Trög återkoppling vanligaste rekryteringsfällan
PUBLICERAD 28/6/2022
Lästid ca 3 min

Trög återkoppling vanligaste rekryteringsfällan

För långsam återkoppling, oproffsigt bemötande och tidskrävande processer är misstagen som främst skrämmer bort kandidaterna enligt en ny Sifo-undersökning. Kristin Olofsson på Randstad ger sin syn på resultatet.

En ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av rekryterings- och bemanningsbolaget Randstad visar att ett oproffsigt bemötande under intervjun (12%) är den näst vanligaste anledningen till att kandidater avstår ett jobb. Storstadsbor (17%) stör sig mer på detta än personer som bor i övriga delar av landet (10%). Allt för tidskrävande processer med många steg (9%) är den tredje största rekryteringsbromsen. Fler arbetssökande i åldersgruppen 18–34 år (14%) än de i åldersgruppen 50–65 år (4%) känner så.

Berätta om dig själv. Vem är Kristin Olofsson?

Jag är rekryteringsspecialist på Randstad och har arbetat med rekrytering i tio år. Jag har en bakgrund inom psykologi och är passionerad över rekrytering som sker på ett faktabaserat sätt. Mitt mål är att hitta de bästa för jobbet och med en stark mångfalds- och inkluderingsaspekt. Vi behöver bland annat fler kvinnor på ledande positioner.

Kan du berätta om undersökningen?

Det är arbetstagarnas marknad just nu och många arbetsgivare slåss om samma kompetens. Därför har vi på Randstad tillsammans med Kantar Sifo gjort en undersökning för att ta reda på de vanligaste rekryteringsmissarna företagen gör.

Som ett bolag inom kompetensförsörjning är det viktigt för oss att ha örat mot rälsen och ha koll på de senaste trenderna på arbetsmarknaden. Vi gör flera olika typer av undersökningar varje år, bland annat vår årliga employer branding-undersökning som är världens största i sitt slag, men också den här typen av undersökningar där vi undersöker mer specifika frågeställningar. Det ger oss viktiga insikter inom olika arbetsmarknadsfrågor och bättre förutsättningar att lyckas med vårt viktiga uppdrag: att hjälpa människor och företag att uppnå sin fulla potential.

Kan du berätta om de slutsatser du själv drar från undersökningen?

Drygt en av fyra svarar att de avstått från att söka ett jobb eller att de har hoppat av en rekryteringsprocess av något skäl. Långsam återkoppling är det främsta skälet som arbetstagarna angett. Därför är en slutsats hur oerhört viktigt det är att återkoppla och hålla en nära kontakt med kandidaterna. Det är en faktor jag tror att många företag underskattar. Dessutom påverkar ju rekryteringsprocessen kandidatens intryck av din arbetsplats. Att vara tillgänglig och snabb på att svara ger en mer positiv bild av dig som arbetsgivare och ökar chanserna att kandidaten vill jobba hos just dig.

Vad tycker du att en arbetsgivare ska tänka på?

Jag tycker att arbetsgivare alltid ska tänka sig in i kandidatens situation. Vi är alla människor och självklart vill man bli uppdaterad om vad som händer i processen när man söker ett jobb. Det är en osäker situation som många söker klarhet i för att kunna planera nästa steg. Dessutom glömmer många arbetsgivare bort att även de behöver sälja in sig till kandidaten och inte bara tvärtom. Varför ska en kandidat välja att jobba hos just dig? Vad kan du erbjuda? Förbered dig på att ha ett bra svar på dessa frågor och på hur du ska förmedla ert kandidaterbjudande.

Har du några favoriter från undersökningen?

Jag tycker att svarsfördelningen bland könen är intressant. Att fler män än kvinnor står över eller hoppar av en rekryteringsprocess om arbetsgivaren är för långsam att återkoppla, indikerar att männen är mer otåliga och vill ha svar snabbt. Jag tycker även att svarsalternativet om för tidskrävande rekryteringsprocesser, där fler yngre upplever det som ett hinder jämfört med äldre arbetssökande, visar på att unga vill att det ska vara enklare att söka jobb.


Har du avstått från att söka ett jobb eller hoppat av en rekryteringsprocess på grund av något av följande?

För långsam återkoppling från arbetsgivaren 13%

Oproffsigt bemötande under intervju 12%

För tidskrävande process med många steg 9%

Fick frågor under intervjun som inte hade med tjänsten att göra 5%

Arbetsgivaren krävde kompetenstester 3%

Arbetsgivaren krävde personligt brev 2%

Arbetsgivaren krävde CV 1%

Inget av ovan 67%

Vet ej 7%

Nämnt något (summering) 26%


Om undersökningen 

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel på uppdrag av rekryterings- och bemanningsbolaget Randstad under perioden 26–30 januari 2022. Totalt intervjuades 1415 personer i åldern 18–65 år, varav 1 095 personer var yrkesverksamma (heltid eller deltid). Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.