6 vanliga misstag HR gör kring arbetsmiljö – och hur du undviker dem

Lästid : 3 min

6 vanliga misstag HR gör kring arbetsmiljö – och hur du undviker dem

Att göra misstag kring arbetsmiljö är vanligt, men här har HR stor möjlighet att ta tag i problemet och undvika de vanligaste fallgroparna. Så här undviker du de 6 vanligaste.

1. Att blunda för riskerna

En sak som verkligen behöver tas på allvar är riskerna med en dålig arbetsmiljö. På just den här punkten är nolltolerans målet. Men säkerhet handlar inte bara om olyckor. Många organisationer missar de vanligaste farorna i en kontorsmiljö; bristande ergonomi, för långa arbetsdagar, för hög belastning, konflikter och bristande ledarskap. Genom att identifiera och fokusera på riskerna inom dessa områden kan HR jobba systematiskt med processer som hjälper till att eliminera dem. Och gå från en riskfylld arbetsmiljö till en motiverad och frisk personal. 

2. Att inte ta hänsyn till hela människan

Det psykiska välmåendet påverkar i högsta grad det fysiska. Därför är det viktigt att inte glömma bort att en trygg arbetsplats involverar alla delar, inte bara det rent praktiska. Genom att hela tiden checka av läget på flera plan säkerställer HR att det psykosociala arbetsklimatet är gott. Det betyder bland annat att medarbetarna känner att deras arbetsuppgifter är meningsfulla, att de har möjlighet att påverka, att arbetsbelastningen är rimlig, att de har en bra balans mellan arbete och fritid och god kontakt med sina kollegor. Då kan du enkelt ta tempen på hur det psykosociala fungerar när det gäller arbetsmiljön hos just er. 

3. Att uppmuntra överprestation

Det är vanligt att överpresterare får extra mycket beröm, men det kan bli ett ödestiget misstag och många underskattar risken vad det kan leda till. Hela trettiotvåtusen per år blir sjukskrivna för utbrändhet och det är en kurva som ständigt pekar uppåt. En anställd som överpresterar håller sällan i längden och kan ställa till stora problem, vilket i slutändan inte bara påverkar individen, utan också leder till stora kostnader. Personer som upplever arbetsmiljöproblem har ofta ett produktionsbortfall på hela 38% (källa: Arbetsmiljöverket). Det kan betyda så mycket som femton timmar i veckan per anställd. Det är alltså inte bara en kostnad att satsa på en arbetsmiljö som uppmuntrar lagom och tillräckligt – snarare än överprestation – utan blir också en investering. 

4. Att glömma att involvera medarbetarna i arbetsmiljön

Även om det är du som arbetsgivare som är skyldig att upprätthålla en trygg och trivsam arbetsplats, kan det vara lätt att glömma bort att involvera medarbetarna i arbetet. Det gör du enklast genom att påminna om deras skyldighet att meddela om de upptäcker några risker med arbetsmiljön. Du kan också uppmuntra och motivera dem att ta upp andra arbetsmiljörelaterade frågor, att sprida en god stämning på arbetsplatsen och att engagera sig i någon del de brinner för. Är någon till exempel extra intresserad av träning och hälsa, någon annan expert på att baka eller på att få andra att känna sig välkomna? Involvera dem i de dagliga åtgärderna för att tillsammans skapa en härlig arbetsplats som kollegorna gärna går till. 

5. Att överbelasta hjärnans kognitiva funktioner

Även på den här punkten finns stor risk för överprestation och överbelastning. För att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö behöver hjärnan visserligen få lösa komplexa problem, men vi behöver också ta hänsyn till hur hjärnan fungerar. När den överbelastar sina funktioner kan den nämligen ”strejka”, vilket påverkar arbetsminnet. För att förhindra det behöver vi förstå och lägga upp arbetsmiljön så att vi maximerar de kognitiva förmågorna hos medarbetarna, men ändå förstå att vi inte kan kärva full kognitiv kapacitet jämt. Det vanligaste misstaget när det gäller hjärnan och arbetsmiljö är för många störningar och avbrott i arbetet. Det kan leda till nedsatt produktivitet och i värsta fall olyckor. 

6. Att inte våga misslyckas 

En av de saker som påverkar arbetsmiljön mest är medarbetarnas känsla av trygghet. Ett vanligt misstag är att hantera misslyckanden på fel sätt, vilket påverkar kultur, organisation och välmående hos medarbetarna. Att gå runt och vara rädd att göra fel leder i sin tur till minskad prestation och effektivitet. Här kan det vara bra att se över hur misstag hanteras i organisationen. Finns det tillit och acceptans för mänskliga fel? Hur gör ni för att systematiskt vända misstag till lärdomar?  Bemöts misstagen med empati, och hur kan ni lösa situationer tillsammans? Gör ni till exempel många misstag kring arbetsmiljön idag finns goda möjligheter att lära er mer och göra rätt inför morgondagen …