Hur jämställt rekryterar du?
PUBLICERAD 4/10/2023
Lästid ca 2 min

Hur jämställt rekryterar du?

Att rekrytera jämställt talas det mycket om – men hur väl känner du till hur det ligger till med jämställdheten i Sveriges bolag? Och hur väl prioriterar du som HR eller ledare jämställdhet och mångfald för att förbättra förutsättningarna för fler? Här tar vi en titt på jämställdhetsstatistiken för 2023.

Så här ser läget ut

Förra årets Allbright-rapport kring jämställdhet i företag visade ett oväntat bakslag. Men glädjande nog har utvecklingen åter tagit fart 2023. Andelen kvinnor i ledningarna ökar samtidigt som storbolagens styrelser har gjort framsteg. Till och med börsens småbolag – som hittills varit dåliga på att tillvarata kvinnor har bättrat sig från förra året och fler kvinnor än någonsin finns i funktioner som IT och Supply Chain.

Vem är din marknadschef?

Ett yrke där kvinnorna dragit om och förbi är marknadschefer. Förra året var andelen kvinnor 39% i en marknadschefsroll – men siffrorna för 2023 visar hela 62%. Det är en trend som även syns internationellt.

Fortfarande dåligt på ledningsnivå

Sju av åtta VD:ar är dock fortfarande män – och andelen kvinnor som affärsområdeschefer är skrämmande låg. Den siffran har till och med minskat de närmaste två åren – så här finns det mycket att göra. Tittar vi branschspecifikt så når ingen bransch jämställdhetsmålen, även om fastighetsbranschen tar ledningen med 38% kvinnor i sin ledning och 34% i styrelsen. Finans, konsumenttjänster och kommunikation ligger i mitten av listan – och i botten fortsätter energibranschen att göra framsteg. Längs ner hittar vi materialbranschen med bara 22% kvinnor i ledningen.

Rekrytering som motverkar mångfald

Att vara majoritetssvensk tycks vara en merit, i alla fall om man ser till siffrorna. Andelen som kodas som icke-vita ligger på bara 2% i Sveriges styrelser och 5% i ledningsgrupper i Sveriges börsnoterade bolag. Det är alltså ytterst svårt för en icke-vit person att nå en position i ledningsgruppen – och allra tuffast för kvinnorna som då utgör bara 0,5 %. Studier visar att det främst beror på att många kvalificerade människor gallras bort i rekryteringar på grund av hudfärg och namn. Något som inte bara missgynnar individen, utan också organisationen och samhället i stort.

Som HR kan du påverka

Även om det ser bättre ut och svenska företag hela tiden blir mer och mer jämställda finns fortfarande mycket att göra – och som HR har du stora möjligheter att förbättra och förändra. Att vara medveten om skillnaderna är en början för att kunna prioritera mångfald och jämställdhet i er ledning och er rekrytering.

Andelen kvinnor på olika positioner i ledningsgrupp 2023:

Affärsområdeschef 17%
HR 85%
Ekonomi/CFO 16%
Operativ chef 22%
Försäljning/affärsutveckling 21%
Jurist 55%
Marknadschef 62%
Science/reserach/R&D officer 34%
Supply chain/logistics officer
21%

Källa: Allbrightrapporten 2023