Projektledning

Praktisk Projektledning

Wenell Management AB|4 dagar | Fysisk eller Digital

En komplett basutbildning för dig som ska leda projekt! Alla delar gås igenom och teori blandas med exempel, grupparbeten och reflektioner. Vår mest populära utbildning! 

Applied Project Management

Wenell Management AB|4 dagar | Fysisk eller Digital

Engelskspråkig kurs som motsvarar Praktisk projektledning. 

Företagsinterna anpassade kurser inom ledarskap

Wenell Management AB|1-15 dagar | Fysisk eller Digital

Längre program och fristående kurser. Utbudet anpassas efter ert behov för ett bestående lärande. Regelbundna träffar och personligt stöd ger långsiktiga effekter.

Styra och Stödja Projekt

Wenell Management AB|1 dag | Fysisk eller Digital

En utbildning för Projektbeställare, Styrgrupper och Resursansvariga som ger en djupare förståelse för styrgruppsarbete samt för beställarrollen och dess betydelse. 

Lyckade projekt

Towards|3 timmar | Digital

Kurs för alla som arbetar i projekt. Den ger verktyg för samsyn, planering, kommunikation och engagemang i projektet. Självstudiekurs som motsvarar en heldagsutbildning och ger kursintyg. Går att anpassa.

Projektledarprogrammet

Wenell Management AB|3+2+2+3 dagar | Fysisk

En komplett projektledarutbildning, som täcker både metodik och ledarskap. En längre läranderesa som sträcker sig över flera månader och ger dig både kunskap och färdighet. 

Praktisk Projektledning, steg 2

Wenell Management AB|3 dagar | Fysisk

En kurs med fokus på genomförande och avslut. Här får du lära dig att hantera såväl uppgiften som projektteamet och individerna. För dig som har grunderna. 

Agil Projektledning

Wenell Management AB|2 dagar │ Fysisk

Agila metoder utvecklades inom systemutvecklingsprojekt, men fler har blivit nyfikna på dessa och de har fått spridning inom alla typer av projekt. Men det finns fallgropar!