt till att hantera luftvägsstopp och kraftiga blödningar. Du kommer lära dig korrekta HLR-tekniker och att hantera hjärtstartare.

Kursen, som är baserad på den välbeprövade L-ABC-metoden, lär dig den optimala prioriteringsordningen för att rädda livet på både dig och den skadade. Vi inkluderar även en specialinriktning mot barn, så ingen lämnas utanför. Ta steget mot att bli en certifierad livräddare idag – din insats kan göra all skillnad.

Inga förkunskaper krävs. Instruktörerna är godkända av Svenska Röda Korset och/eller HLR-rådet.

Hjärt och lungräddning (HLR)

Hjärt och lungräddning (HLR)

HLR-teamet

1-2 timmar | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Välkommen till vår HLR-utbildning – din nyckel till att rädda liv. Vi lär dig den kritiska proceduren för hjärt- och lungräddning som är avgörande vid akuta situationer där varje sekund räknas. 

Vi tränar på att genomföra bröstkompressioner och konstgjord andning. Dessa två moment återskapar blodcirkulationen och syresättningen i kroppen och är därför avgörande för att minska risken för hjärnskador och ökar överlevnadschanserna för den som drabbats av hjärtstopp eller luftvägsstopp.

Vår kurs som är baserad på L-ABC-protokollet (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock – Cirkulationssvikt), prioriterar din säkerhet och den skadades välmående. Du kommer att lära dig att identifiera hjärtstopp, utföra HLR korrekt och hantera hjärtstartare samt luftvägsstopp. 

Efter aktivt deltagande i denna kurs får du ett certifikat som intygar att du kan identifiera akuta hjärtstopp och har kunskap om hur man ska hantera detta.

Inga förkunskaper krävs. Instruktörerna är godkända av Svenska Röda Korset och/eller HLR-rådet.

Första hjälpen vid elolyckor

Första hjälpen vid elolyckor

Trainor

30 minuter | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Webbkurs som riktar sig till personer som arbetar i och underhåller elinstallationer, eller hamnar i situationer där elfara finns. Elolyckor kan ge upphov till allvarliga eller livshotande situationer. Här lär du dig hur du skall agera om en elolycka inträffar. 

Första hjälpen vid elolyckor ger dig som arbetar när eller i en elanläggning livsviktig kunskap. De flesta eloyckor slutar väl, men att få ström genom kroppen både från hög- och lågspänning kan ge upphov till allvarliga eller livshotande personskador och du behöver veta hur du ska agera. För att hålla kunskaperna aktuella bör utbildningen repeteras regelbundet.

Första hjälpen vid skador och olyckor

Första hjälpen vid skador och olyckor

Trainor

30 minuter | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


När det sker en olycka på arbetsplatsen måste det finns kunniga personer som snabbt  kan agera och ta hand om de skadade. För att hålla kunskaperna aktuella rekommenderar HLR-rådet årlig repetition av kunskaperna. Använd vår webbkurs för den årliga repetitionen och höj säkerheten på arbetsplatsen!

Utbildning i första hjälpen är en del av säkerheten på arbetsplatsen. Ju större arbetsplats och risknivå desto fler personer behöver ha utbildning. I denna webbkurs lär du dig grundläggande första hjälpen, så att du vet hur du ska agera vid en olycka och kan ge livräddande första hjälpen i livshotande situationer. För att hålla kunskaperna aktuella bör utbildningen repeteras regelbundet.

Grundläggande brandskydd

Grundläggande brandskydd

Franklin Brand & Hälsa

3 timmar | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Låt en brandman instruera dig och dina kollegor hur ni ska agera vid händelse av brand både i hemmet och på arbetsplatsen.

Barn-HLR med hjärtstartare

Barn-HLR med hjärtstartare

Franklin Brand & Hälsa

2 timmar | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Med hjälp av en brandmans erfarenhet av skarpa larm lär ni er att utföra HLR på barn samt att hantera en hjärtstartare på bästa sätt.

Första hjälpen och HLR

Första hjälpen och HLR

Franklin Brand & Hälsa

3 timmar | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Låt en brandman instruera dig och dina kollegor hur man räddar liv vid olycksfall eller akut sjukdom.

HLR med hjärtstartare

HLR med hjärtstartare

Franklin Brand & Hälsa

2 timmar | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Med hjälp av en brandmans erfarenhet av skarpa larm lär ni er att utföra HLR samt att hantera en hjärtstartare på bästa sätt.

Instruktörsutbildning i förflyttningskunskap

Instruktörsutbildning i förflyttningskunskap

Durewall

7 dagar | Fysisk | Svenska

Stockholm | Göteborg

Utbildningsform: Öppen


En praktisk och givande utbildning som ger dig kompetens att utbilda dina kollegor i trygga och skonsamma förflyttningar. 

Kunskapssammanställningen som Arbetsmiljöverket utgivit 2019 gällande förflyttningsteknik visar att utbildningsinsatser där medarbetare utbildas till tränare (så kallad peer coaching) kan minska antalet rapporterade arbetsskador.

Empati, etik, omsorg och omvårdnad löper som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom sjukvård, äldreomsorg, hemsjukvård, assistans, handikappomsorg, som vårdlärare och vill utbilda dina kollegor eller elever.