4 tips som förbereder dig inför nästa lönesamtal
PUBLICERAD 13/4/2023
Lästid ca 2 min

4 tips som förbereder dig inför nästa lönesamtal

Ett lönesamtal kan vara en stressig upplevelse för både anställda och chefer. Framför allt kan det vara svårt att hitta en bra nivå att lägga sig på från början och veta hur man bäst ska förhandla. Men med rätt strategi kan du göra ditt nästa lönesamtal till en framgång. Här är några tips som hjälper medarbetare och chefer att komma överens.

1. Ha en öppen kommunikation

Både medarbetare och chefer behöver ha en öppen dialog under ett lönesamtal och kommunikation är nyckeln till framgång. Medarbetaren kan förbereda sig genom att ta reda på och uttrycka sina önskemål på ett tydligt och konstruktivt sätt, medan chefen i sin tur behöver vara öppen för att lyssna på argument och resonemang. Genom att skapa en ärlig och rak kommunikation kan båda parter enklare förstå den andres perspektiv och arbeta mot en lösning under samtalets gång.

2. Identifiera prestationer och marknadsvärde

Både medarbetare och chefer behöver göra tillräcklig efterforskning innan samtalet äger rum. Medarbetaren behöver förbereda sig i god tid genom att identifiera vilka prestationer de är stolta över under året och vd de har bidragit med till organisationen. På samma sätt behöver chefen ta reda på marknadsvärdet för en medarbetare i liknande roller och med liknande ansvar. När båda parter går in i samtalet med en realistisk förväntan och goda argument går det ofta snabbare att nå en överenskommelse som är rättvis.

3. Förhandla om förmåner i lönesamtalet

En sak som kan vara bra för både chef och medarbetare att tänka på i ett lönesamtal är att, trots vad namnet antyder, inte fokusera enbart på lön. Även förmåner kan vara värt att ta upp i förhandlingen. Till exempel kan flexibla arbetstider eller extra arbetsdagar vara värda mycket för medarbetaren, medan chefen även kan erbjuda extra möjlighet till utbildning eller karriärtillväxt. Genom att hitta en lösning som är fördelaktig för båda parter kan både medarbetare och chef känna sig nöjda.

4. En positiv kultur underlättar

Att gå in i lönesamtalet med en positiv attityd kan göra det mer produktivt. Både chef och medarbetare bör vara beredda att lyssna aktivt på varandra och visa respekt för varandras perspektiv – något som ofta ligger i företagskulturen. Genom att fokusera på samarbetet i stället för konfrontationer blir förhandlingen enklare och det blir lättare att hitta en överenskommelse som fungerar för alla. För när det kommer till kritan har båda parter troligen samma mål – att fortsätta jobba tillsammans och trivas med arbetet en lång tid framöver.