LAS och arbetsbrist – en snabbguide
PUBLICERAD 12/9/2023
Lästid ca 3 min

LAS och arbetsbrist – en snabbguide

Lagen om anställningsskydd (LAS) påverkar i högsta grad både arbetsgivare och arbetstagare och är extra aktuell i tider när många företag upplever arbetsbrist. För HR är det viktigt att förstå LAS och dess regler till fullo för att kunna hantera situationen på ett ansvarsfullt sätt. Men hur gör man det och vilka frågor bör man ställa sig? Här reder vi ut.

Vad är LAS och när tillämpas det?

LAS är en svensk lagstiftning som reglerar arbetsrätten och skyddet för anställda vid uppsägningar. LAS tillämpas framför allt i situationer där arbetsgivaren behöver minska personalstyrkan på grund av arbetsbrist eller andra sakliga skäl. Som HR är det viktigt att förstå när LAS träder i kraft och vilka krav den ställer på arbetsgivaren för att säkerställa att uppsägningen går rätt till. När det uppstår en arbetsbrist måste arbetsgivaren följa LAS regler och procedurer noggrant. Berörda anställda ska få individuell information om uppsägningen i god tid och kunna komma med synpunkter.

Turordningsreglerna

LAS innehåller också ett antal turordningsregler som bestämmer i vilken ordning anställda kan sägas upp vid arbetsbrist. Ordningen baseras vanligen på anställningstid, men det är inte heller riktigt så enkelt – även andra faktorer kan spela in som påverka bedömningen. De nya reglerna i LAS från 2022 gjorde det enklare för organisationer att kringgå turordningsreglerna.

Undantag och särskilda regler

Inom LAS finns vissa undantag och särskilda regler, till exempel beroende på företagets storlek. Det kan alltså vara särskilda regler för små företag och undantag vid tillfälliga anställningar. Därför är det viktigare än någonsin att tänka på vilket språk du använder vid uppsägningen – det vill säga att använda rätt termer så att du ser till att det blir rätt.

Turordningsundantagen ökar

Tidigare har också turordningsundantagen bara varit tillåtna om du har max 10 anställda, men numera kan alla företag, oavsett storlek undanta tre personer från uppsägningsordningen. Det gör att du som arbetsgivare kan behålla vissa nyckelspelare inom företaget även om du måste göra uppsägningar, bara du ser till att göra rätt. Här behöver du förstås även sätta dig in i eventuella kollektivavtal och se vad som gäller där.

LAS vid arbetsbrist

Enligt LAS är det tydligt att HR bör överväga även alternativa åtgärder innan man överväger uppsägningar vid arbetsbrist. Det kan till exempel innebära att erbjuda omplacering eller omskolning av anställda för att undvika uppsägningar. Här behöver du fundera över vad som passar er och vad som är möjligt.

Kommunikation och arbetsmiljö

En annan viktig aspekt när det gäller LAS och arbetsbrist är att alltid hålla en god arbetsmiljö och kommunicera öppet med de anställda under hela uppsägningsprocessen. Kom ihåg att du som arbetsgivare är skyldig att stödja berörda och minska de negativa effekterna av uppsägningen.

Ta in en expert

Att ta hjälp av en expert på arbetsrätt är avgörande för att se till att sådana här processer sköts på rätt sätt och hjälpa er organisation att undvika kostsamma misstag. Det gäller oavsett hur litet företaget är. Finns det ingen inom bolaget kan det vara väl värt att ta in en konsult och tillsammans se över hur ni sköter uppsägningar och vad som gäller inom nya LAS och dess regler. På så sätt säkerställer du en framgångsrik hantering av LAS i en marknad med arbetsbrist.

Här kan du höra mer om nya LAS och uppsägning på grund av arbetsbrist i HRnytt-podden.

Källa: HRnytt-podden