Studieform

Geografi

Språk

Utbildningsform

Projektledning (10)
Att övertyga som projektledare

Att övertyga som projektledare

Wenell Management AB

1 dag | Fysisk | Svenska

Stockholm | Göteborg

Utbildningsform: Öppen


Att övertyga som projektledare/teamledare är en nyckelkompetens idag, då många vill ha dina medarbetares och intressenters tid och uppmärksamhet. För att du ska kunna leverera vid utsatt tid, behöver du vara säker på att alla förstått ditt budskap, och vad som förväntas av dem i ditt projekt/team.

Det ställer krav på dig att vara tydlig, koncis och lyhörd när du står inför en situation där du vill informera, diskutera, ta beslut och/eller påverka andra. Under en intensiv kursdag får du lära dig hur du når fram till rätt målgrupper, så att ditt projekt får de bästa förutsättningarna.

MS Projekt

MS Projekt

Ledar- och projekthantering

1 dag | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen


MS Projekt är det verktyg alla projektledare förväntas kunna. Optimera din organisations projektmognad med vår skräddarsydda Projektivitetsutbildning. Vi erbjuder också ledarskapskurser för att skapa starka team. Boka nu och stärk din förmåga att leda och lyckas.

Intensivkurs Projektledare

Intensivkurs Projektledare

Ledar- och projekthantering

5 dagar | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Öppen


Boosta din karriär med vår femdagars intensivkurs i Projektledning, certifierad enligt IPMA nivå B, C och D. Upplev ledarskap, projektmetoder och verktyg för maximal inlärning. Våra erfarna utbildare, certifierade av Svenskt Projektforum, delar praktiska exempel. Som kursdeltagare ingår fri support från dina lärare inom ledarskap och projekt både under och efter utbildningen – för långsiktigt resultat!

Projektledare

Projektledare

Ledar- och projekthantering

11 dagar | Fysisk | Svenska

Hela Sverige

Utbildningsform: Öppen


Denna projektledarutbildning riktar sig till dig som ledare och/eller projektledare. Genom fysiska möten, verkliga projekt och erfarna instruktörer, kombinerar vi teori och praktik för att förbereda dig för framgång. Certifierad av Svenskt Projektforum.

Agil Projektledning

Agil Projektledning

Wenell Management AB

2 dagar | Fysisk | Svenska

Stockholm | Göteborg | Malmö

Utbildningsform: Öppen


Att leda med ett Agilt angreppssätt. Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt med krav på snabbrörlighet och flexibilitet. Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer.

Att ha en utbildning inom projektledning kräver bred kompetens och arbetsuppgifterna är ofta utspridda. En viktig uppgift för en projektledare är att se till att teamet man driver projektet med levererar i enlighet med satta strategier.

Agila metoder, såsom Scrum,  såg dagens ljus under 90-talet framför allt inom systemutvecklingsprojekt, men har rötter i teorier som går längre tillbaks än så. Allt fler har blivit nyfikna på Agila metoder och de börjar nu få spridning inom alla typer av projekt. Men det finns fallgropar!

Projektledarprogrammet

Projektledarprogrammet

Wenell Management AB

3+2+2+3 dagar | Fysisk | Svenska

Stockholm

Utbildningsform: Öppen


Denna utbildning är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning.

Står du inför utmaningar i ditt projekt? Vare sig utmaningarna handlar om planering, roller eller att leda och motivera en grupp så får du genom att delta i projektledarprogrammet verktyg som hjälper dig och ditt team i stunden. Projektledarprogrammet ger dig färdigheter i en unik kombination av projektmetodik och ledarskap, integrerat till en helhet som fungerar.

Under programmet gör du en längre läranderesa som sträcker sig över flera månader. Du har möjlighet att bygga upp kunskap och färdigheter över tid, och parallellt tillämpa dem i din vardag.

Tillsammans med teamet på kursen fäster du dina nya kunskaper och färdigheter i den verksamhet där du driver projekt.

Praktisk Projektledning, steg 2

Praktisk Projektledning, steg 2

Wenell Management AB

3 dagar | Fysisk | Svenska

Stockholm | Göteborg | Malmö

Utbildningsform: Öppen


Fokus på genomförande och avslut av projekt.

Många av verktygen inom projektledningsläran ska säkra en effektiv projektstart – men sedan då? Hur driver du projektet i mål? I Genomförandefasen förväntar man kunna hantera såväl uppgiften som projektteamet och individerna. Detta i en miljö som påverkar projektet.

Applied Project Management

Applied Project Management

Wenell Management AB

4 dagar | Fysisk | Engelska

Stockholm

Utbildningsform: Öppen


Engelskspråkig kurs som motsvarar Praktisk projektledning. 

Praktisk Projektledning

Praktisk Projektledning

Wenell Management AB

2 timmars förberedelsearbete, 4 heldagar, totalt 35 timmar. | Fysisk | Svenska

Stockholm | Göteborg | Malmö

Utbildningsform: Öppen


Enkelhet, Skalbarhet, Flexibilitet och Iterativt arbete. En koncentrerad projektutbildning för dig som arbetar med utveckling och förnyelse. Fokus är på samverkan och kommunikation såväl inom projektet som med dess omgivning, samt att tillvarata, styrkor och olikheter.

Wenells skalbara arbetssätt genomsyras av enkelhet, vilket ger dig en möjlighet att fokusera på uppgiften. I en föränderlig värld krävs flexibilitet och därför berör vi såväl traditionella som iterativa arbetssätt.

Praktisk projektledning ger dig enkla och kraftfulla verktyg för att hantera utmaningarna i modernt projektarbete. Vi arbetar genom hela utbildningen mycket verklighetsnära och du får uppleva hur verktygen används, och hur de enkelt kan anpassas.

Projektledarutbildning – intensivkurs med diplomering

Projektledarutbildning – intensivkurs med diplomering

Towards

8 timmar | Digital | Svenska

Utbildningsform: Öppen och företagsanpassad


Denna digitala intensivkurs ger dig verktyg, nedladdningsbara planeringsmallar och kunskap direkt från erfarna projektledare, samt diplom när utbildningen är klar.

Eftersom projektledarutbildningen är helt webbaserad kan du gå den på distans, när du vill och var du vill. Det enda du behöver är en dator, en surfplatta eller en smartphone. Tack vare det smarta upplägget är kursen tidseffektiv och lätt att följa.

Kursen tar cirka en dag att genomföra och motsvarar två dagars fysisk projektutbildning.

Är du redo att bli en riktigt vass projektledare? Då är det här rätt kurs för dig.