Webinar: Från måste till vill - så ökar du medarbetarengagemanget
PUBLICERAD 1/5/2023
Lästid ca 2 min
Webinar

Webinar: Från måste till vill - så ökar du medarbetarengagemanget

Medarbetarengagemang är avgörande för att kunna uppnå hållbara resultat och en högpresterande arbetsplats. Men det är också avgörande för att skapa välmående och hållbara prestationer på lång sikt. Genom att skapa förutsättningar för medarbetarna att känna att de inte bara ”måste” utföra sina arbetsuppgifter utan faktiskt vill – skapar du en bättre arbetsmiljö samtidigt som du höjer produktiviteten. Hur? Det berättar HejEngagemang i ett webinar den 25 maj.

Du kan förändra

Forskning visar att ledarskapet har en avgörande roll när det gäller att skapa medarbetarengagemang. Med en kombination av rätt ledarbeteenden, en tydlig riktning och rätt verktyg för positiv förstärkning, dialog och uppföljning kan du skapa en miljö där medarbetarna känner sig motiverade och engagerade. Ett gott ledarskap förbättrar hela organisationen och hjälper er framåt mot hållbara resultat. 

Riktning ökar produktiviteten

Medarbetarengagemang handlar framför allt om att skapa en riktning för organisationen och att se till att alla medarbetare förstår organisationens mål och hur just deras arbete bidrar till att uppnå dem. Det är en uppgift som inte är helt enkel. Men genom att använda feedback för att uppmärksamma prestationer kommer du ett steg på vägen. Positiv förstärkning som att ge beröm och belöningar kan hjälpa till att öka medarbetarnas engagemang, precis som dialog och uppföljning. Rätt verktyg för de här faktorerna får medarbetarna att känna sig sedda och hörda, att de vågar vädra sina synpunkter och kan använda sina erfarenheter för att skapa delaktighet. 


Vill du veta mer om hur du skapar medarbetarengagemang? 

Anmäl dig till kostnadsfritt webinar 25 maj, där HejEngagemang går igenom och delar sina insikter, tips och verktyg för att kunna skapa engagemang hos medarbetarna. 


Få verktyg som verkligen fungerar

HejEngagemang arbetar för ett välmående och engagerat arbetsliv. Genom organisationsutveckling, ledarskaps- och medarbetarprogram, föreläsningar, workshops och rådgivning får du kunskap om hur du kan hitta rätt i ditt ledarskap och skapa hållbara resultat över tid. Nu har du chansen att utveckla dig själv som ledare (för vi är ju alla ledare, eller hur?) genom att delta på HejEngagemangs webinar den 25 maj. 

Lär dig mer om medarbetarengagemang

Så vad säger egentligen den mest evidensstarka forskningen om engagemang, välmående och prestationer? Vilka ledarbeteenden behöver du utveckla för att nå fram idag? Med hjälp av ovanstående forskning och vardagsnära exempel hjälper vi dig att skapa förutsättningar för både andra och dig själv att prestera bra i din organisation. Dessutom berättar vi hur du som individ kan skapa optimala förutsättningar för dig själv med hjälp av drivkrafter, energi, superkrafter, arbetsmiljö och organisationskultur. 

När: 25 maj
Var: Digitalt lunchwebinar
Tid: 11.30-12.30

Anmäl dig här