3 tips som underlättar vid rekrytering
PUBLICERAD 21/10/2022
Lästid ca 3 min

3 tips som underlättar vid rekrytering

Att anställa och behålla personer som passar in i organisationen är en av de viktigaste utmaningarna. Vänta inte med att rekrytera tills en tjänst behöver tillsättas menar Susanne Björnhöfde, People Success Manager på Unit4 Norden. Här ger hon sina tre bästa tips.

Framgångsrika företag bygger relationer och letar kontinuerligt efter intressanta kandidater. De hjälper och stöttar även sina anställda med karriärplanering, trots att det kan innebära att de byter arbetsgivare.

I dagsläget har situationen näst intill blivit akut och det är inte många företag som skryter om att det är lätt att rekrytera personal, snarare har det blivit den gemensamma nämnaren för praktiskt taget alla branscher, inte bara för IT-branschen.

Desto svårare det blir att rekrytera, vilket vi kan utgå i från att det blir, desto sämre lär traditionella metoder fungera. Att fortsätta att rekrytera på samma sätt som tidigare är inte någon bra idé, utan alla som arbetar med rekrytering behöver vara proaktiva och tänka nytt.

Här är tre tips på saker som kan underlätta vid rekrytering

Tjuvstarta processen

Företag som är duktiga och framgångsrika inom rekrytering arbetar kontinuerligt, och kreativt, med att identifiera kompetenta personer, eller "kandidater" för att använda rekryterarspråk. De väntar inte tills de behöver tillsätta en tjänst utan bygger relationer i olika sammanslutningar (communites), de erbjuder aktiviteter som föreläsningar som är öppna för alla och de är positiva till att ta emot praktikanter, exjobbare och liknande personer.

Hjälp till med karriären

Ta väl hand om den personal som redan finns på plats och ge stöd till dina anställda gällande karriärplanering, trots att kan innebära att de lämnar företaget. De företag som satsar på detta har märkt positiva effekter på medarbetares trivsel och prestationer. Anställda kommer att byta arbetsgivare ändå, så det är lika bra att underlätta för dem att prestera optimalt så länge de är kvar i bolaget.

Man kan jämföra med allsvenska fotbollsklubbar som insett att deras bästa unga spelare kommer att lämna för utländska klubbar. Att erbjuda goda utvecklingsmöjligheter innan utlandsflyttarna är kanske det bästa sättet att locka de bästa spelare till den egna klubben, så länge de är kvar i Sverige. Uppmuntra de anställda att utveckla sig själva och att söka givande kontakter utanför det egna företaget. Det tjänar alla på.


Låt de anställda testa på uppgifter som
inte formellt ingår i deras roller.


Underlätta lärande

En viktig del av arbetet med utveckling av medarbetare är att underlätta för dem att lära sig nya saker, inte enbart sådant de kan ha nytta av i deras nuvarande roller. Låt de anställda testa på uppgifter som inte formellt ingår i deras roller. Anta en attityd som säger att det är OK att misslyckas. Se även till att utnyttja moderna tekniklösningar för att underlätta lärande, som AI, AR/VR, mikroinlärning och kurser på sociala medier. En undersökning gjord av Fosway Group, Digital Learning Realities Research 2022, visar att endast 46 procent av deltagarna har arbetsgivare som använder utbildningsplattformar som underlättar kontinuerlig vidareutbildning. Förhoppningsvis gäller det inte för din arbetsgivare.

Det finns åtskilliga fler saker att tänka på, som att underlätta anställdas liv även utanför arbetet och att se till andra aspekter än rent fakta- och kompetensmässiga. Sammantaget, för att lyckas med sådana aspekter och med tipsen ovan så är det viktigt att främja en sund företagskultur. Företag som gör det kan ta nästa steg med hjälp av ändamålsenligt IT-stöd som underlättar organisation och genomförande av rekrytering, relationsbyggande, utbildning och andra viktiga aktiviteter.