7 tips för en framgångsrik onboarding
PUBLICERAD 13/3/2023
Lästid ca 3 min

7 tips för en framgångsrik onboarding

En lyckad onboarding skapar förutsättningar för ett gott samarbete och att er nya kollega stannar länge i företaget. Med rätt process kommer de snabbt komma in i sina arbetsuppgifter och att känna sig hemma med sina kollegor och företagskulturen. Här hittar du 7 saker som kan hjälpa till.

1. Börja med preboarding

Att få den nya kollegan att känna sig välkommen och efterlängtad redan innan första arbetsdagen är ett bra sätt att starta en god onboarding. Inte bara genom att se till att ha alla tekniska hjälpmedel, lösenord och så vidare på plats, utan även genom att göra något extra. Kanske skicka ett mejl eller en gåva hem till kollegan och berätta att ni ser fram emot att träffa dem snart? Ge dem en tröja eller en mugg med företagslogotypen eller ngåt annat som får dem att känna sig en del av teamet? Ju tidigare du börjar en bra relation, desto längre håller den.

2. Preppa med en handledare

Som chef kan det vara svårt att vara tillgänglig för den nya kollegan precis hela tiden. Men genom att utse en handledare under den första veckan eller veckorna ser du till att de alltid har någonstans att vända sig med frågor och funderingar. Självklart ska du också försöka finnas där för dem, men frigör gärna tid och minska frustration genom att även ha en dedikerad kollega på plats som kan verka som en coach eller handledare under den första tiden.

3. Skriv ner

Att börja på ett nytt jobb betyder att det är mycket ny information som ska tas in. Det kan vara svårt att hålla allt i huvudet, så sammanfatta gärna de viktigaste punkterna i skriftlig form och låt kollegan få ta del av både skrivna och oskrivna regler som gäller i verksamheten. På så sätt kan de gå tillbaka till ett skriftligt dokument som underlättar när det uppstår frågetecken.

4. Social onboarding

En ny arbetsplats med nya människor kan vara utmanande och här kan det behövas extra stöd för att komma in i gänget. Föreslå därför en gemensam frukost, lunch eller aw för att lära känna varandra i teamet. En välkomstfika brukar vara uppskattat av både nya och befintliga kollegor.

5. Tydliggör rollen

I arbetsbeskrivningen stod det troligen mycket av det som din nya kollega ska ta tag i, men det kan också vara bra att förtydliga vad de förväntas göra den första veckan. Med ett tydligt ansvar och mål redan från början kommer medarbetaren snabbt in i rollen och det blir enklare för dem att känna sig bekväma och motiverade.

6. Ongoing onboarding

Onboarding är en pågående process som anpassas efter varje unik situation. Du bör alltså stämma av med den nya kollegan under tiden och försäkra dig om att anpassa den efter just deras erfarenhet, bakgrund och behov. Det gör du enklast genom att se till att hålla en öppen dialog, planera in flera avstämningar och att vara nyfiken och öppen.

7. Glöm inte utvärderingen

Som alla processer behöver även onboardingen utvärderas då och då. Fråga medarbetarna hur de upplevde sin onboarding. Vad har fungerat bra och vad behöver förbättras? Genom att kontinuerligt utvärdera ser du till att ständigt förbättra processerna för framgångsrik onboarding ¬– även i framtiden.

Här kan du läsa mer omvanliga misstag med onboarding och hur du undviker dem.

7 tips för en lyckad onboarding:

1. Inför preboarding
2. Utse en handledare
3. Erbjud skriftliga dokument
4. Boka en välkomstfika
5. Var tydlig med förväntningar
6. Ha en pågående dialog
7. Utvärdera onboardingen