Vad är rekrytering – ur ett HR-perspektiv?
PUBLICERAD 2/11/2022
Lästid ca 4 min

Vad är rekrytering – ur ett HR-perspektiv?

Att söka, attrahera och anställa personal är kanske en av de mest utmanande uppgifterna inom HR. Genom att titta på rekrytering ur ett HR-perspektiv kan vi skapa framgångsrika processer och se till att du hittar rätt kandidat till rätt plats.

Skillnaden mellan rekrytering och bemanning

Begreppen rekrytering och bemanning blandas ofta ihop – men det finns avgörande skillnader. Rekrytering syftar till att anställa en person för att utföra ett specifikt arbete under en längre tid, medan bemanning kan vara ett bra alternativ när ni behöver hjälp under en kortare period och vill hyra in en konsult. Bemanning är alltså en resurslösning för mer kortsiktiga personalbehov medan rekrytering, som vi tittar på här, är ett sätt att hitta kandidater med rätt kompetenser för en anställning.

Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen består av flera olika steg som kan anpassas efter behov: Till exempel: kravprofil, marknadsföring, ansökning, urval, intervju, referenstagning, anställning och återkoppling. Processen börjar med att ni undersöker vilka behov ni har och vad ni söker i den nya rollen och skapar utifrån det en kravprofil. Sedan är det dags att marknadsföra tjänsten både internt och internt genom till exempel annonsering.

När ni tagit emot ansökningarna gör ni ett urval där ni väljer de kandidater som ni tror skulle passa bäst på företaget och låter dem gå vidare till intervju. Ta referenser utifrån era toppkandidater och utgå från dessa när ni tar ert beslut. Många glömmer även ofta bort den viktiga återkopplingen – som bör ske också till de som inte fått jobbet. Det är extra viktigt i roller där kandidater kan bli intressanta igen någon gång i framtiden.

Employer branding en betydande del

Eftersom många företag kämpar med kompetensbrist och behöver anstränga sig för att locka nya talanger har employer branding blivit en allt viktigare del av rekryteringsprocessen. Employer branding handlar om hur du presenterar dig själv och din organisation och vad ni erbjuder. Vad är fördelarna med er som arbetsgivare? Även om kandidaten inte kommer få jobbet, kommer de garanterat prata om ditt företag med andra och här har ni chansen att göra ett gott intryck. Prata om ditt företag så fördelaktigt som möjligt, men glöm inte helelr att vara ärlig – även om utmaningarna. En kandidat som vet vad de ger sig in i tenderar också att stanna längre i sin tjänst.

Fördomsfri rekrytering trendar

En fördomsfri rekrytering ser till att ni får den kandidat som passar för tjänsten, utan att låta förutfattade meningar stå i vägen. Genom att granska er egen rekryteringsprocess utifrån det perspektivet kan ni skapa goda förutsättningar för att fatta beslut och få just den nya medarbetaren ni behöver.

Det enklaste sättet att motverka diskriminering är att se till att alla inblandade har relevanta kunskaper om vanliga sätt som diskriminering uppstår och kan förebygga dessa. Till exempel genom att även outtalade krav är specificerade på papper och att du behåller fokus på sakfrågor och önskade färdigheter under intervjun, snarare än frågor om familjebildning och etnisk eller religiös bakgrund. På så sätt ser ni till att inte utesluta vissa grupper och att alla känner sig välkomna att söka tjänsten. Här hittar du fler tips på hur du garanterar en inkluderande rekryteringsprocess

Kompetensbaserad rekrytering

Det är inte alltid säkert att utbildning eller erfarenhet är det viktigaste när det gäller att hitta rätt person. Befintliga och faktiska kompetenser kan vara avgörande hur framgångsrik kandidaten blir i sin nya roll. En kompetensbaserad rekrytering ger också fler nöjda kandidater som får rätt förväntningar och förstår vad som kommer krävas av dem. Genom tydliga kompetenskrav blir det enklare att bedöma om kandidaten är perfekt för jobbet eller inte.

Proaktiv eller reaktiv rekrytering

En rekrytering kan också vara så kallat reaktiv eller proaktiv. I en reaktiv rekrytering – det vill säga när ni reagerar på att ett tjänstegap uppstått ¬– är risken att processen börjar för sent. Då finns det ofta för lite tid för en grundlig rekrytering. Genom att istället arbeta proaktivt med rekrytering får du en effektiv process och har tid att leta efter rätt kandidat. Ett sätt att arbeta proaktivt är att ständigt hålla kontakt med bra kandidater som är intresserade av din verksamhet och kontinuerligt träffa personer som kan bli intressanta om ett rekryteringsbehov skulle uppstå.

Lagar och regler vid rekrytering

När du rekryterar finns det en hel del lagar och regler som du bör ha koll på. Till exempel hantering av personuppgifter, Företrädesrätten, Diskrimineringslagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och andra bestämmelser som garanterar en jämlik rekrytering. Läs på om dessa innan du startar rekryteringsprocessen, så vet du att du har full koll.

Frågor att ställa sig vid rekrytering:

  • Vilken faktisk kompetens behöver vi?
  • Är behovet akut?
  • Finns kompetensen redan i företaget?
  • Kan vi omplacera eller förändra rollen?
  • Kan vi utveckla befintlig kompetens genom utbildning?
  • Vad mer krävs för att kandidaten ska bli framgångsrik i sin nya roll?