Jobba deltid – en pensionsfälla?
PUBLICERAD 2021-06-17

Jobba deltid – en pensionsfälla?

Att gå ner i arbetstid under en period i livet är vanligt i dagens arbetsklimat – och så mycket som var tredje kvinna och var tionde man arbetar deltid.

Men för att dina anställda inte ska hamna i en missgynnsam situation kan det vara bra att informera de medarbetare som går ner i arbetstid vad det kan innebära för pensionen och att de själva bör kompensera för den förlorade pensionsinkomsten. Då hjälper du dem att undvika att hamna i en fälla som alltför många, framförallt kvinnor, råkar ut för. 

Mindre arbetstid, lägre pension

Orsakerna till att gå ner i arbetstid kan vara många, som till exempel familjesituation, hälsa eller för hög arbetsbelastning. Den allmänna pensionen baseras på inkomsterna under ett helt yrkesliv, vilket betyder att tjänstepensionens storlek påverkas både av hur länge du arbetat – och hur mycket. Dina egna livsval påverkar alltså i högsta grad pensionen, men även arbetsmarknaden och hur den fungerar spelar in. För den som vill arbeta deltid för att kunna få ihop livet kan konsekvenserna bli stora på lång sikt. 

Fler kvinnor än män drabbas

Eftersom deltidsarbete är vanligast inom kvinnodominerade sektorer, är det ofta kvinnor som missgynnas när det gäller pensionen. Hos Fackförbundet Kommunals medlemmar arbetar nästan 60 procent av de som jobbar i kvinnodominerade yrken deltid. Det gör att fler kvinnor än män riskerar att få en lägre pension när de blir äldre. 

Deltid innan pensionen – se upp

Minskningen kan bli hela fyra till åtta procent för dig som arbetar halvtid under fyra års tid före pensionering – och med förmånsbestämd pension kan den påverkas ännu mer. Att gå ner i deltid precis innan pensionen kan alltså vara en dålig idé. Även tidigt i livet påverkar deltidsarbete extra mycket, eftersom inte bara pensionspengarna uteblir för den minskade arbetstiden, utan även ränteökningen som går förlorad under en lång tid.

Lösningen är kunskap

Genom att hjälpa dina anställda förstå hur deltidsarbete påverkar pensionen har du chansen att hjälpa dem undvika misstag. Ökad förståelse för hur inkomst står i relation till pensionssystemet gör det enklare för den anställde att själv ta beslut som gynnar alla, i slutändan. 


Källa: Alecta, Pensionsmyndigheten
 

Dela på Facebook : Jobba deltid – en pensionsfälla?
Dela på Twitter : Jobba deltid – en pensionsfälla?
Dela på Linkedin : Jobba deltid – en pensionsfälla?