Delta i undersökning! Sociala Mediers Roll i Rekryteringsprocessen
PUBLICERAD 7/11/2023
Lästid ca 1 min

Delta i undersökning! Sociala Mediers Roll i Rekryteringsprocessen

Sociala medier har omformat många aspekter av det moderna livet, och arbetsmarknaden är inget undantag. Det är inte längre ovanligt att arbetsgivare vänder sig till Facebook, Instagram och andra plattformar för att få en mer nyanserad bild av potentiella anställda.

Denna praxis, känd som social media screening, innebär att arbetsgivare granskar kandidaters privata sociala medieprofiler för att samla information om arbetssökande under rekryteringsprocessen. I en undersökning gjord av Stockholms Handelskammare så använder 41% av de undersökta privata företagen sociala medier som en del av sina bakgrundskontroller.

Ett Forskningsinitiativ för Framtiden - rekryterares attityder undersöks nu

Som en del av ett bredare initiativ för att få kunskap om fenomenet social media screening i rekryteringsprocessen, har elever på personalvetarprogrammet vid Södertörns Högskola gjort en attitydundersökning. Syftet är att undersöka hur attityderna till detta högst aktuella fenomen ser ut hos rekryterare, men också att ge svar på hur social media screening kan bidra till besluten i rekryteringen. Till exempel när det gäller att låta arbetssökare gå vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Här kan du delta i undersökningen.

Detta projekt är särskilt relevant i ljuset av den begränsade forskningen på området i Sverige och kan erbjuda värdefulla insikter i vilka attityder rekryterare har till att använda innehållet i sociala medier som informationskälla vid en rekrytering.

Delta i undersökningen

Genom att delta i studiens enkät, får rekryterare en möjlighet att påverka och bidra till en viktig dialog kring användandet av sociala medier i rekryteringsarbetet. Din röst är avgörande, och vi uppmuntrar alla som är involverade i rekrytering att ta chansen att dela med sig av sina perspektiv.

Delta i undersökningen här.

Enkäten är öppen till 10 november.

Källa: Stockholms Handelskammare, 2017.