Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Miljöpartiet
Valspecial

Lästid : 3 min

Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Miljöpartiet

På HRnytt har vi ställt frågor till samtliga riksdagspartier. Svaren presenteras varje vecka här på HRnytts valspecial. Frågorna berör energipolitiken, försvaret och pensionsfrågan. Vi ber också varje parti att presentera sin vision för Sverige på 10 års sikt. I denna artikel får vi Miljöpartiets svar.

Hur ser den övergripande visionen ut för Sverige på 10 års sikt?

Vi vill bygga ett nytt grönt folkhem, där Sverige har världens bästa klimatarbete, där välfärden finns till för alla och där jämlikhet är en självklarhet. Miljöpartiet vill att Sverige skärper klimatmålen för att nå netto noll utsläpp tidigare. Och vi har en plan för hur vi ska nå dem.

Vi vill se en investeringssatsning på 100 miljarder per år i tio år för att bli världens första fossilfria välfärdsland. Det är en historisk satsning - där vi investerar i vår framtid, i nya gröna jobb och en stärkt grön ekonomi. Den gröna omställningen av industrin skapar jobb, välfärd och en möjlighet att exportera våra innovationer till andra länder. 

Det har aldrig varit tydligare hur klimat och säkerhet hänger ihop. Vi behöver ställa om våra samhällen för att bli kvitt vårt beroende av fossila bränslen. Vi vill därför satsa stort på energieffektiviseringar och på utbyggnaden av förnybar energi. Det är vägen framåt för att sluta skicka pengar rakt in i Putins krigskassa. Sverige måste bli av med sitt beroende av världens skurkstater!

Hur ser planen för el-försörjningen i Sverige ut på 10 års sikt? 

Sverige behöver massvis med billig el kommande decennier. Vindkraften är det överlägset billigaste och snabbaste sättet att bygga ut vår elproduktion. Det är avgörande för både hushåll och svenskt näringsliv. Idag säger högerpartierna nej till sammantaget 75 tWh vindkraft lokalt runt om i Sverige. Det motsvarar mer än hälften av Sveriges elförbrukning. Högern är alltså kanske det största hotet mot Sveriges framtida elförsörjning. 

1 % av all energi i Sverige produceras av sol. I Tyskland är det nästan 10 %. Har ni planer på att förenkla tillståndsgivningen och ta bort de begränsande skattereglerna för anläggningar över 500 kW?
Ja! Vi vill ta bort allt krångel för att bygga ny produktion av solenergi! Vi har tagit bort onödiga regler och infört ett grönt avdrag som gör att solelen nu ökar snabbt. Vårt mål är att minst tio procent av elen ska komma från solen.

Många jobb i Sverige skapas av företag med färre än 50 anställda. 3:12 regelverket är bra men komplicerat. Kommer ni att ha reformförslag som kan förenkla regelverket?

Ja. Vi vill skärpa 3:12-reglerna så det inte längre är möjligt att ta ut stora vinster till låg skatt, men med bibehållna goda villkor för den majoritet småföretagare som inte tar ut mångmiljonbelopp ur sina bolag.

Var står ni i försvarsfrågan och om ökad budget för Försvarsmakten och ett stärkt civilt försvar?

Vi står bakom de ökade försvarsanslagen och försvarsberedningens förslag för ökad försvarsförmåga. Det är viktigt att vi stärker uthålligheten i vårt försvar. Ett väl fungerande militärt försvar helt avhängigt ett väl fungerande civilt försvar och därför har Miljöpartiet drivit igenom att det tillförs mer medel och mer personal även till det civila försvaret. Inom det civila försvaret är särskilt prioriterade områden till att börja med hälso- och sjukvården, cybersäkerhet, trygg vattenförsörjning och stärkt självförsörjning.

Den allmänna pensionen behöver höjas och pensionssystemet är underfinansierat. Hur vill ni att pensionssystemet ska se ut på fem års sikt?

Vi vill att pensionerna ska vara högre och bli mer jämställda och hållbara. Om fem år vill vi att alla kan leva ett gott liv på sin pension och pensionerna är hållbara. Miljöpartiet vill höja den allmänna pensionen med fokus på dem som har lägst pension, vilket är en viktig jämställdhetsreform. Om detta kräver en höjning av pensionsavgiften är vi beredda att göra det. Inga svenska pensionspengar ska finansiera exploatering och miljöförstöring!     
 

Svaren undertecknas av Märta Stenevi och Per Bolund