Studieform

Geografi

Språk

Utbildningsform

Föreläsningar (18)
Mod att leda: en tapperhetsmedaljörs insikter för effektivt ledarskap

Mod att leda: en tapperhetsmedaljörs insikter för effektivt ledarskap

Miguelperez.nu

Föreläsning | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Empatiskt ledarskap i utmanande tider. Hur medkänsla stärker teamarbete. Lär dig hur empati och omtanke för dina medarbetare kan förbättra ditt ledarskap och främja bättre samarbete under utsatthet, kriser och svåra förhålanden.

Från utmaning till framgång!

Från utmaning till framgång!

Miguelperez.nu

Föreläsning | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Ledarskapets kraft och framgångsrika team: Se varje utmaning som en möjlighet för personlig och professionell tillväxt genom strategier för effektivt samarbete och ökad kommunikation och framgång.

Försäljning: Krossa myter - våga leverera

Försäljning: Krossa myter - våga leverera

Miguelperez.nu

Föreläsning | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Utforska framtidens försäljning med hjälp av självledarskap, sociala medier och AI. Lär dig använda rätt nycklar till framgång, tillväxt och personlig utveckling.

Kulturförflyttning – trampa inte fel

Kulturförflyttning – trampa inte fel

Tuff ledarskapsträning

Kostnadsfritt webinar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Vad är det som inte fungerar med de vanliga sätten att driva förändring? Varför envisas vi med att fortsätt driva förändring som vi alltid har gjort? Hur får man en kulturförflyttning att verkligen lyckas?

Tillitsbaserad styrning och ledning – i praktiken

Tillitsbaserad styrning och ledning – i praktiken

Tuff ledarskapsträning

Kostnadsfritt webinar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


Tuff ledarskapsträning har sedan länge utmanat de gamla hierarkiska ledningsteorierna som börjar bli utdaterade och begränsande. Vi är experter på medarbetarstyrda, självorganiserande företag genom en decenniers utforskande arbete. I takt med att trenden vuxit sig starkare de senaste åren, har vi också koll på vad som händer på området runt om i världen. Webbinariet ger dig en matnyttig utblick som ger inspiration, men framförallt handfasta aspekter på hur man omsätter teori till praktik.

Inspirationsföreläsning - Nycklar till ett konfliktmodigt ledarskap

Inspirationsföreläsning - Nycklar till ett konfliktmodigt ledarskap

Medlingscentrum

1-3 timmar | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Välkommen att boka Tamara Mašković Wängborgs uppskattade inspirationsseminarium ”Nycklar till ett konfliktmodigt ledarskap”. Detta är ett seminarium som uppmuntrar alla chefer till att bli konfliktmodiga!

Härskartekniker – Nej tack!

Härskartekniker – Nej tack!

Medlingscentrum

1-3,5 timmar | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Härskartekniker - Nej tack! är en kunskapshöjande och interaktiv föreläsning eller workshop med syftet att öka kunskapen om härskartekniker och hur vi aktivt kan förebygga och motverka dem på våra arbetsplatser.

Härskartekniker är ett samlingsnamn för när en enskild person eller en grupp använder sig av en eller flera tekniker för att trycka ner en annan individ, i syfte att behålla sin maktposition. Här finns olika grader: från småskämtande till regelrätt förtryck. 

Härskartekniker är vanliga, och ofta förekommer de omedvetet – därför är det viktigt att känna till dem! Genom att bli mer observanta på fenomenet kan vi bli bättre på att skapa strukturer som förebygger förekomsten av härskartekniker samt underlätta att agera när vi eller någon i vår omgivning blir utsatta för en härskarteknik. 

Härskartekniker, liksom konflikter, kostar pengar och kan leda till sjukskrivningar, produktionsbortfall och minskad prestation. Genom att aktivt motverka härskartekniker kan vi förbättra prestationer eftersom när vi mår vi bra och är trygga presterar vi bättre och blir mer kreativa. 

Föreläsningen varvar teori med praktiska övningar och reflektioner samt ger er verktyg för fortsatt arbete.

Feedback – för utveckling av individ och grupp

Feedback – för utveckling av individ och grupp

Medlingscentrum

Halv- eller heldag | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Skapa förutsättningar för psykologisk trygghet och utveckling på din arbetsplats genom en trygg och tydlig feedbackkultur.

För att utvecklas på våra arbetsplatser behöver vi både ge och få feedback! Rätt använt kan feedback bida till att skapa de bästa förutsättningarna för att medarbetare kommer till sin rätt och utvecklas. Det är dock viktigt att vi vet hur vi kan ge och ta emot feedback på ett sätt som stärker oss och våra arbetsrelationer. För att lyckas bygga upp en utvecklande, hälsosam feedbackkultur behöver du ha de rätta verktygen till hands att använda i ditt dagliga ledarskap. 

I denna utbildning tar vi ett helhetsgrepp kring kommunikation i arbetslivet med fokus på feedback. Deltagaren får under utbildning flera verktyg för att skapa en gynnsam och hållbar feedbackkultur. Resultatet är trygga medarbetare och chefer som har ett gemensamt förhållningssätt i sitt ledarskap och sin kommunikation.

Samarbete – Ja, tack!

Samarbete – Ja, tack!

Medlingscentrum

1,5-3 timmar | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Samarbete - ja tack är en inspirerande föreläsning om relationer och kommunikation på arbetsplatsen.

I dagens arbetsliv är det uppenbart att goda arbetsresultat kräver goda samarbeten. Och hur behåller vi de bästa medarbetarna? Det krävs inte bara en rimlig lön och möjligheter till utveckling – en bra social arbetsmiljö är av yttersta vikt för att locka till sig och behålla stjärnorna.

Därför är det av högsta prioritet att odla en relationskultur där alla medarbetare och chefer tar ansvar för att bidra till en god stämning.

Här behövs en verktygslåda fylld med bra och enkla samarbetsverktyg!

Föreläsningen ger er konkreta verktyg och ögonöppnande modeller. Dialogfrågor och samverkan med lyssnarna gör föreläsningen levande och anpassad till arbetsplatsens vardag.

Så får du tiden att räcka till

Så får du tiden att räcka till

Tomas Lydahl

Föreläsning | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Upptäck och avslöja de osynliga tidstjuvarna som ger dig känslan av att tiden inte räcker till. I denna workshop avslöjar vi tidstjuvar som tar mer ork, tid och energi än du kan ana! Efter avslutad workshop kommer alla medarbetare ha mer tid över för produktivt och effektivt arbete!

Släpp bromsen och sälj

Släpp bromsen och sälj

Tomas Lydahl

Föreläsning | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Visste du att det är rädslor och mentala spärrar som som begränsar dina säljare från att presentera på topp? Med denna föreläsning med Tomas Lydahl ger du dig själv och ditt team förutsättningar att befria er från hämmande rädslor, spärrar och andra begränsningar. När spärrarna är borta kan alla bli stjärnsäljare!

En arbetsplats utan stress

En arbetsplats utan stress

Tomas Lydahl

Hel- eller halvdags föreläsning | Fysisk/digital | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Företagsanpassad


Går det att eliminera stress från er arbetsplats? Tomas Lydahl har befriat hundratals ledare från känslan av att vara stressade genom denna föreläsning. Stress är i grunden en känsla, en förnimmelse - och när man blir medveten om det har man även skapat förutsättningar för att ta bort förnimmelse av stress.