Vart femte företag ställer in julfirandet

Lästid : 2 min

Vart femte företag ställer in julfirandet

En ny undersökning visar hur chefer och beslutsfattare på svenska företag valt att prioritera kronorna nu när det är tuffare tider ekonomiskt. Samt hur de väntas prioritera under nästa år, med mindre sociala sammankomster och förmåner för de anställda och ökat fokus på utbildning och löner.

Många företag tvingas ta svåra beslut

Undersökningen visar att vart femte svenskt företag ställer in årets julfirande. Studien visar att många företag tvingas ta svåra beslut i år vad gäller bonusar och julfiranden efter årets stigande levnadskostnader.

  • Nästan två tredjedelar (60 procent) av Sveriges små och medelstora företag tvingas stå över eller dra ner på anställdas julbonusar.
  • 59 procent planerar att dra ner på, eller ställa in årets julfirande.
  • Förra året spenderade företag i genomsnitt 175 000 SEK på sina julfiranden, i år förväntas denna siffra minska till 79 000 SEK.

Alla ställer inte in helt

I stället för att ställa in julplanerna helt och hållet planerar många företag att i stället sänka kostnaderna för julfirandet, och detta är framför allt vanligt bland svenska små och medelstora företag (37 procent). De stora företagen är däremot föga förvånande de där flest i stället kommer öka årets julbudget (39 procent) och för de julfester som blir av planerar en tredjedel (34 procent) att öka reseutläggen så att de anställda kan komma och njuta av firandet.

Sociala sammankomster prioriteras bort

Företag inom HR spenderar historiskt sett stora summor på sina julfiranden, 2021 låg genomsnittet på ca 330 000 SEK men den siffran förväntas i år sjunka till ca 86 500 SEK. Det samma gäller för anställda inom utbildningssektorn, där förra årets budget till julfirande har sjunkit till drygt en tredjedel, från ca 310 000 SEK till ca 119 000 SEK.


2023 kommer innebära investeringar i saker som anställda "verkligen uppskattar"


Sociala sammankomster prioriteras bort under 2023 Trots årets sjunkande julbudgetar, har många företag indikerat att 2023 kommer innebära investeringar i saker som anställda "verkligen uppskattar". Hälften (50 procent) av de tillfrågade beslutsfattarna säger att sociala sammankomster och andra förmåner kommer att prioriteras bort för att i stället prioritera höjda löner, utbildning och resekostnader.

"Jultider är vanligtvis ett tillfälle för alla att fira årets framgångar och för att se fram emot kommande utmaningar. Men på grund av den ekonomiska situationen uteblir många av årets firanden. Det positiva som framgått i undersökningen är att många företagsledare väljer att prioritera bort just julfester och andra sociala event för att i stället investera pengarna på andra håll, så som höjda löner eller kompetensutveckling som inte bara påverkar de anställda positivt, utan även företagen." - Hélène Podsadni Nilsson, Nordenchef på Pleo.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Censuswide på uppdrag av Pleo. Undersökningen innefattar svar från 503 företagsledare och beslutsfattare på svenska företag med 50–500 anställda och genomfördes i november 2022.