Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Moderaterna
PUBLICERAD 6/7/2022
Lästid ca 2 min
Valspecial

Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Moderaterna

På HRnytt har vi ställt frågor till samtliga riksdagspartier. Svaren presenteras varje vecka här på HRnytts valspecial. Frågorna berör energipolitiken, försvaret och pensionsfrågan. Vi ber också varje parti att presentera sin vision för Sverige på 10 års sikt. I denna artikel får vi Moderaternas svar.

Hur ser den övergripande visionen ut för Sverige på 10 års sikt?

Om 10 år är Sverige ett tryggt land som präglas av framtidstro. För att alla är med och bidrar till det gemensamma. För att de gängmedlemmar som finns kvar sitter bakom lås och bom. För att energiförsörjningen är stabil och fossilfri när kärnkraften byggts ut. För att medborgarna får vardagsekonomin att gå ihop då skatterna är lägre. Och Sverige är säkert för att vi står upp för fred, frihet och demokrati tillsammans med andra.

Hur ser planen för el-försörjningen i Sverige ut på 10 års sikt?

Den viktigaste uppgiften är att skapa förutsättningar för ny planerbar elproduktion i framförallt i södra Sverige, både för att sänka elpriserna och klara klimatomställningen.

1 % av all energi i Sverige produceras av sol. I Tyskland är det nästan 10 %. Har ni planer på att förenkla tillståndsgivningen och ta bort de begränsande skattereglerna för anläggningar över 500 kW?

Efterfrågan på el förväntas vara dubbelt så stor år 2045. Vi välkomnar därför all ny fossilfri elproduktion. Vi vill förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för alla typer av verksamheter. Vi har inget förslag om att subventionerna solenergi

Många jobb i Sverige skapas av företag med färre än 50 anställda. 3:12 regelverket är bra men komplicerat. Kommer ni att ha reformförslag som kan förenkla regelverket?

Ja, Moderaterna vill verka för att förenkla 3:12-reglerna.

Var står ni i försvarsfrågan och om ökad budget för Försvarsmakten och ett stärkt civilt försvar?

Moderaterna vill se en snabb upprustning av Sveriges försvar. Vi har lagt ambitiösa förslag som innebär att Sverige ska uppnå Natostandard 2 procent av BNP gällande våra försvarsutgifter redan 2025. Sverige ska ha ett starkt nationellt försvar som kan bidra till säkerhet och stabilitet i vårt närområde inom ramen för ett svenskt Natomedlemskap. Det civila försvaret är eftersatt och även där krävs ytterligare satsningar. Ett fungerande civilt försvar är en förutsättning för ett starkt militärt försvar och för att kunna skydda befolkningen i händelse av kris och krig.

Den allmänna pensionen behöver höjas och pensionssystemet är underfinansierat. Hur vill ni att pensionssystemet ska se ut på fem års sikt?

Pensionerna är inte underfinansierade. Tvärtom är överskottet större än någonsin, ca 1200 miljarder kronor. På grund av det stora överskottet vill Moderaterna införa en gas i pensionssystemet som höjer pensionerna när överskotten, som nu, är över en viss nivå. En sådan gas skulle innebära flera hundra kronor i höjd pension per månad för normala inkomster. Dessutom vill vi sänka skatten på pension med 200 kronor per månad. Det höjer också pensionerna efter skatt.

Svaren undertecknas av Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson